Injil Yohanes 20:1-31

  • Kuburan sing kosong (1-10)

  • Yésus nemoni Maria Magdaléna (11-18)

  • Yésus nemoni murid-muridé (19-23)

  • Tomas ragu-ragu  (24-29)

  • Tujuan gulungan kuwi ditulis (30, 31)

20  Ing dina pertama minggu kuwi, wektu isih peteng,+ Maria Magdaléna mara ing kuburané Yésus. Dhèwèké ndelok nèk watu sing nutupi kuburan kuwi wis diglundhungké.+  Terus, dhèwèké mlayu marani Simon Pétrus lan murid liyané, yaiku murid sing disayangi Yésus.+ Maria Magdaléna kandha, ”Ana sing njupuk mayaté Gusti Yésus,+ ning aku ora ngerti saiki kuwi didèlèhké ing endi.”  Pétrus lan murid liyané kuwi langsung lunga menyang kuburan.  Murid loro kuwi mlayu bareng, ning murid sing sijiné tekan luwih dhisik ing kuburan merga mlayuné luwih cepet timbang Pétrus.  Terus, dhèwèké nginguk ing njero kuburan lan ndelok ana kain-kain linèn ing kono.+ Ning, dhèwèké ora mlebu ing kuburan kuwi.  Bar kuwi, Simon Pétrus teka, terus mlebu ing kuburan kuwi. Pétrus ndelok ana kain-kain linèn ing kono.  Kain sing mauné dienggo nutupi sirahé Yésus wis digulung, ning ora dadi siji karo kain-kain liyané.  Terus, murid sing teka luwih dhisik ya mèlu mlebu ing kuburan. Sakwisé ndelok dhéwé, dhèwèké lagi percaya karo kabar mau.  Ning, murid-murid kuwi isih durung paham karo ayat ing Kitab Suci sing kandha nèk Yésus bakal urip manèh.+ 10  Mula, murid-murid kuwi mulih ing omahé dhéwé-dhéwé. 11  Ning, Maria isih ngadeg ing njaba kuburan kuwi karo nangis. Terus, dhèwèké nginguk ing njero kuburan. 12  Maria ndelok malaékat loro+ sing nganggo klambi putih lagi lungguh ing kono. Malaékat sing siji lungguh ing panggonan sing mauné dienggo ndèlèhké sirahé Yésus, lan sing sijiné lungguh ing panggonan sing mauné dienggo ndèlèhké sikilé Yésus. 13  Malaékat kuwi takon, ”Ngapa kok kowé nangis?” Maria njawab, ”Ana sing njupuk mayaté Gustiku, ning aku ora ngerti saiki kuwi didèlèhké ing endi.” 14  Sakwisé ngomongké kuwi, Maria méngo lan ndelok Yésus ngadeg ing kono, ning dhèwèké ora ngerti nèk kuwi Yésus.+ 15  Yésus nakoni Maria, ”Ngapa kok kowé nangis? Kowé nggolèki sapa?” Maria ngira nèk wong kuwi tukang kebon, mula dhèwèké njawab, ”Pak, nèk njenengan sing njupuk mayaté, tulung ngomonga mayaté mbok dèlèhké ing endi bèn isa tak jupuk.” 16  Yésus kandha, ”Maria.” Terus, Maria nolèh lan ngomong karo Yésus nganggo basa Ibrani, ”Rabuni.” (sing artiné ”Guru.”) 17  Yésus kandha, ”Aku aja mbok gondhèli. Aku durung arep lunga marang Bapak. Saiki, kana lungaa marani sedulur-sedulurku+ lan kandhanana wong-wong kuwi nèk aku bakal lunga marang Bapakku+ lan Bapakmu, marang Gusti Allahku+ lan Gusti Allahmu.” 18  Terus, Maria Magdaléna lunga lan ngandhani murid-murid, ”Aku wis ketemu karo Gusti.” Bar kuwi, Maria nyritakké kabèh sing diomongké Yésus marang dhèwèké.+ 19  Pas benginé, ya ing dina pertama minggu kuwi, murid-murid ngumpul lan ngancing lawang-lawangé merga wedi karo wong Yahudi. Terus, Yésus ujug-ujug ana ing tengah-tengahé para murid. Yésus kandha, ”Muga-muga kowé kabèh ayem tentrem.”+ 20  Bar ngomong kuwi, Yésus nduduhké tangané lan bekas luka ing awaké.+ Murid-murid seneng banget isa ketemu karo Gusti.+ 21  Yésus kandha manèh, ”Muga-muga kowé kabèh ayem tentrem.+ Kaya Bapak wis ngutus aku,+ aku ya bakal ngutus kowé.”+ 22  Bar ngomong kuwi, Yésus nyebulké napas marang murid-muridé. Yésus kandha, ”Roh suci iki kanggo kowé.+ 23  Nèk kowé ngapura dosané wong, kuwi artiné wong kuwi wis diapura. Tapi, nèk kowé ora ngapura dosané wong, kuwi artiné wong kuwi ora diapura.” 24  Ning, Tomas+ sing disebut Kembar, salah siji saka rasul 12, ora ana ing kono pas Yésus teka. 25  Mula, murid-murid liyané ngandhani dhèwèké, ”Aku wis ketemu karo Gusti.” Ning Tomas kandha, ”Aku ora bakal percaya kecuali nèk aku wis ndelok lan ndemèk dhéwé+ bekas paku ing tangané lan bekas luka ing awaké.” 26  Wolung dina bar kuwi, murid-murid ngumpul manèh ing njero omah, lan Tomas ya ana ing kono. Senajan lawang-lawangé wis dikancing, Yésus ujug-ujug ana ing tengah-tengahé murid-murid. Yésus kandha, ”Muga-muga kowé kabèh ayem tentrem.”+ 27  Terus, Yésus ngomong karo Tomas, ”Demèken tanganku lan bekas luka ing awakku. Aja ragu-ragu manèh, ning kowé kudu percaya.” 28  Tomas kandha, ”Gustiku lan Gusti Allahku.” 29  Yésus kandha, ”Apa merga wis ndelok kowé lagi percaya karo aku? Wong sing percaya senajan ora ndelok kuwi wong sing bahagia.” 30  Mémang isih ana akèh mukjijat* liyané sing digawé Yésus ing ngarepé murid-muridé, ning ora ditulis ing gulungan iki.+ 31  Tapi, kabèh sing wis ditulis kuwi tujuané bèn kowé percaya nèk Yésus kuwi Kristus, Anaké Gusti Allah. Nèk kowé percaya, kowé isa urip saklawasé liwat jenengé.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tandha”.