Wilangan 27:1-23

  • Anak-anaké wédok Zéloféhad (1-11)

  • Yosua dilantik kanggo nggantèni Musa (12-23)

27  Terus, anak-anaké wédok Zéloféhad,+ yaiku wong-wong saka keluarga-keluarga suku Manasyé anaké Yusuf, teka. Zéloféhad kuwi anaké Hèfèr, anaké Giléad, anaké Makhir, anaké Manasyé. Anak-anaké wédok Zéloféhad yaiku Mahla, Noa, Hogla, Milka, lan Tirza.  Wong-wong wédok kuwi ngadeg ing ngarepé Musa, Imam Èléazar, para pemimpin,+ lan kabèh wong Israèl ing lawangé kémah pertemuan, lan kandha,  ”Bapakku mati ing padhang belantara, ning dhèwèké ora termasuk kelompok wong sing sekongkol nglawan Yéhuwah, para pendukungé Korah.+ Dhèwèké mati merga dosané dhéwé lan dhèwèké ora nduwé anak lanang.  Ngapa kok jenengé bapakku kudu dihapus saka keluargané mung gara-gara ora nduwé anak lanang? Wènèhana aku tanah warisan kaya sedulur-seduluré bapakku.”  Mula, Musa nggawa masalah iki ing ngarepé Yéhuwah.+  Terus Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Anak-anaké wédok Zéloféhad kuwi bener. Kowé pancèn kudu mènèhi wong-wong wédok kuwi tanah warisan kaya sedulur-seduluré bapaké. Warisané bapaké kuwi kudu mbok wènèhké wong-wong kuwi.+  Terus kandhanana wong Israèl, ’Nèk ana wong lanang mati lan ora nduwé anak lanang, kowé kudu mènèhké warisané wong kuwi marang anaké wédok.  Ning, nèk wong kuwi ora nduwé anak wédok, kowé kudu mènèhké warisané marang kakangé utawa adhiné lanang. 10  Nèk wong kuwi ora nduwé kakang utawa adhi lanang, kowé kudu mènèhké warisané marang kakangé utawa adhiné lanang bapaké. 11  Nèk bapaké wong kuwi ora nduwé kakang utawa adhi lanang, kowé kudu mènèhké warisané marang seduluré sing paling cedhak. Warisan kuwi bakal dadi duwèké wong kuwi. Iki bakal dadi peraturan kanggo wong Israèl, kaya sing dipréntahké Yéhuwah liwat Musa.’” 12  Terus Yéhuwah kandha marang Musa, ”Munggaha menyang gunung ing wilayah Abarim+ lan deloken tanah sing arep Tak wènèhké marang wong Israèl.+ 13  Bar ndelok kuwi, kowé bakal mati+ kaya Harun kakangmu,+ 14  merga pas wong Israèl padu karo Aku ing Padhang Belantara Zin, kowé lan Harun nglanggar préntah-Ku lan ora nduduhké nèk Aku iki suci ing ngarepé bangsa Israèl pas Aku mènèhi wong-wong kuwi banyu.+ Kuwi kelakon ing Mata Air Mériba+ ing Kadès,+ ing Padhang Belantara Zin.”+ 15  Terus Musa kandha marang Yéhuwah, 16  ”Muga-muga Yéhuwah, Gusti Allah sing mènèhi urip marang kabèh wong,* nglantik wong lanang kanggo mimpin bangsa iki. 17  Wong kuwi bakal mimpin kegiatané bangsa iki lan terus nuntun bangsa iki, supaya umaté Yéhuwah ora dadi kaya domba tanpa gembala.” 18  Mula Yéhuwah kandha marang Musa, ”Kowé kudu nglantik Yosua anaké Nun, wong lanang sing isa diendelké kuwi, lan dèlèhna tanganmu ing sirahé.+ 19  Terus, kongkonen dhèwèké ngadeg ing ngarepé Imam Èléazar lan kabèh wong Israèl, lan angkaten dhèwèké dadi pemimpin ing ngarepé wong-wong kuwi.+ 20  Kowé kudu mènèhké sebagéan kekuasaanmu marang dhèwèké+ supaya kabèh wong Israèl ngrungokké dhèwèké.+ 21  Dhèwèké kudu ngadeg ing ngarepé Imam Èléazar sing bakal njaluk tuntunan saka Yéhuwah kanggo dhèwèké liwat Urim.+ Wektu nampa préntah, wong-wong kuwi bakal manut. Dhèwèké lan kabèh wong Israèl, yaiku bangsa kuwi, bakal manut préntah kuwi.” 22  Mula, Musa nindakké kuwi persis kaya sing dipréntahké Yéhuwah marang dhèwèké. Musa ngejak Yosua mara lan ngongkon dhèwèké ngadeg ing ngarepé Imam Èléazar lan bangsa kuwi. 23  Terus, Musa ndèlèhké tangané ing sirahé Yosua lan ngangkat Yosua dadi pemimpin,+ kaya sing diomongké Yéhuwah liwat Musa.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Gusti Allah saka rohé kabèh makhluk”.