Purwaning Dumadi 49:1-33

  • Ramalané Yakub sakdurungé mati (1-28)

    • Syilo lair saka keturunané Yéhuda (10)

  • Arahan soal ngubur Yakub (29-32)

  • Yakub mati (33)

49  Terus, Yakub ngundang* anak-anaké lanang lan kandha, ”Ayo padha ngumpul mréné bèn aku isa ngandhani kowé apa sing bakal mbok alami mbésuk.  Anak-anaké lanang Yakub, ayo padha ngumpul mréné lan rungokna Israèl bapakmu.  ”Rubèn,+ anakku sing pertama,+ kekuwatanku, anakku sing nomer siji,* kowé sing paling kuwat lan paling dihormati.  Ning, kowé bakal kélangan kuwi kabèh, merga kaya banyu banjir, kowé ora isa diatur. Kowé wis turu karo bojoné bapakmu.*+ Rubèn wis turu karo bojoné bapaké. Dhèwèké pancèn wis nglakoni kuwi.  ”Siméon lan Lèwi kuwi kakang adhi.+ Wong-wong kuwi nggunakké senjatané kanggo tumindak jahat.+  Wong-wong kuwi matèni wong merga nesu+ lan nglumpuhké sikilé sapi mung kanggo seneng-seneng. Mula, aja nganti aku kekancan karo wong-wong kuwi, lan aja nganti pikiranku dipengaruhi wong-wong kuwi.  Nesuné kuwi ora bener* merga kuwi kejem lan jahat.+ Keturunané bakal Tak gawé mencar-mencar ing tanahé Yakub lan ing Israèl.+  ”Kowé Yéhuda,+ kowé bakal dipuji karo kakang adhimu.+ Kowé bakal ngalahké mungsuhmu.*+ Anak-anaké lanang bapakmu bakal mbungkuk ing ngarepmu.+  Yéhuda kuwi anak singa.+ Anakku, sakwisé mangan buruanmu, kowé bakal lunga. Dhèwèké turonan lan awaké ngolèt kaya singa. Merga kaya singa, sapa sing wani nggugah? 10  Tongkat kerajaan ora bakal dijupuk saka Yéhuda,+ lan tongkat pamréntahan ana ing antarané sikilé, nganti Syilo* teka,+ lan kabèh wong bakal manut karo dhèwèké.*+ 11  Dhèwèké nalèni keledainé ing wit anggur lan nalèni anak keledainé ing wit anggur sing apik banget. Dhèwèké bakal ngumbah klambiné ing anggur lan jubahé ing sari buah anggur. 12  Mripaté abang merga ngombé anggur, lan untuné putih merga ngombé susu. 13  ”Zébulon+ bakal manggon ing pinggir laut, panggonané kapal-kapal sing mandheg.+ Batas dhaérahé sing paling adoh kuwi ing arah Sidon.+ 14  ”Isakhar+ kuwi keledai sing balungé kuwat, sing lagi turonan karo nggawa beban loro. 15  Dhèwèké bakal ndelok nèk panggonané kuwi apik, lan tanah kuwi nyenengké. Dhèwèké bakal mbungkukké pundhaké kanggo mikul beban, lan dhèwèké gelem kerja keras kaya budhak. 16  ”Dan,+ sing dadi salah sijiné suku Israèl, bakal dadi hakim kanggo bangsané.+ 17  Dan bakal dadi kaya ula ing pinggir dalan, ula sing ana tandhuké ing pinggir dalan, sing nyokot sikilé* jaran nganti sing numpak nggeblag.+ 18  Yéhuwah, aku bakal ngentèni Njenengan nylametké. 19  ”Gad+ bakal diserang grombolan perampok, ning dhèwèké bakal nyerang wong-wong kuwi saka mburi.*+ 20  ”Asyèr+ bakal nduwé akèh pangan, lan dhèwèké bakal nyedhiakké pangan kanggo raja.+ 21  ”Naftali+ kuwi kidang wédok sing gesit. Dhèwèké ngomongké kata-kata sing nyenengké.+ 22  ”Yusuf+ kuwi cabang saka wit sing buahé akèh. Dhèwèké kuwi cabang saka wit sing thukul ing pinggiré mata air, sing cabang-cabangé luwih dhuwur saka témbok. 23  Para pemanah sengit karo dhèwèké. Para pemanah kuwi nyerang lan manah dhèwèké.+ 24  Dhèwèké tetep kuwat nyekel busuré,+ lan tangané kuwat lan cekatan.+ Dhèwèké isa kaya ngono merga asalé saka Sing Kuwat, sing nulungi Yakub, yaiku saka Gembala lan Watuné Israèl. 25  Dhèwèké* kuwi hadiah saka Gusti Allahé bapaké, lan Gusti Allah bakal nulungi dhèwèké. Dhèwèké ana karo Sing Mahakuwasa, lan Gusti Allah bakal mberkahi dhèwèké nganggo berkah saka langit lan berkah saka banyu sing jero,+ lan Gusti Allah bakal mberkahi dhèwèké nganggo anak lan ternak sing akèh. 26  Berkahé bapaké ngungkuli kabèh sing apik saka gunung sing ana saklawasé lan luwih apik timbang bukit-bukit sing ana saklawasé.+ Yusuf, sing dipilih saka antarané kakang adhiné,+ bakal terus nampa berkah kuwi.* 27  ”Bènyamin+ bakal terus nyabik-nyabik mungsuhé kaya serigala.+ Pas ésuk, dhèwèké mangan mangsané. Pas bengi, dhèwèké mbagi-mbagi jarahané.”+ 28  Kuwi kabèh 12 suku Israèl, lan kuwi sing diomongké bapaké wektu mberkahi wong-wong kuwi. Dhèwèké mènèhi anak-anaké berkahé dhéwé-dhéwé.+ 29  Sakwisé kuwi, dhèwèké mènèhi préntah iki marang anak-anaké, ”Sedhéla manèh aku wis arep mati.+ Kowé kudu ngubur aku bareng karo nènèk moyangku ing guwa sing ana ing ladhangé Éfron wong Hèt kuwi,+ 30  yaiku guwa ing ladhang Makhpéla, ing cedhak Mamré ing tanah Kanaan, ladhang sing wis dituku Abraham saka Éfron wong Hèt kuwi bèn isa didadèkké kuburan. 31  Abraham lan Sara bojoné dikubur ing kana.+ Ishak+ lan Ribka bojoné ya dikubur ing kana. Léa ya tak kubur ing kana. 32  Ladhang lan guwa sing ana ing kana dituku saka wong Hèt.”+ 33  Sakwisé rampung mènèhi préntah kuwi marang anak-anaké lanang, Yakub turu ing panggonané turu, terus dhèwèké mati. Dhèwèké mati kaya nènèk moyangé.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”awal kekuwatanku”.
Lit.: ”munggah ing panggonané turu bapakmu”.
Lit.: ”dikutuk”.
Lit.: ”Tanganmu bakal ana ing guluné mungsuh-mungsuhmu”.
Artiné ”Dhèwèké sing Nduwèni”.
Mungkin maksudé Syilo.
Lit.: ”tumité; tungkaké”.
Lit.: ”nyerang tungkaké wong-wong kuwi”.
Maksudé, Yusuf.
Lit.: ”Kabèh berkah kuwi bakal terus ana ing ndhuwuré sirahé Yusuf”.