Injil Yohanes 14:1-31

  • Yésus, siji-sijiné dalan bèn isa marani Bapak (1-14)

    • ”Aku iki dalan, lan sing bener, lan sing marahi urip” (6)

  • Yésus njanjèkké roh suci (15-31)

    • ’Bapak luwih kuwasa timbang aku’ (28)

14  Yésus ya kandha, ”Kowé ora usah kuwatir.+ Kowé kudu nduwé iman marang Gusti Allah+ lan marang aku.  Ing omahé Bapakku ana akèh panggonan. Nèk ora, aku ora bakal ngomong kaya ngono. Aku lunga merga arep nyiapké panggonan kanggo kowé.+  Senajan aku lunga lan nyiapké panggonan kanggo kowé, ning aku mesthi bakal teka manèh. Kowé mesthi bakal tak gawa menyang omahku supaya kowé isa bareng karo aku.+  Panggonan sing arep tak parani kuwi kowé wis ngerti dalané.”  Tomas+ kandha, ”Gusti, piyé aku isa ngerti dalané, wong aku lan murid-murid waé ora ngerti njenengan arep lunga ing endi.”  Yésus njawab, ”Aku iki dalan,+ lan sing bener,+ lan sing marahi urip.+ Ora ana wong sing isa marani Bapak nèk ora liwat aku.+  Nèk kowé kenal karo aku, kuduné kowé ya kenal karo Bapakku. Mulai saiki, kowé kenal Dhèwèké lan wis ndelok Dhèwèké.”+  Filipus kandha, ”Gusti, tulung duduhna Bapak marang aku lan murid-murid. Ngono waé wis cukup kok kanggo aku.”  Yésus njawab, ”Filipus, kowé kan wis suwé bareng karo aku, ta, mosok kowé isih durung kenal aku? Sapa waé sing wis ndelok aku ya wis ndelok Bapak.+ Kok kowé isih kandha, ’Duduhna Bapak marang aku’? 10  Apa kowé ora percaya nèk aku bersatu karo Bapak lan Bapak bersatu karo aku?+ Apa sing tak omongké marang kowé kuwi asalé dudu saka pikiranku dhéwé,+ ning kuwi gawéané Bapak sing tetep bersatu karo aku. 11  Kowé kudu percaya nèk aku bersatu karo Bapak lan Bapak bersatu karo aku. Nèk kowé ora percaya karo omonganku kuwi, kowé kudu percaya merga gawéan sing tak tindakké.+ 12  Percayaa, sapa waé sing nduduhké iman marang aku ya bakal nindakké gawéan sing tak tindakké. Dhèwèké bakal nindakké gawéan sing luwih gedhé manèh+ merga aku bakal lunga marang Bapak.+ 13  Apa waé sing mbok jaluk nganggo jenengku bakal tak tindakké supaya Bapak dimulyakké liwat Anak.+ 14  Nèk kowé njaluk apa waé nganggo jenengku, aku bakal nindakké kuwi. 15  ”Nèk kowé nresnani aku, kowé bakal nindakké préntahku.+ 16  Aku bakal njaluk marang Bapak, lan Dhèwèké bakal mènèhi kowé penolong* liyané sing bakal ngancani kowé saklawasé,+ 17  yaiku roh suci sing nduduhké apa sing bener.+ Donya ora isa nampa roh suci iki merga donya ora ndelok lan ora ngerti kuwi.+ Ning, kowé ngerti merga roh kuwi ana ing kowé lan tetep ana karo kowé. 18  Kowé ora bakal tak tinggal dhèwèkan.* Aku bakal bali manèh marani kowé.+ 19  Sedhéla manèh, donya ora bakal ndelok aku, ning kowé bakal ndelok aku.+ Merga aku urip, kowé ya bakal urip. 20  Wektu kuwi, kowé bakal ngerti nèk aku bersatu karo Bapakku, kowé bersatu karo aku, lan aku bersatu karo kowé.+ 21  Wong sing nampa lan manut préntah-préntahku kuwi wong sing nresnani aku. Wong sing nresnani aku bakal ditresnani Bapakku, lan aku ya bakal nresnani wong kuwi. Aku bakal nggawé wong kuwi bener-bener ngerti sapa aku iki.” 22  Yudas+ (dudu Iskariot) takon marang Yésus, ”Gusti, ngapa kok njenengan péngin aku lan murid-murid bener-bener ngerti soal njenengan? Ngapa kok ora wong-wong ing donya iki?” 23  Yésus njawab, ”Nèk wong nresnani aku, dhèwèké bakal manut karo wulanganku,+ lan Bapakku bakal nresnani dhèwèké. Aku lan Bapakku ya bakal marani dhèwèké, lan dhèwèké bakal bareng karo aku lan Bapakku.+ 24  Wong sing ora nresnani aku ora manut karo wulanganku. Wulangan sing mbok rungokké iki dudu wulanganku dhéwé, ning wulangané Bapak sing ngutus aku.+ 25  ”Aku ngomongké iki marang kowé wektu aku isih ana karo kowé. 26  Ning, Bapak bakal mènèhi kowé penolong,* yaiku roh suci, nganggo jenengku. Penolong kuwi sing bakal mulangké kabèh perkara marang kowé lan ngélingké kowé soal kabèh sing wis tau tak omongké marang kowé.+ 27  Aku bakal terus mènèhi kowé kedamaian kaya sing saiki mbok rasakké wektu isih karo aku.+ Kedamaian sing tak wènèhké marang kowé kuwi béda karo kedamaian sing diwènèhké donya iki. Kowé ora usah kuwatir utawa wedi. 28  Kowé wis tau tak kandhani, ’Aku arep lunga lan aku bakal bali marani kowé.’ Nèk kowé nresnani aku, kowé bakal seneng merga aku lunga marang Bapak sing luwih kuwasa timbang aku.+ 29  Mula, saiki kowé tak kandhani dhisik, supaya pas kuwi kelakon, kowé isa percaya karo omonganku.+ 30  Aku ora bakal ngomong luwih akèh manèh marang kowé merga penguasa donya+ iki wis teka. Ning, dhèwèké ora isa nguwasani aku.+ 31  Aku nindakké apa sing dipréntahké Bapak marang aku bèn donya ngerti nèk aku nresnani Bapak.+ Ayo ngadeg lan lunga saka kéné.

Katrangan Tambahan

Utawa ”penghibur”.
Utawa ”kaya yatim piatu”.
Ing ayat iki lan ayat-ayat liyané (Yoh 15:26; 16:7, 13-15), kata ”penolong” lan ”dhèwèké” digunakké kanggo nggambarké roh suci.