Injil Yohanes 18:1-40

  • Yudas ngianati Yésus (1-9)

  • Pétrus nyerang nganggo pedhang (10, 11)

  • Yésus digawa marang Hanas (12-14)

  • Pétrus ora ngaku nèk kenal karo Yésus (15-18)

  • Yésus ing ngarepé Hanas (19-24)

  • Pétrus ora ngaku manèh nèk kenal karo Yésus (25-27)

  • Yésus ing ngarepé Pilatus (28-40)

    • ’Kerajaanku ora padha kaya pamréntahan sing ana ing donya’ (36)

18  Sakwisé ndongakké kuwi kabèh, Yésus lan murid-muridé lunga menyang taman sing ana ing sabrangé Lembah Kidron.+  Yudas, wong sing bakal ngianati Yésus, ya ngerti panggonan kuwi merga Yésus kerep ngumpul karo murid-muridé ing kono.  Terus, Yudas mrono karo ngejak para prajurit lan petugas kongkonané para imam kepala lan wong Farisi. Wong-wong kuwi teka karo nggawa obor, lampu minyak, lan senjata.+  Yésus ngerti kabèh sing bakal dhèwèké alami. Mula, Yésus maju lan ngomong karo wong-wong kuwi, ”Sapa sing mbok golèki?”  Wong-wong kuwi njawab, ”Yésus wong Nazarèt.”+ Yésus kandha, ”Aku iki wongé.” Yudas, wong sing ngianati Yésus, ya ana ing kono karo wong-wong kuwi.+  Ning, pas Yésus njawab, ”Aku iki wongé,” wong-wong kuwi padha mundur nganti tiba ing lemah.+  Mula, Yésus takon manèh, ”Sapa sing mbok golèki?” Wong-wong kuwi njawab, ”Yésus wong Nazarèt.”  Yésus njawab, ”Kowé kan wis tak kandhani ta nèk aku iki Yésus. Nèk aku sing mbok golèki, bèn waé wong-wong iki lunga.”  Kuwi kelakon supaya apa sing tau diomongké Yésus dadi kenyataan, yaiku, ”Wong-wong sing wis mbok pasrahké marang aku ora ana sing ilang.”+ 10  Simon Pétrus sing wektu kuwi nggawa pedhang langsung ngetokké pedhangé lan nyerang budhaké imam agung. Dhèwèké nyabet kupingé tengen budhak kuwi nganti pothol.+ Budhak kuwi jenengé Malkhus. 11  Ning, Yésus ngomong karo Pétrus, ”Lebokna pedhangmu ing wadhahé.+ Mémang wis sak mesthiné aku kudu ngombé saka gelas* sing diwènèhké Bapak marang aku.”+ 12  Bar kuwi, para prajurit, komandan militèr, lan para petugas sing diutus wong Yahudi* padha nangkep lan nalèni tangané Yésus. 13  Pertama, Yésus digawa marang Hanas. Hanas kuwi bapak maratuwané Kayafas,+ yaiku imam agung ing taun kuwi.+ 14  Ya Kayafas iki sing tau ngomong karo wong Yahudi nèk luwih apik wong siji mati kanggo manfaaté sak bangsa.+ 15  Wektu kuwi, Simon Pétrus lan salah siji murid liyané ngetutké Yésus.+ Merga murid kuwi kenalané imam agung, mula dhèwèké isa mlebu ing halaman omahé imam agung. 16  Ning, Pétrus ngentèni ing njaba gerbang. Terus, murid kenalané imam agung mau metu, ngomong karo sing njaga gerbang, lan Pétrus dijak mlebu. 17  Pembantu wédok sing njaga gerbang kuwi ngomong karo Pétrus, ”Kowé kan salah siji muridé wong kuwi, ta?” Pétrus njawab, ”Dudu.”+ 18  Wektu kuwi hawané adhem. Mula, para budhak lan para petugas nyumet geni lan ngadeg ing cedhaké geni kuwi supaya awaké anget. Pétrus ya ana ing kana bareng karo wong-wong kuwi. 19  Saiki, Yésus lagi ditakoni karo imam kepala soal murid-muridé lan soal wulangané. 20  Yésus njawab, ”Nèk aku ngomong kan mesthi ing ngarepé wong akèh. Aku ya mulang ing sinagogé* lan ing bait,+ panggonané kabèh wong Yahudi padha ngumpul. Ora ana sing tak dhelik-dhelikké. 21  Nèk kowé péngin ngerti, takona dhéwé karo wong-wong sing wis tau krungu wulanganku. Wong-wong kuwi mesthi ngerti apa sing tak wulangké.” 