Injil Yohanes 11:1-57

  • Lazarus mati (1-16)

  • Yésus menghibur Marta lan Maria (17-37)

  • Yésus nguripké manèh Lazarus (38-44)

  • Rencana arep matèni Yésus (45-57)

11  Ana wong sing jenengé Lazarus lan dhèwèké lagi lara. Omahé ing Bétani. Seduluré wédok yaiku Maria lan Marta+ ya manggon ing désa kuwi.  Maria iki wong wédok sing mbiyèn tau ngesokké minyak wangi ing sikilé Gusti Yésus, terus ngusapi nganggo rambuté.+ Lazarus sing lagi lara kuwi seduluré Maria.  Mula, sedulur-seduluré wédok Lazarus kuwi ngongkon wong ngabari Yésus, ”Gusti, sahabat sing njenengan sayangi saiki lagi lara.”  Wektu krungu kuwi, Yésus ngomong, ”Hasil akhir saka penyakit iki dudu nyebabké kematian, ning supaya Gusti Allah dimulyakké.+ Merga kuwi, Anaké Gusti Allah ya bakal dimulyakké.”  Yésus nresnani Marta, Maria, lan Lazarus.  Ning, pas krungu nèk Lazarus lara, Yésus sengaja ora langsung mangkat, tapi nginep rong dina manèh.  Sakwisé kuwi, Yésus ngomong karo murid-muridé, ”Ayo awaké dhéwé lunga manèh menyang Yudéa.”  Murid-muridé kandha, ”Guru,*+ njenengan kan wis arep dibandhemi*+ karo wong-wong Yudéa. Kok saiki njenengan malah arep mrana manèh?”  Yésus njawab, ”Awan kuwi suwéné 12 jam, ta?+ Nèk wong mlaku pas awan, dhèwèké ora bakal kesandhung merga isa ndelok cahaya sing madhangi donya iki. 10  Ning, nèk wong mlaku pas bengi, dhèwèké bakal kesandhung merga dhèwèké ora nduwé cahaya ing awaké.” 11  Sakwisé ngomongké kuwi, Yésus ngomong manèh, ”Lazarus, sahabaté awaké dhéwé wis turu,+ ning aku mrana arep nggugah dhèwèké.” 12  Terus, murid-muridé kandha, ”Gusti, nèk Lazarus turu, mesthi dhèwèké bakal mari.” 13  Sakjané, maksudé Yésus yaiku Lazarus wis mati. Ning, murid-muridé mikir nèk maksudé Yésus yaiku Lazarus lagi turu kanggo istirahat. 14  Yésus terus terang ngandhani murid-muridé, ”Lazarus wis mati.+ 15  Tapi, luwih apik kanggo kowé nèk aku ora ana ing kana pas dhèwèké mati merga apa sing arep tak tindakké bakal nguwatké imanmu. Ayo, saiki awaké dhéwé mrana.” 16  Mula Tomas, sing disebut Kembar, ngomong karo murid-murid liyané, ”Ayo awaké dhéwé lunga sisan supaya isa mati bareng karo Yésus.”+ 17  Wektu Yésus wis tekan ing cedhak Bétani, Lazarus wis dikubur patang dina. 18  Bétani kuwi cedhak karo Yérusalèm, jaraké kira-kira telung kilomèter.* 19  Akèh wong Yahudi wis teka ing omahé Marta lan Maria merga arep menghibur wong loro kuwi sing bar kélangan seduluré. 20  Wektu krungu nèk Yésus teka, Marta lunga nemoni Yésus. Ning, Maria+ tetep ing omah. 21  Marta ngomong karo Yésus, ”Gusti, nèk njenengan ana ing kéné, sedulurku mesthi ora bakal mati. 22  Ning, aku isih tetep percaya nèk apa waé sing njenengan jaluk marang Gusti Allah, Gusti Allah bakal mènèhi.” 23  Yésus kandha, ”Sedulurmu bakal urip manèh.” 24  Marta njawab, ”Aku ngerti nèk dhèwèké bakal urip wektu wong mati diuripké manèh+ ing dina terakhir.” 25  Yésus ngomong karo Marta, ”Aku iki sing nguripké manèh lan sing marahi urip.+ Wong sing nduduhké iman marang aku bakal urip manèh senajan wong kuwi wis mati. 26  Wong sing urip lan nduduhké iman marang aku ora bakal mati.+ Apa kowé percaya soal iki?” 27  Marta njawab, ”Iya Gusti, aku percaya nèk njenengan kuwi Kristus, Anaké Gusti Allah, sing teka ing donya.” 28  Sakwisé ngomongké kuwi, Marta lunga lan ngundang* Maria seduluré. Marta mbisiki Maria, ”Guru+ wis teka lan dhèwèké ngundang kowé.” 29  Wektu krungu kuwi, Maria langsung ngadeg lan nemoni Yésus. 30  Yésus durung tekan ing désa kuwi, ning isih ana ing panggonan wektu Marta nemoni dhèwèké. 