Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Yèhèzkièl

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Pas ing Babilon, Yèhèzkièl éntuk wahyu saka Gusti Allah (1-3)

  • Wahyu soal krétané Yéhuwah (4-28)

   • Angin badai, méga, lan geni (4)

   • Malaékat papat (5-14)

   • Rodha papat (15-21)

   • Lantai kristal sing mengkilap kaya ès (22-24)

   • Takhtané Yéhuwah (25-28)

 • 2

  • Yèhèzkièl ditugaské dadi nabi (1-10)

   • ”Ora soal bangsa kuwi gelem ngrungokké apa ora” (5)

   • Ndelok gulungan sing isiné lagu sedhih (9, 10)

 • 3

  • Yèhèzkièl dikongkon mangan gulungan saka Gusti Allah (1-15)

  • Yèhèzkièl ditugasi dadi penjaga (16-27)

   • Nèk ora gelem ngélikké wong jahat, bakal tanggung jawab kanggo nyawané wong kuwi (18-21)

 • 4

  • Gambaran pengepungan Yérusalèm (1-17)

   • Nanggung kesalahané Israèl lan Yéhuda suwéné 390 dina lan 40 dina (4-7)

 • 5

  • Gambaran kehancuran Yérusalèm (1-17)

   • Rambuté Yèhèzkièl dicukur lan dibagi telu (1-4)

   • Yérusalèm luwih parah timbang bangsa-bangsa liya (7-9)

   • Telung cara kanggo ngukum wong-wong sing mbrontak (12)

 • 6

  • Soal gunung-gunung Israèl (1-14)

   • Brahala sing njijiki bakal dihancurké (4-6)

   • ”Kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah” (7)

 • 7

  • Akhir kuwi wis tekan (1-27)

   • Bencana sing luar biasa (5)

   • Dhuwit bakal dibuwang ing dalan-dalan (19)

   • Bait bakal digawé najis (22)

 • 8

  • Yèhèzkièl digawa menyang Yérusalèm nganggo wahyu (1-4)

  • Perkara-perkara sing njijiki ana ing bait (5-18)

   • Wong-wong wédok nangisi Tamuz (14)

   • Wong-wong lanang sing nyembah matahari (16)

 • 9

  • Wong lanang enem lan wong lanang siji sing nduwé wadhah alat tulis (1-11)

   • Penghakiman dimulai saka panggonan suci (6)

 • 10

  • Geni dijupuk saka antarané rodha-rodha (1-8)

  • Penjelasan soal kerub lan rodha (9-17)

  • Kemuliaané Yéhuwah pindhah saka lawang bait (18-22)

 •  11

  • Para pemimpin sing jahat dihukum (1-13)

   • Kutha dipadhakké kaya panci (3-12)

  • Janji nèk bakal dikumpulké manèh (14-21)

   • Diwènèhi sipat-sipat sing anyar (19)

  • Kemuliaané Gusti Allah pindhah saka Yérusalèm (22, 23)

  • Yèhèzkièl bali menyang Khaldéa nganggo wahyu (24, 25)

 • 12

  • Ramalan nèk wong-wong bakal ditawan (1-20)

   • Barang-barang sing arep digawa ing penawanan (1-7)

   • Pemimpin bakal lunga pas wis peteng (8-16)

   • Mangan roti karo kuwatir lan ngombé banyu karo kewedèn (17-20)

  • Omongan sing ngapusi akhiré ora kelakon (21-28)

   • ’Apa waé sing Tak omongké ora bakal telat’ (28)

 • 13

  • Soal nabi-nabi palsu (1-16)

   • Témbok sing dicèt putih bakal ambruk (10-12)

  • Soal wong-wong wédok sing nyampèkké ramalan palsu (17-23)

 • 14

  • Wong-wong sing nyembah brahala dihukum (1-11)

  • Yérusalèm mesthi bakal dihukum (12-23)

   • Nuh, Danièl, lan Ayub kuwi wong sing bener (14, 20)

