Purwaning Dumadi 45:1-28

  • Yusuf ngandhani dhèwèké kuwi sapa (1-15)

  • Kakang adhiné Yusuf methuk Yakub (16-28)

45  Wektu krungu kuwi, Yusuf ora isa nahan perasaané ing ngarepé para pembantuné.+ Mula Yusuf mbengok, ”Kabèh padha metua saka kéné.” Ora ana wong liya ing kono wektu Yusuf ngandhani kakang adhiné sapa dhèwèké saktenané.+  Yusuf nangis nggero-nggero nganti wong Mesir lan sing ana ing istanané Firaun krungu.  Akhiré Yusuf kandha karo kakang adhiné, ”Aku iki Yusuf. Apa Bapak isih urip?” Tapi, kakang adhiné ora isa ngomong apa-apa merga kagèt.  Mula Yusuf kandha karo kakang adhiné, ”Nyedhaka mréné.” Terus kakang adhiné nyedhak. Yusuf kandha, ”Aku Yusuf adhimu, sing mbok edol menyang Mesir.+  Ning, kowé aja kuwatir lan aja padha nyalahké merga wis ngedol aku menyang Mesir. Gusti Allah sing ngirim aku mréné ndhisiki kowé bèn isa nylametké kowé.+  Iki lagi rong taun kelaparan ing tanah iki,+ lan isih limang taun manèh. Ora ana sing bakal mbajak utawa manèn.  Ning, Gusti Allah ngirim aku ndhisiki kowé kanggo nylametké kowé nganggo cara sing luar biasa, bèn keturunanmu tetep urip+ ing bumi.  Dadi, dudu kowé sing ngirim aku mréné, tapi Gusti Allah sing bener, bèn aku isa dadi pejabaté Firaun sing jabatané paling dhuwur* lan sing nguwasani istanané lan kabèh wilayah ing tanah Mesir.+  ”Cepet muliha lan ngomonga karo Bapak, ’Yusuf anakmu kandha, ”Gusti Allah wis milih aku dadi wong sing nguwasani kabèh wilayah Mesir.+ Ndang cepet mréné.+ 10  Bapak isa manggon ing tanah Gosyèn+ bèn cedhak karo aku. Bapak isa manggon ing kono bareng karo anak-anaké Bapak, putuné Bapak, ternaké Bapak, lan kabèh duwèké Bapak. 11  Aku bakal nyedhiani panganan kanggo Bapak, keluargané Bapak, lan kabèh duwèké Bapak bèn Bapak ora kelaparan lan hartané Bapak ora entèk, merga kelaparané+ isih limang taun manèh.”’ 12  Kowé lan Bènyamin adhiku wis ndelok dhéwé nèk aku sing omongan karo kowé.+ 13  Dadi, kowé kudu crita karo Bapak nèk aku sing nguwasani Mesir, lan critakna kabèh sing wis mbok delok ing kéné. Ndang cepet gawanen Bapak mréné.” 14  Terus, Yusuf ngrangkul Bènyamin adhiné lan nangis. Bènyamin ya nangis karo ngrangkul Yusuf.+ 15  Yusuf ngambung kakang-kakangé, terus nangis karo ngrangkul kakang adhiné. Sakwisé kuwi, wong-wong kuwi omong-omongan. 16  Kabar nèk kakang adhiné Yusuf teka ing Mesir akhiré tekan ing istanané Firaun. Wektu krungu soal kuwi, Firaun lan para abdiné seneng. 17  Firaun kandha karo Yusuf, ”Ngomonga karo kakang adhimu, ’Unggahna barang-barang ing ndhuwuré kéwan-kéwan lan muliha menyang Kanaan. 18  Gawanen bapakmu lan keluargamu mréné. Aku bakal mènèhi kowé barang-barang sing apik saka tanah Mesir, lan kowé bakal mangan* hasil sing paling apik* saka tanah iki.’+ 19  Kowé kudu ngongkon wong-wong kuwi,+ ’Gawanen kréta+ saka tanah Mesir kanggo anak-anakmu lan bojo-bojomu, lan kowé kudu nggawa bapakmu mréné numpak salah siji kréta kuwi.+ 20  Ora usah mikirké soal barang-barangmu,+ merga kabèh barang sing paling apik ing tanah Mesir kuwi duwèkmu.’” 21  Anak-anaké lanang Israèl nglakoni apa sing dipréntahké. Yusuf mènèhi wong-wong kuwi kréta-kréta kaya sing dipréntahké Firaun. Dhèwèké ya mènèhi wong-wong kuwi panganan kanggo perjalanan. 22  Saben wong diwènèhi klambi anyar siji, tapi Bènyamin diwènèhi klambi anyar lima lan 300 dhuwit pérak.+ 23  Yusuf ngirimi bapaké sepuluh keledai kanggo nggawa barang-barang sing apik saka Mesir lan sepuluh keledai wédok sing nggawa biji-bijian, roti, lan panganan liyané kanggo bapaké saksuwéné perjalanan. 24  Kakang adhiné Yusuf pamitan karo Yusuf. Terus, pas wong-wong kuwi mangkat, Yusuf kandha, ”Aja padu ing dalan.”+ 25  Wong-wong kuwi lunga saka Mesir lan tekan ing tanah Kanaan, terus nemoni Yakub bapaké. 26  Wong-wong kuwi kandha karo Yakub, ”Yusuf isih urip. Dhèwèké saiki dadi wong sing nguwasani tanah Mesir.”+ Yakub ora nanggepi merga ora percaya karo omongan kuwi.+ 27  Ning, sakwisé krungu omongané Yusuf liwat wong-wong kuwi lan ndelok kréta sing dikirimké Yusuf kanggo methuk* Yakub, Yakub dadi semangat manèh. 28  Israèl kandha, ”Saiki aku percaya. Yusuf anakku isih urip. Aku kudu nemoni dhèwèké sakdurungé aku mati.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”dadi bapaké Firaun”.
Utawa ”urip saka”.
Utawa ”gajih”.
Utawa ”njemput”.