Injil Yohanes 19:1-42

  • Yésus dipecuti lan diécé (1-7)

  • Pilatus nakoni Yésus manèh (8-16a)

  • Yésus dipaku ing cagak ing Golgota (16b-24)

  • Yésus nggatèkké kebutuhané ibuné (25-27)

  • Yésus mati (28-37)

  • Yésus dikubur (38-42)

19  Terus, Pilatus ngongkon prajurit bèn Yésus digawa lan dipecuti.+  Para prajurit kuwi nggawé mahkota saka tanduran eri, masang kuwi ing sirahé Yésus, lan nganggokké jubah ungu marang Yésus.+  Para prajurit kuwi ya bola-bali marani Yésus karo kandha, ”Salam, hé Rajané Wong Yahudi.” Yésus ya bola-bali diantemi* karo para prajurit mau.+  Pilatus metu manèh lan ngomong karo wong Yahudi, ”Iki, wongé tak gawa metu manèh bèn kowé ngerti nèk aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.”+  Mula, Yésus metu karo nganggo mahkota eri lan jubah ungu. Terus, Pilatus ngomong karo wong-wong kuwi, ”Deloken wong iki.”  Ning, wektu ndelok Yésus, para imam kepala lan para petugas mbengok, ”Patènana dhèwèké ing cagak. Patènana dhèwèké ing cagak.”+ Pilatus kandha, ”Ya wis ta, kowé waé sing nggawa lan ngukum mati dhèwèké.* Aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.”+  Wong Yahudi njawab, ”Menurut hukumku dhèwèké kudu dipatèni+ merga ngaku-ngaku nèk dhèwèké kuwi anaké Gusti Allah.”+  Wektu krungu kuwi, Pilatus dadi saya wedi.  Terus, dhèwèké mlebu omahé manèh lan nakoni Yésus, ”Sakjané, kowé kuwi saka ngendi?” Ning, Yésus ora njawab.+ 10  Mula, Pilatus kandha, ”Apa kowé ora gelem njawab pitakonanku? Apa kowé ora ngerti nèk aku nduwé wewenang kanggo mbébaské kowé utawa kanggo ngukum mati kowé?”* 11  Yésus njawab, ”Nèk Gusti Allah ora mènèhi kowé wewenang, kowé ora bakal isa ngapa-apakké aku. Kuwi sebabé, wong sing nyerahké aku marang kowé dosané luwih gedhé timbang kowé.” 12  Mula, Pilatus terus nggolèk cara bèn isa mbébaské Yésus. Ning, wong Yahudi mbengok, ”Wong sing ngaku-ngaku raja kuwi berarti nentang Kaisar. Nèk kowé mbébaské wong iki, kowé kuwi mungsuhé Kaisar.”+ 13  Bar krungu omongané wong-wong kuwi, Pilatus nggawa Yésus metu. Pilatus lungguh ing kursi pengadilan, ing panggonan sing disebut Lantai Watu utawa Gabata. 14  Wektu kuwi dina Persiapan+ Paskah lan kira-kira jam 12 awan.* Pilatus ngomong karo wong Yahudi, ”Deloken, iki rajamu.” 15  Ning, wong-wong kuwi mbengok, ”Patènana dhèwèké. Patènana dhèwèké. Patènana dhèwèké ing cagak.” Terus Pilatus kandha, ”Mosok rajamu tak patèni?” Para imam kepala njawab, ”Rajaku kuwi mung Kaisar.” 16  Bar kuwi, Pilatus nyerahké Yésus bèn Yésus dihukum mati ing cagak.+ Terus, Yésus digawa lunga. 17  Yésus menyang panggonan sing disebut Panggonan Tengkorak+ utawa Golgota+ karo manggul cagak hukumané.* 18  Ing kono, para prajurit maku Yésus ing cagak.+ Yésus ana ing tengah-tengahé+ wong loro liyané. Wong sing siji ana ing sebelah tengené Yésus, lan sing sijiné ing sebelah kiwané. 19  Pilatus ya nggawé tulisan ing papan, sing isiné, ”Yésus wong Nazarèt, Rajané Wong Yahudi.”+ Terus, Pilatus ngongkon supaya papan kuwi dipasang ing cagak hukumané* Yésus. 20  Akèh wong Yahudi sing maca tulisan kuwi. Sebab, panggonané Yésus dipaku ing cagak kuwi cedhak karo Yérusalèm lan tulisan mau ya ditulis nganggo basa Ibrani, Latin, lan Yunani. 21  Ning, para imam kepalané wong Yahudi ngomong karo Pilatus, ”Gantinen tulisané, aja nulis, ’Rajané Wong Yahudi,’ ning tulisen, ’Aku iki Rajané Wong Yahudi’ kaya omongané dhèwèké.” 22  Pilatus njawab, ”Apa sing wis tak tulis kuwi ora isa diganti manèh.” 