Wilangan 11:1-35

  • Geni saka Gusti Allah nyamber wong-wong sing sambat (1-3)

  • Wong-wong nangis njaluk daging (4-9)

  • Musa putus asa (10-15)

  • Yéhuwah mènèhi roh suci marang wong lanang 70 (16-25)

  • Èldad lan Médad; Yosua nguwatirké Musa (26-30)

  • Gusti Allah mènèhi manuk puyuh; wong-wong dihukum merga srakah (31-35)

11  Wong Israèl mulai sambat karo nesu-nesu marang Yéhuwah. Pas krungu soal kuwi, Yéhuwah nesu banget. Geni saka Yéhuwah nyamber wong-wong kuwi lan ngobong sebagéan wong ing pinggir perkémahan.  Wektu wong-wong njaluk tulung marang Musa, dhèwèké ndonga marang Yéhuwah,+ terus geniné mati.  Mula, panggonan kuwi dijenengi Tabéra,* merga geni saka Yéhuwah nyamber wong-wong kuwi.+  Ing antarané wong Israèl,+ ana kumpulan wong saka akèh bangsa lan wong-wong kuwi srakah.+ Wong Israèl ya mulai nangis manèh lan kandha, ”Sapa sing arep mènèhi awaké dhéwé daging?+  Aku éling mbiyèn pas ing Mesir. Aku ora perlu tuku nèk arep mangan iwak, timun, semangka, daun bawang, brambang, lan bawang.+  Ning, saiki aku lemes ora nduwé tenaga. Ing endi-endi sing tak delok mung manna iki.”+  Manna+ kuwi bentuké kaya tumbar+ lan wernané kaya getah wit.  Wong Israèl kudu mencar kanggo njupuki kuwi, terus nggiling nganggo gilingan tangan utawa ngaluské kuwi nganggo lesung. Terus, nggodhog kuwi ing panci utawa nggawé kuwi dadi roti bunder.+ Rasané kaya roti manis sing dicampur minyak.  Saben bengi, pas embun mudhun ing perkémahan, manna ya mèlu mudhun.+ 10  Musa krungu nèk wong Israèl ing saben keluarga padha nangis ing ngarep lawang kémahé. Yéhuwah dadi nesu banget,+ lan Musa ya mèlu jèngkèl karo wong-wong kuwi. 11  Terus, Musa kandha marang Yéhuwah, ”Ngapa kok Njenengan nggawé abdi-Mu iki susah? Apa salahku kok Njenengan nganti ora seneng karo aku? Ngapa kok Njenengan ngongkon aku nggawa bangsa iki mréné?+ 12  Apa aku ibuné wong-wong kuwi? Apa aku nglairké wong-wong kuwi, kok nganti Njenengan ngongkon aku, ’Géndhongen wong-wong kuwi ing dhadhamu kaya wong sing momong bocah cilik,’ menyang tanah sing wis Njenengan janjèkké nganggo sumpah marang nènèk moyangé?+ 13  Saka ngendi aku isa éntuk daging kanggo bangsa iki? Wong-wong iki nangis terus ing ngarepku lan kandha, ’Wènèhana aku daging bèn tak pangan!’ 14  Aku wis ora sanggup mimpin bangsa iki dhèwèkan. Angèl banget mimpin bangsa iki.+ 15  Nèk tumindaké Njenengan kaya ngéné terus marang aku, patènana waé aku saiki.+ Nèk Njenengan mesakké aku, tulung aja nggawé aku luwih susah manèh.” 16  Terus, Yéhuwah njawab Musa, ”Pilihen wong lanang 70 saka antarané para pemimpin Israèl, yaiku para sesepuh lan pengawas+ sing menurutmu cocog kanggo tugas iki. Terus, kowé kudu ngumpulké wong-wong kuwi ing kémah pertemuan, lan kongkonen wong-wong kuwi ngadeg ing kana karo kowé. 17  Aku bakal mudhun+ lan ngomong karo kowé ing kana.+ Aku bakal njupuk sebagéan roh suci+ sing ana ing kowé lan mènèhké kuwi marang wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi bakal mbantu kowé ngawasi lan mimpin bangsa iki bèn kowé ora dhèwèkan nindakké kuwi.+ 18  Kowé kudu kandha marang bangsa kuwi, ’Sésuk, kowé kudu siap-siap ngibadah*+ merga kowé bener-bener bakal mangan daging. Yéhuwah wis krungu tangisanmu.+ Kowé kandha, ”Sapa sing arep mènèhi awaké dhéwé daging? Uripé awaké dhéwé luwih kepénak pas ing Mesir.”+ Yéhuwah mesthi bakal mènèhi kowé daging, lan kuwi kudu mbok pangan.