 • 15

  • Yérusalèm kuwi wit anggur sing ora ana gunané (1-8)

 • 16

  • Gusti Allah nresnani Yérusalèm (1-63)

   • Yérusalèm kaya bocah sing dibuwang (1-7)

   • Gusti Allah mènèhi Yérusalèm perhiasan lan nggawé perjanjian karo Yérusalèm (8-14)

   • Yérusalèm ora setya (15-34)

   • Dihukum merga dadi pelacur (35-43)

   • Dibandhingké karo Samaria lan Sodom (44-58)

   • Gusti Allah éling karo perjanjiané (59-63)

 • 17

  • Teka-teki soal manuk elang loro lan wit anggur (1-21)

  • Tunas sing isih enom bakal dadi wit aras sing gedhé (22-24)

 • 18

  • Saben wong tanggung jawab karo dosané dhéwé (1-32)

   • Wong sing nindakké dosa bakal mati (4)

   • Anak ora bakal dihukum merga dosané bapaké (19, 20)

   • Gusti Allah ora seneng nèk wong jahat mati (23)

   • Nèk mertobat bakal urip (27, 28)

 • 19

  • Lagu sedhih soal para pemimpiné Israèl (1-14)

 • 20

  • Wong Israèl seneng mbrontak (1-32)

  • Israèl bakal diklumpukké manèh (33-44)

  • Nyampèkké ramalan marang hutan ing kidul (45-49)

 • 21

  • Gusti Allah bakal ngetokké pedhangé saka wadhahé (1-17)

  • Raja Babilon bakal nyerang Yérusalèm (18-24)

  • Para pemimpin Israèl sing jahat bakal dihukum (25-27)

   • ”Copoten mahkotamu” (26)

   • ”Nganti wong sing nduwé hak sing sah teka” (27)

  • Pedhang kanggo nyerang wong Ammon (28-32)

 • 22

  • Yérusalèm kuwi kutha sing penduduké matèni wong akèh (1-16)

  • Israèl kuwi kaya kotoran logam sing ora ana gunané (17-22)

  • Israèl lan para pemimpiné bakal dihukum (23-31)

 • 23

  • Mbakyu adhi sing ora setya (1-49)

   • Ohola karo Asiria (5-10)

   • Oholiba karo Babilon lan Mesir (11-35)

   • Hukuman kanggo mbakyu adhi kuwi (36-49)

 • 24

  • Yérusalèm kaya panci sing karaten (1-14)

  • Kematian bojoné Yèhèzkièl dadi tandha (15-27)

  • 25 Ramalan soal Ammon (1-7)

  • Ramalan soal Moab (8-11)

  • Ramalan soal Édom (12-14)

  • Ramalan soal Filistin (15-17)

 • 26

  • Ramalan soal Tirus (1-21)

   • ”Panggonan kanggo mépé jala” (5, 14)

   • Watu lan lemah sing dibuwang ing laut (12)

 •  27

  • Lagu sedhih soal Tirus (1-36)

 • 28

  • Ramalan soal raja Tirus (1-10)

   • ”Aku iki allah” (2, 9)

  • Lagu sedhih soal raja Tirus (11-19)

   • ”Kowé mbiyèn ana ing Èden” (13)

   • ”Kerub sing dipilih dadi penjaga” (14)

   • ”Kowé mulai nindakké sing ora bener” (15)

  • Ramalan soal Sidon (20-24)

  • Israèl diklumpukké manèh (25, 26)

 • 29

  • Ramalan soal Firaun (1-16)

  • Mesir bakal diwènèhké marang Babilon dadi bayaran (17-21)

 • 30

  • Ramalan soal Mesir (1-19)

   • Ramalan soal serangané Nébukhadnézar (10)

  • Lengené Firaun bakal ditugel (20-26)

 • 31

  • Mesir kaya wit aras sing dhuwur sing bakal ambruk (1-18)

 • 32

  • Lagu sedhih soal Firaun lan Mesir (1-16)

  • Mesir mati bareng karo wong sing ora disunat (17-32)