23  Sakwisé maku Yésus ing cagak, para prajurit njupuk klambi njabané Yésus. Terus, klambi kuwi dibagi-bagi dadi patang bagéan lan saben prajurit éntuk sak bagéan. Para prajurit kuwi ya njupuk klambi njeroné Yésus. Klambi kuwi ora ana jahitané merga ditenun saka ndhuwur tekan ngisor. 24  Mula, para prajurit ngomong karo prajurit liyané, ”Klambi iki aja disuwèk, ning ayo diundhi waé kanggo nentokké sapa sing éntuk klambi iki.”+ Kuwi kelakon kaya sing ditulis ing Kitab Suci, ”Wong-wong kuwi mbagi-mbagi klambiku, lan klambiku diundhi.”+ Kuwi sing ditindakké para prajurit mau. 25  Ing kono, ibuné Yésus,+ seduluré wédok ibuné Yésus, Maria bojoné Klopas, lan Maria Magdaléna+ lagi ngadeg ing cedhak cagak hukumané* Yésus. 26  Pas ndelok ibuné ngadeg ing cedhaké muridé sing ditresnani,+ Yésus ngomong karo ibuné, ”Ibu, kuwi anakmu.” 27  Terus, Yésus ngomong karo murid mau, ”Kuwi ibumu.” Kèt wektu kuwi, ibuné Yésus dijak manggon ing omahé murid mau. 28  Terus, Yésus ngerti nèk wektu kuwi dhèwèké wis nindakké kabèh sing dikarepké Bapaké. Mula bar kuwi, Yésus kandha, ”Aku ngelak.”+ Yésus ngomong kaya ngono supaya apa sing ditulis ing Kitab Suci isa kelakon. 29  Ing kono, ana wadhah sing isiné anggur kecut. Mula, ana wong sing nyelupké kembang karang ing anggur kecut kuwi, ndèlèhké kuwi ing sak gagang hisop,* terus mènèhké kuwi ing lambéné Yésus.+ 30  Sakwisé nyecep anggur kecut kuwi, Yésus kandha, ”Tugasku wis rampung.”+ Terus, Yésus ndhingkluk lan mati.+ 31  Merga wektu kuwi dina Persiapan+ Sabat (lan dina sésuké dina Sabat istiméwa),+ mula wong Yahudi ora gelem nèk mayaté wong-wong sing dihukum kuwi isih ana ing cagak hukuman*+ nganti dina Sabat. Kuwi sebabé wong Yahudi njaluk marang Pilatus supaya sikilé wong-wong kuwi ditugel lan mayaté diedhunké. 32  Terus, para prajurit teka lan nugel sikilé wong loro sing dipaku bareng karo Yésus. 33  Ning, pas gilirané Yésus, para prajurit ngerti nèk Yésus wis mati. Mula sikilé Yésus ora ditugel. 34  Tapi, salah siji prajurit nusuk bagéan igané Yésus nganggo tombak,+ terus wetengé Yésus langsung metu getih lan banyuné. 35  Wong sing ndelok dhéwé peristiwa kuwi wis mènèhi kesaksian, lan kesaksiané kuwi bener. Wong kuwi ngerti nèk sing dhèwèké omongké kuwi bener. Wong kuwi ngomongké iki bèn kowé ya percaya.+ 36  Kuwi kabèh bener-bener kelakon supaya apa sing ditulis ing Kitab Suci dadi kenyataan, yaiku, ”Ora ana balungé sing bakal ditugel.”*+ 37  Ayat liya ya kandha, ”Wong-wong kuwi bakal ndelok wong sing wis ditusuk karo wong-wong kuwi dhéwé.”+ 38  Sakwisé kuwi, Yusuf saka Arimatéa njaluk marang Pilatus bèn isa njupuk mayaté Yésus. Yusuf kuwi muridé Yésus, ning ora wani terus terang soal kuwi merga wedi karo wong Yahudi.*+ Sakwisé diijinké Pilatus, Yusuf teka lan ngedhunké mayaté Yésus.+ 39  Nikodémus,+ yaiku wong sing mbiyèn tau marani Yésus pas bengi-bengi, ya teka karo nggawa campuran* mur* lan gaharu sing boboté kira-kira 30 kilogram.*+ 40  Terus, wong-wong kuwi nggawa mayaté Yésus lan mbungkus nganggo linèn lan rempah-rempah mau,+ kaya kebiasaané wong Yahudi kanggo ngubur wong mati. 41  Ing cedhak panggonané Yésus dihukum mati,* ana taman. Ing taman kuwi ana kuburan anyar.+ Kuburan kuwi durung tau ana sing nganggo. 42  Merga kuburan kuwi cedhak, lan dina kuwi wong Yahudi ya kudu nggawé persiapan+ kanggo Perayaan Roti Tanpa Ragi, mula Yésus dikubur ing kono.

Katrangan Tambahan

Utawa ”dikamplengi”.
Utawa ”sing matèni dhèwèké ing cagak”.
Utawa ”ngukum mati kowé ing cagak?”
Lit.: ”jam keenem”.
Utawa ”diremuk”.
Deloken ctn. ing Yoh 7:13.
Utawa mungkin ”sak gulungan”.
Getah wangi. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”100 pon”. Maksudé, pon Romawi.
Utawa ”dihukum mati ing cagak”.