+ 19  Kowé bakal mangan daging, ora mung sedina, 2 dina, 5 dina, 10 dina, utawa 20 dina, 20  ning nganti sesasi suwéné, nganti kuwi metu saka irungmu lan nggawé kowé jijik.+ Kowé wis nolak Yéhuwah, sing ana ing tengah-tengahmu. Kowé nangis ing ngarepé lan kandha, ”Ngapa awaké dhéwé ndadak metu saka Mesir?”’”+ 21  Terus Musa kandha, ”Ana prajurit jumlahé 600.000+ ing bangsa iki, ning Njenengan kandha, ’Aku bakal mènèhi kabèh wong kuwi daging, lan kuwi isa dipangan nganti sesasi.’ 22  Senajan kabèh domba lan sapi dibelèh, apa cukup kanggo kabèh wong kuwi? Nèk kabèh iwak ing laut ditangkep, apa ya cukup kanggo kabèh wong kuwi?” 23  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa, ”Apa Aku, Yéhuwah, ora isa nindakké kuwi?+ Kowé bakal ndelok dhéwé sing Tak omongké kuwi kelakon apa ora.” 24  Bar kuwi, Musa metu lan nyampèkké omongané Yéhuwah marang wong Israèl. Dhèwèké milih wong lanang 70 saka antarané pemimpin Israèl lan ngongkon para pemimpin kuwi ngadeg ing sak ubengé kémah pertemuan.+ 25  Terus, Yéhuwah mudhun ing méga+ lan ngomong karo Musa.+ Gusti Allah njupuk sebagéan roh suci+ sing ana ing Musa lan mènèhké kuwi marang wong 70 kuwi. Roh suci kuwi langsung ana ing wong 70 kuwi lan tingkah lakuné wong-wong kuwi dadi kaya nabi,*+ ning kuwi ora tau kelakon manèh. 26  Ana wong lanang loro sing tetep ing perkémahan lan ora lunga menyang kémah pertemuan, jenengé Èldad lan Médad. Roh suci ya ana ing wong loro kuwi merga wong loro kuwi termasuk wong lanang sing jenengé wis kedaftar. Tingkah lakuné wong loro kuwi dadi kaya nabi ing perkémahan. 27  Ana cah lanang sing mlayu lan lapor marang Musa, ”Ing perkémahan, kelakuané Èldad lan Médad kaya nabi.” 28  Terus Yosua+ anaké Nun, sing dadi pelayané Musa kèt isih enom, kandha, ”Musa, cegahen wong loro kuwi!”+ 29  Ning, Musa kandha, ”Apa kowé kuwatir wong-wong kuwi mengko nyaingi aku?* Aja ngono, aku malah péngin kabèh umaté Yéhuwah dadi nabi. Aku ya péngin bèn Yéhuwah mènèhké roh suciné marang wong-wong kuwi.” 30  Bar kuwi, Musa bali menyang perkémahan bareng karo para pemimpin Israèl kuwi. 31  Terus, Yéhuwah nyebabké ana angin banter saka laut nggawa manuk-manuk puyuh ing perkémahan. Angin kuwi nggawé manuk-manuk kuwi padha tiba ing sak ubengé perkémahan,+ adohé kira-kira nganti sedina perjalanan ing arah sing siji lan sedina perjalanan ing arah sing sijiné manèh. Manuk-manuk kuwi numpuk-numpuk nganti dhuwuré kira-kira rong hasta* saka lemah. 32  Mula, wong Israèl terus nglumpukké manuk-manuk kuwi sedina sewengi lan sésuké ya sedina muput manèh. Saben wong nglumpukké paling sithik sepuluh homèr,* lan kuwi dipépé ing lemah ing sak ubengé perkémahan. 33  Ning, sakdurungé wong Israèl rampung mangan daging kuwi, Yéhuwah nesu banget karo wong-wong kuwi. Terus, Yéhuwah ngukum wong-wong kuwi nganggo wabah penyakit.+ 34  Mula, panggonan kuwi dijenengi Kibrot-hataawa,*+ merga ing kono wong-wong padha ngubur wong-wong rakus kuwi.+ 35  Saka Kibrot-hataawa, wong Israèl mangkat menyang Hazérot lan manggon ing Hazérot.+

Katrangan Tambahan

Artiné ”Ngobong”, maksudé geni sing murub.
Utawa ”kudu nggawé wong-wong kuwi suci”.
Utawa ”lan wong-wong kuwi mulai ngramal”.
Lit.: ”Apa kowé cemburu kanggo aku?”
1 hasta = 44,5 cm. Deloken Lamp. B14.
1 homèr = 220 L. Deloken Lamp. B14.
Artiné ”Kuburané Wong-Wong Rakus”.