 • 33

  • Tanggung jawabé penjaga (1-20)

  • Berita soal Yérusalèm sing dikalahké (21, 22)

  • Berita kanggo penduduk sing manggon ing kutha-kutha sing wis dihancurké (23-29)

  • Wong-wong ora nanggepi berita kuwi (30-33)

   • Yèhèzkièl kaya wong sing nyanyèkké ”lagu cinta” (32)

   • ”Ana nabi ing antarané wong-wong kuwi” (33)

 • 34

  • Ramalan soal para gembalané Israèl (1-10)

  • Yéhuwah ngopèni domba-dombané (11-31)

   • ”Abdi-Ku Daud” bakal dadi gembalané (23)

   • ”Perjanjian damai” (25)

 • 35

  • Ramalan soal pegunungan Séir (1-15)

 • 36

  • Ramalan soal gunung-gunung Israèl (1-15)

  • Israèl bakal diklumpukké (16-38)

   • ”Aku mesthi bakal nggawé jeneng-Ku sing luhur dadi suci” (23)

   • ”Kaya Taman Èden” (35)

 • 37

  • Wahyu soal lembah sing kebak balung (1-14)

  • Tongkat loro didadèkké siji (15-28)

   • Didadèkké sak bangsa lan dipréntah raja siji (22)

   • Perjanjian damai kanggo saklawasé (26)

 • 38

  • Gog nyerang Israèl (1-16)

  • Yéhuwah nesu karo Gog (17-23)

   • ’Bangsa-bangsa bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah’ (23)

 • 39

  • Gog lan pasukané bakal dihancurké (1-10)

  • Dikubur ing Lembah Hamon-Gog (11-20)

  • Israèl bakal diklumpukké (21-29)

   • Israèl diwènèhi roh suciné Gusti Allah (29)

 • 40

  • Yèhèzkièl digawa menyang Israèl liwat wahyu (1, 2)

  • Yèhèzkièl ndelok wahyu soal bait (3, 4)

  • Halaman lan gerbang (5-47)

   • Gerbang sing madhep ngétan (6-16)

   • Halaman njaba lan gerbang-gerbang liyané (17-26)

   • Halaman njero lan gerbang-gerbang (27-37)

   • Ruang-ruang ing bait (38-46)

   • Mézbah (47)

  • Serambi bait (48, 49)

 • 41

  • Ruang Suci (1-4)

  • Témbok lan ruang-ruang samping (5-11)

  • Bangunan ing sisih kulon (12)

  • Bangunan-bangunan diukur (13-15a)

  • Bagéan njero Ruang Suci (15b-26)

 • 42

  • Komplèks ruang makan (1-14)

  • Kabèh aréa bait diukur (15-20)

 • 43

  • Kemuliaané Yéhuwah mlebu ing bait (1-12)

  • Mézbah (13-27)

 • 44

  • Gerbang sing madhep wétan kudu ditutup terus (1-3)

  • Peraturan soal wong asing (4-9)

  • Peraturan soal wong Lèwi lan imam (10-31)

 • 45

  • Sumbangan suci lan kutha (1-6)

  • Bagéané para pemimpin (7, 8)

  • Pemimpin kudu jujur (9-12)

  • Sumbangan saka rakyat lan pemimpin (13-25)

 •  46

  • Persembahan-persembahan (1-15)

  • Warisan tanah saka pemimpin (16-18)

  • Panggonan kanggo nggodhog daging persembahan (19-24)

 • 47

  • Banyu sing mili saka bait (1-12)

   • Banyuné saya jero (2-5)

   • Banyu laut bakal dadi seger manèh (8-10)

   • Dhaérah rawa tetep kaya ngono (11)

   • Wit sing dadi panganan lan obat (12)

  • Batas-batasé tanah (13-23)

 • 48

  • Pembagian tanah warisan (1-29)

  • Rolas gerbang kutha (30-35)

   • Kutha kuwi dijenengi ”Yéhuwah Ana ing Kana” (35)