Wilangan 10:1-36

  • Trompèt-trompèt saka pérak (1-10)

  • Mangkat saka Sinai (11-13)

  • Urut-urutan kelompok pas mangkat (14-28)

  • Hobab sing nduduhké dalan kanggo wong Israèl (29-34)

  • Dongané Musa pas bangsa Israèl arep mangkat (35, 36)

10  Terus Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Gawéa trompèt+ loro saka pérak sing dibentuk nganggo palu kanggo nglumpukké kabèh wong Israèl lan kanggo ngongkon wong-wong kuwi mangkat.  Pas trompèt kuwi disebul loro-loroné, kabèh wong Israèl kudu nglumpuk nemoni kowé ing lawangé kémah pertemuan.+  Nèk mung siji sing disebul, sing bakal nglumpuk nemoni kowé+ mung para pemimpiné éwonan wong Israèl.  ”Nèk trompèt sing disebul kuwi swarané berubah-ubah, kelompok suku sing kémah ing sisih wétan+ kudu mangkat.  Nèk trompèt kuwi disebul manèh nganggo swara sing berubah-ubah, kelompok suku sing kémah ing sisih kidul+ kudu mangkat. Trompèt kuwi kudu disebul nganggo swara kaya ngono saben ana kelompok sing kudu mangkat.  ”Pas arep nglumpukké jemaat, kowé ya kudu nyebul trompèt+ ning swarané aja berubah-ubah.  Anak-anaké lanang Harun, yaiku para imam, kudu nyebul trompèt-trompèt kuwi.+ Para imam kudu manut karo peraturan soal nggunakké trompèt kuwi nganti sakterusé.  ”Nèk ing negaramu ana mungsuh sing nyerang kowé, kowé kudu nyebul trompèt+ kanggo tandha perang. Yéhuwah Gusti Allahmu mesthi bakal éling karo kowé lan nylametké kowé saka mungsuh-mungsuhmu. 10  ”Pas kowé seneng-seneng,+ yaiku pas perayaan-perayaan+ lan mulainé sasi anyar, kowé ya kudu nyebul trompèt ing ngarepé persembahan bakaran+ lan korban kerukunanmu.*+ Swara trompèt kuwi bakal nggawé Gusti Allah éling karo kowé. Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.”+ 11  Ing dina ke-20 sasi ke-2 taun ke-2,+ méga munggah saka ndhuwuré tabernakel+ sing isiné Kesaksian.* 12  Mula, wong Israèl mangkat saka Padhang Belantara Sinai manut urutan sing wis ditentokké.+ Terus, méga kuwi mandheg ing Padhang Belantara Paran.+ 13  Kuwi pertama kaliné wong Israèl mangkat nurut préntahé Yéhuwah liwat Musa.+ 14  Sing pertama mangkat yaiku kelompok sing isiné telung suku sing dipimpin suku Yéhuda nurut kelompoké* dhéwé-dhéwé. Pemimpiné kelompok kuwi yaiku Nahsyon+ anaké Aminadab. 15  Pemimpiné suku Isakhar yaiku Nétanèl+ anaké Zuar. 16  Pemimpiné suku Zébulon yaiku Èliab+ anaké Hélon. 17  Sakwisé tabernakel dibongkar,+ keturunané Gèrsyon+ lan keturunané Mérari+ sing tugasé ngangkat tabernakel terus mangkat. 18  Bar kuwi, kelompok sing isiné telung suku sing dipimpin suku Rubèn padha mangkat nurut kelompoké* dhéwé-dhéwé. Pemimpiné kelompok kuwi yaiku Èlizur+ anaké Syédéur. 19  Pemimpiné suku Siméon yaiku Syélumièl+ anaké Zurisyadai. 20  Pemimpiné suku Gad yaiku Èliasaf+ anaké Déuèl. 21  Bar kuwi, keturunané Kohat sing ngusung barang-barang ing panggonan suci padha mangkat.+ Tabernakel kudu wis didegké pas wong-wong kuwi teka. 22  Terus, kelompok sing isiné telung suku sing dipimpin suku Éfraim padha mangkat nurut kelompoké* dhéwé-dhéwé. Pemimpiné kelompok kuwi yaiku Èlisyama+ anaké Amihud. 23  Pemimpiné suku Manasyé yaiku Gamalièl+ anaké Pédahzur. 24  Pemimpiné suku Bènyamin yaiku Abidan+ anaké Gidéoni. 25  Terus, kelompok sing isiné telung suku sing dipimpin suku Dan padha mangkat nurut kelompoké* dhéwé-dhéwé. Wong-wong kuwi dadi pasukan mburi dhéwé kanggo njaga kabèh kelompok liyané. Pemimpiné kelompok kuwi yaiku Ahièzèr+ anaké Amisyadai. 26  Pemimpiné suku Asyèr yaiku Pagièl+ anaké Okhran. 27  Pemimpiné suku Naftali yaiku Ahira+ anaké Énan. 28  Wong Israèl lan pasukané mangkat nganggo urutan kuwi.+ 29  Terus Musa kandha marang Hobab anaké lanang Réuèl*+ bapak maratuwané Musa, wong Midian kuwi, ”Aku lan bangsaku arep lunga menyang panggonan sing diomongké Yéhuwah, ’Aku bakal mènèhké iki marang kowé.’+ Mula, ayo mèlu aku.+ Aku bakal apikan karo kowé merga Yéhuwah wis janji arep mènèhi apa waé sing apik marang Israèl.”+ 30  Ning Hobab njawab, ”Aku ora mèlu. Aku arep bali menyang negaraku lan keluargaku.” 31  Musa kandha, ”Tulung, aku aja mbok tinggal. Ing padhang belantara iki, kowé sing ngerti aku kudu kémah ing endi. Kowé isa nduduhké dalan* kanggo aku. 32  Nèk kowé mèlu aku,+ berkah apa waé sing tak tampa saka Yéhuwah mesthi bakal tak bagi karo kowé.” 33  Mula, wong-wong kuwi mangkat saka gunung sing dipilih Yéhuwah+ lan mlaku telung dina suwéné kanggo nggolèk panggonan istirahat. Saksuwéné perjalanan kuwi, pethi+ perjanjiané Yéhuwah ana ing ngarepé wong-wong kuwi.+ 34  Wektu awan, méga saka Yéhuwah+ nuntun wong-wong kuwi. 35  Nèk Pethi kuwi arep dipindhah, Musa bakal kandha, ”Oh, Yéhuwah+ tulung Njenengan tumindak lan gawénen mungsuh-mungsuhmu kesebar ing endi-endi, lan wong-wong sing sengit marang Njenengan mlayu saka ngarep-Mu.” 36  Nèk Pethi kuwi didèlèhké, Musa bakal kandha, ”Oh, Yéhuwah, tulung berkahana* éwonan wong Israèl sing ora isa diétung jumlahé.”+

Katrangan Tambahan

Deloken ctn. ing Pa 25:16.
Lit.: ”pasukané”.
Lit.: ”pasukané”.
Lit.: ”pasukané”.
Lit.: ”pasukané”.
Maksudé, Yitro.
Utawa ”isa dadi mripat”.
Lit.: ”balia marang”.