Purwaning Dumadi 46:1-34

  • Yakub lan kabèh keluargané pindhah menyang Mesir (1-7)

  • Jenengé wong-wong sing pindhah menyang Mesir (8-27)

  • Yusuf nemoni Yakub ing Gosyèn (28-34)

46  Terus, Israèl nggawa kabèh duwèké lan mangkat. Wektu tekan ing Béèr-syéba,+ dhèwèké mènèhké korban kanggo Gusti Allahé Ishak bapaké.+  Bengi-bengi Gusti Allah nduduhké wahyu marang Israèl lan kandha, ”Yakub, Yakub!” Terus Yakub njawab, ”Ya, Gusti.”  Gusti Allah kandha, ”Aku Gusti Allah sing bener, Gusti Allahé bapakmu.+ Aja wedi lunga menyang Mesir, merga ing kana Aku bakal ndadèkké keturunanmu dadi bangsa sing gedhé.+  Aku bakal nglindhungi kowé wektu kowé lunga menyang Mesir, lan Aku bakal nggawa kowé bali mréné saka kana.+ Yusuf bakal ana ing cedhakmu wektu kowé mati.”*+  Terus, Yakub mangkat saka Béèr-syéba. Anak-anaké lanang Yakub* nggawa anak-anaké, bojo-bojoné, lan nggawa Yakub nganggo kréta sing dikirimké Firaun.  Wong-wong kuwi nggawa ternak lan barang-barangé sing wis dikumpulké ing tanah Kanaan. Akhiré, Yakub lan kabèh keturunané tekan ing Mesir.  Yakub nggawa kabèh keturunané menyang Mesir, yaiku anak-anaké lanang, anak-anaké wédok, putu-putuné lanang, lan putu-putuné wédok.  Iki jenengé anak-anaké lanang Israèl sing teka ing Mesir,+ yaiku anak-anaké lanang Yakub. Anaké Yakub sing pertama yaiku Rubèn.+  Anak-anaké lanang Rubèn yaiku Hanokh, Palu, Hézron, lan Karmi.+ 10  Anak-anaké lanang Siméon+ yaiku Yémuèl, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, lan Syaul+ anaké wong wédok Kanaan. 11  Anak-anaké lanang Lèwi+ yaiku Gèrsyon, Kohat, lan Mérari.+ 12  Anak-anaké lanang Yéhuda+ yaiku Èr, Onan, Syéla,+ Pèrèz,+ lan Zérah.+ Tapi, Èr karo Onan mati ing tanah Kanaan.+ Anak-anaké lanang Pèrèz yaiku Hézron lan Hamul.+ 13  Anak-anaké lanang Isakhar yaiku Tola, Puwa, Iob, lan Syimron.+ 14  Anak-anaké lanang Zébulon+ yaiku Sèrèd, Élon, lan Yahléèl.+ 15  Kuwi kabèh anak-anaké lanang Léa sing lair ing Padan-aram. Ing kana, dhèwèké ya nglairké anak wédok sing jenengé Dina.+ Keturunané Yakub saka Léa jumlahé 33. 16  Anak-anaké lanang Gad+ yaiku Zifion, Hagi, Syuni, Ézbon, Èri, Arodi, lan Arèli.+ 17  Anak-anaké lanang Asyèr+ yaiku Imnah, Iswa, Iswi, lan Béria. Anaké wédok Asyèr yaiku Sérah. Anak-anaké lanang Béria yaiku Hèbèr lan Malkhièl.+ 18  Kuwi keturunané Zilpa,+ pembantu sing diwènèhké Laban marang Léa. Keturunané Yakub saka Zilpa jumlahé 16. 19  Anak-anaké lanang Yakub saka Rakhèl yaiku Yusuf+ lan Bènyamin.+ 20  Anak-anaké lanang Yusuf saka Asenat+ anaké Potiféra imam ing On* yaiku Manasyé+ lan Éfraim,+ sing lair ing tanah Mesir. 21  Anak-anaké lanang Bènyamin+ yaiku Béla, Bèkhèr, Asbèl, Géra,+ Naaman, Éhi, Ros, Mupim, Hupim,+ lan Arèd.+ 22  Keturunané Yakub saka Rakhèl jumlahé 14. 23  Anaké lanang* Dan+ yaiku Husyim.+ 24  Anak-anaké lanang Naftali+ yaiku Yahzéèl, Guni, Yèzèr, lan Syilèm.+ 25  Kuwi keturunané Bilha, pembantu sing diwènèhké Laban marang Rakhèl. Keturunané Yakub saka Bilha jumlahé 7. 26  Keturunané Yakub sing lunga menyang Mesir bareng dhèwèké jumlahé 66, durung termasuk mantu-mantuné.+ 27  Anak-anaké lanang Yusuf sing lair ing Mesir ana loro. Keluargané Yakub sing lunga menyang Mesir kabèh jumlahé 70.+ 28  Yakub ngongkon Yéhuda+ lunga dhisik bèn isa ngandhani Yusuf nèk Yakub lagi mlaku menyang Gosyèn. Wektu wong-wong kuwi tekan Gosyèn,+ 29  Yusuf ngongkon wong nyiapké krétané lan nemoni Israèl bapaké ing Gosyèn. Wektu ketemu karo bapaké, Yusuf langsung ngrangkul bapaké lan nangis nganti suwé.* 30  Terus Israèl kandha, ”Ora apa-apa nèk aku mati saiki, merga aku wis ndelok kowé lan ngerti nèk kowé isih urip.” 31  Yusuf kandha karo kakang adhiné lan keluargané bapaké, ”Aku tak lunga dhisik, tak kandha karo Firaun+ nèk kakang adhiku lan keluargané bapakku saka tanah Kanaan wis tekan kéné.+ 32  Aku arep ngandhani Firaun nèk kowé kabèh kuwi gembala+ lan ngopèni ternak.+ Kowé ya nggawa kambing, domba, sapi, lan kabèh sing mbok duwèni.+ 33  Nèk Firaun ngundang* kowé lan takon kowé kerja apa, 34  kowé kudu njawab, ’Saka aku isih enom, aku wis ngopèni ternak nganti saiki, padha kaya nènèk moyangku.’+ Dadi, kowé isa manggon ing tanah Gosyèn,+ merga wong Mesir nganggep nèk angon domba kuwi gawéan sing njijiki.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”bakal ndèlèhké tangané ing ndhuwur mripatmu.”
Lit.: ”Anak-anaké lanang Israèl”.
Maksudé, Hèliopolis.
Lit.: ”Anak-anaké lanang”.
Utawa ”lan terus-terusan nangis ing guluné”.
Utawa ”nyeluk”.