Injil Yohanes 16:1-33

  • Murid-muridé Yésus bakal dipatèni (1-4a)

  • Sing ditindakké roh suci (4b-16)

  • Kesedihané para murid bakal berubah dadi kebahagiaan (17-24)

  • Yésus wis ngalahké donya (25-33)

16  ”Aku ngomongké soal iki bèn kowé ora ninggalké aku.  Wong-wong bakal ngusir kowé saka sinagogé.*+ Malah, bakal tekan wektuné, wong-wong sing matèni kowé+ bakal ngira nèk wong kuwi wis nindakké tugas suci saka Gusti Allah.  Ning, wong-wong kuwi bakal tumindak kaya ngono merga durung kenal karo Bapak lan aku.+  Senajan ngono, kowé wis tak kandhani dhisik soal iki, supaya pas kuwi kelakon, kowé éling nèk aku wis ngandhani kowé soal kuwi.+ ”Mauné aku ora ngandhani kowé soal iki merga aku isih ana karo kowé.  Ning, saiki aku bakal lunga marang Dhèwèké sing ngutus aku.+ Ngapa kok kowé ora ana sing takon karo aku, ’Njenengan arep lunga menyang endi?’  Saiki, kowé mesthi sedhih banget merga sing wis tak omongké mau.+  Senajan ngono, kowé tak kandhani sing saktenané, aku lunga kuwi kanggo manfaatmu. Nèk aku ora lunga, penolong*+ kuwi ora bakal teka marang kowé. Ning nèk aku lunga, aku bakal mènèhi penolong kuwi marang kowé.  Wektu teka, penolong kuwi bakal nduduhké dosané donya iki. Penolong kuwi bakal nduduhké nèk aku nindakké sing bener lan nduduhké marang donya sapa sing bakal diadili Gusti Allah.  Penolong kuwi bakal nduduhké dosané+ donya iki merga donya iki ora nduwé iman marang aku.+ 10  Penolong kuwi bakal nduduhké nèk aku nindakké sing bener merga aku bakal lunga marang Bapak. Terus, kowé ora bakal ndelok aku manèh. 11  Penolong kuwi ya bakal nduduhké marang donya sapa sing bakal diadili Gusti Allah merga penguasané donya iki wis diadili.+ 12  ”Isih ana akèh sing arep tak omongké marang kowé, ning nèk tak omongké kabèh saiki, kowé ora bakal isa paham. 13  Ning, wektu dhèwèké* teka, yaiku roh suci sing nduduhké apa sing bener,+ dhèwèké bakal nuntun kowé bèn paham karo apa sing bener. Sebab, sing diomongké kuwi ora saka karepé dhéwé, ning apa sing wis dhèwèké rungokké saka Gusti Allah. Dhèwèké bakal ngandhani kowé apa sing bakal kelakon.+ 14  Dhèwèké* bakal ngluhurké aku+ merga dhèwèké bakal njelaské marang kowé soal apa sing wis dhèwèké rungokké saka aku.+ 15  Kabèh sing diduwèni Bapak kuwi ya duwèkku.+ Kuwi sebabé, aku ngomong nèk dhèwèké* bakal njelaské marang kowé soal apa sing wis dhèwèké rungokké saka aku. 16  Sedhéla manèh kowé ora bakal ndelok aku,+ lan sedhéla manèh kowé bakal ndelok aku.” 17  Wektu krungu kuwi, murid-murid padha takon-takonan, ”Dhèwèké mau kan kandha, ’Sedhéla manèh kowé ora bakal ndelok aku, lan sedhéla manèh kowé bakal ndelok aku.’ Dhèwèké ya kandha, ’Merga aku bakal lunga marang Bapak.’ Sakjané, maksudé dhèwèké kuwi apa, ta?” 18  Murid-murid ya kandha, ”Apa ta maksudé kok dhèwèké kandha, ’sedhéla manèh’? Dhèwèké kuwi sakjané lagi ngomongké apa, ta?” 19  Yésus ngerti nèk murid-murid péngin takon marang dhèwèké. Mula, Yésus kandha, ”Apa kowé padha rasan-rasan merga aku mau ngomong, ’Sedhéla manèh kowé ora bakal ndelok aku, lan sedhéla manèh kowé bakal ndelok aku’? 20  Percayaa, kowé bakal nangis lan susah banget. Ning, donya iki bakal bahagia. Kowé bakal sedhih banget, ning kesedihanmu kuwi bakal berubah dadi kebahagiaan.+ 21  Wektu wong wédok wis arep nglairké, dhèwèké kelaran.* Ning, sakwisé nglairké anaké, kesusahané bakal berubah dadi kebahagiaan merga dhèwèké wis ndelok anaké. 22  Padha kaya kuwi, saiki kowé sedhih, ning aku bakal ketemu karo kowé manèh. Kowé bakal bahagia+ lan ora ana sing isa nggawé kowé sedhih manèh. 23  Wektu kuwi, kowé ora bakal takon apa-apa manèh karo aku. Percayaa, kabèh sing mbok jaluk marang Bapak+ nganggo jenengku kuwi bakal dituruti.+ 24  Nganti saiki kowé durung tau njaluk apa-apa nganggo jenengku. Saiki njaluka lan kowé bakal nampa bèn kowé bener-bener bahagia. 25  ”Aku ngomongké iki kabèh marang kowé nganggo perumpamaan. Bakal tekan wektuné aku ora bakal ngomong nggunakké perumpamaan manèh, ning aku bakal terus terang ngandhani kowé soal Bapak. 26  Wektu kuwi, kowé bakal njaluk marang Bapak nganggo jenengku. Ning, kuwi ora berarti aku sing bakal njalukké kuwi kanggo kowé. 27  Bapak dhéwé sayang karo kowé merga kowé wis sayang karo aku+ lan kowé percaya nèk aku iki wakilé Gusti Allah.+ 28  Aku wis teka ing donya dadi wakilé Bapak. Saiki, aku arep ninggalké donya lan bali marang Bapak.”+ 29  Murid-muridé kandha, ”Gusti, saiki aku wis paham karo apa sing mbok omongké, merga njenengan ora nggunakké perumpamaan. 30  Saiki aku paham nèk njenengan kuwi ngerti kabèh. Njenengan wis ngerti apa sing dipikirké wong-wong, mula wong ora perlu takon manèh marang njenengan. Kuwi sebabé, aku percaya nèk njenengan kuwi asalé saka Gusti Allah.” 31  Yésus njawab, ”Apa saiki kowé wis percaya? 32  Wektuné bakal teka, yaiku saiki, kowé bakal ninggalké aku lan mlayu menyang omahmu dhéwé-dhéwé.+ Ning, aku ora dhèwèkan merga Bapak ngancani aku.+ 33  Kuwi kabèh tak omongké marang kowé supaya kowé ngrasakké kedamaian merga aku.+ Ing donya iki kowé bakal ngalami sengsara, ning aja wedi. Aku wis ngalahké donya.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”panggonan kanggo ngibadah”.
Deloken ctn. Yoh 14:26.
Deloken ctn. Yoh 14:26.
Deloken ctn. Yoh 14:26.
Deloken ctn. Yoh 14:26.
Lit.: ”sedhih”.