22  Sakwisé Yésus ngomong ngono, salah siji petugas sing ngadeg ing kono ngantemi* Yésus+ lan kandha, ”Kok wani-waniné kowé ngomong kaya ngono karo imam kepala?” 23  Yésus njawab, ”Nèk sing tak omongké kuwi salah, duduhna salahé ing endi. Ning nèk omonganku bener, ngapa kok aku mbok antem*?” 24  Terus, Hanas ngongkon wong-wong kuwi bèn nggawa Yésus marang Imam Agung Kayafas.+ Tangané Yésus isih ditalèni. 25  Wektu kuwi, Simon Pétrus isih ngadeg ing cedhaké geni bèn awaké anget. Terus, wong-wong nakoni dhèwèké, ”Kowé kan salah siji muridé, ta?” Pétrus ora ngaku lan kandha, ”Dudu.”+ 26  Ing kono ana salah siji budhaké imam agung sing isih seduluran karo wong lanang sing kupingé disabet Pétrus nganti pothol.+ Wong kuwi kandha, ”Pas ing taman mau, aku kan ndelok kowé bareng karo dhèwèké.” 27  Ning, Pétrus ora ngaku manèh. Wektu kuwi, pitik jago langsung kluruk.+ 28  Pas isih ésuk banget, Yésus digawa saka omahé Kayafas menyang omahé gubernur Yudéa yaiku Pilatus.+ Ning, wong Yahudi ora mèlu mlebu ing omahé gubernur merga ora péngin dadi najis+ bèn isa ngrayakké Paskah. 29  Terus, Pilatus metu lan takon, ”Wong iki salah apa?” 30  Wong-wong kuwi njawab, ”Dhèwèké kuwi penjahat. Nèk wong iki ora salah mosok tak gawa mréné?” 31  Terus, Pilatus kandha, ”Ya wis ta, kowé kan nduwé hukum dhéwé, gawanen wong iki lan putusna dhéwé dhèwèké salah apa ora.”+ Wong-wong Yahudi kuwi njawab, ”Aku ora nduwé wewenang kanggo ngukum mati wong.”+ 32  Iki kelakon supaya apa sing diomongké Yésus soal carané dhèwèké bakal mati isa dadi kenyataan.+ 33  Mula, Pilatus mlebu manèh ing omahé lan ngundang* Yésus. Pilatus nakoni Yésus, ”Apa kowé Rajané Wong Yahudi?”+ 34  Yésus njawab, ”Kowé takon kaya ngono kuwi merga pikiranmu dhéwé apa merga wong liya sing ngandhani kowé?” 35  Pilatus njawab, ”Kowé kan ngerti nèk aku dudu wong Yahudi. Bangsamu dhéwé lan para imam kepala sing nyerahké kowé marang aku. Mémangé apa sing wis mbok tindakké?” 36  Yésus njawab,+ ”Kerajaanku ora padha kaya pamréntahan-pamréntahan sing ana ing donya.+ Nèk Kerajaanku padha kaya pamréntahan-pamréntahan sing ana ing donya, para pengikutku mesthi bakal nglawan bèn aku ora diserahké marang wong Yahudi.+ Ning, Kerajaanku ora padha kaya pamréntahan-pamréntahan sing ana ing donya.” 37  Mula, Pilatus takon, ”Dadi nèk ngono, apa kowé kuwi raja?” Yésus njawab, ”Ya bener, aku iki raja kaya sing mbok omongké.+ Aku lair lan teka ing donya tujuanku kuwi kanggo mènèhi kesaksian soal apa sing bener.+ Wong sing manut karo apa sing bener bakal ngrungokké swaraku.” 38  Pilatus takon, ”Mémangé sing bener kuwi ana?” Bar ngomongké kuwi, Pilatus metu manèh kanggo nemoni wong Yahudi. Pilatus kandha, ”Aku babar blas ora nemokké kesalahané wong iki.+ 39  Biasané nèk pas Perayaan Paskah, kowé kan njaluk ana tahanan siji sing dibébaské, ta?+ Apa kowé péngin aku mbébaské Rajané Wong Yahudi iki?” 40  Wong-wong kuwi mbengok manèh, ”Aja dhèwèké, Barabas waé!” Padahal Barabas kuwi perampok.+

Katrangan Tambahan

Deloken ctn. ing Mat 26:39.
Deloken ctn. ing Yoh 7:13.
Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Utawa ”ngamplengi”.
Utawa ”kampleng”.
Utawa ”nyeluk”.