31  Wektu kuwi, ing omahé Maria isih ana wong-wong Yahudi sing lagi menghibur Maria. Pas ndelok Maria cepet-cepet ngadeg lan lunga, wong-wong kuwi ngetutké Maria merga ngira nèk Maria arep menyang kuburan+ lan nangis ing kana. 32  Wektu ketemu Yésus ing panggonané Yésus mau, Maria sujud ing sikilé Yésus. Maria kandha, ”Gusti, nèk njenengan ana ing kéné, sedulurku mesthi ora bakal mati.” 33  Yésus ndelok Maria lan wong-wong Yahudi sing teka bareng karo Maria nangis. Mula, Yésus dadi sedhih banget lan ngrasa susah. 34  Yésus takon, ”Dhèwèké mbok dèlèhké ing endi?” Wong-wong kuwi njawab, ”Ayo Gusti, tak duduhi.” 35  Yésus nètèské air mata.+ 36  Ana wong Yahudi sing kandha, ”Dhèwèké sayang banget ya karo Lazarus.” 37  Ning, ana wong sing ngomong, ”Dhèwèké kan isa marèkké* wong wuta,+ mosok dhèwèké ora isa nyegah bèn Lazarus ora mati?” 38  Yésus dadi sedhih manèh, terus Yésus lunga menyang kuburan kuwi. Kuburan kuwi guwa sing ditutup nganggo watu gedhé. 39  Yésus kandha, ”Glundhungna watuné.” Marta, seduluré wong sing mati mau kandha, ”Gusti, dhèwèké mesthi wis mambu merga wis mati patang dina.” 40  Yésus kandha, ”Aku kan wis ngomong karo kowé, nèk kowé percaya, kowé bakal ndelok kuwasané Gusti Allah sing luar biasa.”+ 41  Terus, watu sing nutupi kuburan kuwi diglundhungké. Bar kuwi, Yésus ndhangak+ lan kandha, ”Bapak, aku maturnuwun merga Njenengan wis ngrungokké aku. 42  Aku ngerti nèk Njenengan mesthi ngrungokké aku. Ning, aku ngomong iki kanggo wong akèh sing ana ing kéné supaya wong-wong iki percaya nèk Njenengan sing ngutus aku.”+ 43  Sakwisé ngomong kuwi, Yésus mbengok, ”Lazarus, metua!”+ 44  Wong sing wis mati kuwi metu. Sikil, tangan, lan wajahé isih keblebed kain. Terus, Yésus ngomong karo wong-wong kuwi, ”Uculana blebedé bèn dhèwèké isa mlaku.” 45  Pas ndelok sing wis ditindakké Yésus kuwi, akèh wong Yahudi sing ngancani Maria mau dadi nduwé iman marang Yésus.+ 46  Ning, ya ana sing lunga marani wong Farisi lan nglaporké apa sing ditindakké Yésus. 47  Mula, imam kepala lan wong Farisi nglumpukké kabèh anggota Sanhèdrin* lan kandha, ”Wong kuwi wis nggawé akèh mukjijat,* dadi saiki awaké dhéwé kudu piyé?+ 48  Nèk dijarké terus, kabèh wong bakal nduwé iman marang dhèwèké. Wong Romawi ya bakal teka lan ngrebut bait* lan bangsané awaké dhéwé.” 49  Ning, salah siji wong saka antarané wong-wong mau, sing jenengé Kayafas,+ yaiku imam agung ing taun kuwi, kandha, ”Ngono waé kok ora ngerti. 50  Kan luwih apik kanggo awaké dhéwé nèk wong siji mati kanggo manfaaté sak bangsa, timbang sak bangsa dimusnahké, ta?” 51  Sakjané, Kayafas ngomong kaya ngono kuwi ora saka pikirané dhéwé, ning Gusti Allah lagi nggunakké dhèwèké. Merga dhèwèké imam agung ing taun kuwi, Gusti Allah nggunakké dhèwèké kanggo ngramalké nèk Yésus bakal mati kanggo bangsa kuwi. 52  Yésus mati ora mung kanggo bangsa kuwi, ning ya bèn anak-anaké Gusti Allah sing kesebar ing endi-endi isa bersatu. 53  Mula, kèt dina kuwi, wong-wong mau sekongkol arep matèni Yésus. 54  Kuwi sebabé, Yésus ora tau ngétok manèh ing ngarepé wong Yahudi. Yésus ninggalké dhaérah kuwi lan lunga menyang dhaérah ing cedhaké padhang belantara, ing kutha sing disebut Éfraim.+ Yésus manggon ing kana bareng karo murid-muridé. 55  Wektu kuwi, wong Yahudi wis arep ngrayakké Paskah.+ Akèh wong saka désa-désa lunga menyang Yérusalèm sakdurungé Paskah bèn isa nyucèkké badan kaya sing dipréntahké ing Hukum Musa. 56  Pas ana ing bait, wong-wong nggolèki Yésus lan rasan-rasan, ”Nèk menurutmu, apa tenan dhèwèké ora bakal teka ing perayaan iki?” 57  Ning, para imam kepala lan wong Farisi wis mréntahké supaya saben wong sing ndelok Yésus kudu nglaporké marang para imam kepala lan wong Farisi bèn Yésus isa dicekel.

Katrangan Tambahan

Utawa ”Rabi”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”dibalangi”.
Lit.: ”kira-kira 15 setadi”. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”isa mbukak mripaté”.
Lit.: ”tandha”.
Lit.: ”panggonan”.