Purwaning Dumadi 40:1-23

  • Yusuf njelaské arti mimpiné tahanan liyané (1-19)

    • ”Sing isa ngandhani artiné mung Gusti Allah” (8)

  • Pésta ulang tauné Firaun (20-23)

40  Sakwisé kuwi, pengurus minuman+ lan pengurus rotiné raja Mesir nggawé salah marang raja Mesir majikané.  Firaun dadi nesu karo pengurus minuman lan pengurus roti+ kuwi.  Terus, Firaun nglebokké para pengurus kuwi ing penjara sing ana ing omahé kepala penjaga.+ Yusuf ya dipenjara+ ing kono.  Kepala penjaga ngongkon Yusuf njaga lan ngurusi kebutuhané para pengurus kuwi,+ lan wong-wong kuwi rada suwé dipenjara ing kono.  Bengi-bengi, pengurus minuman lan pengurus roti sing dipenjara kuwi ngimpi. Mimpiné wong-wong kuwi ana artiné dhéwé-dhéwé.  Ésuké, Yusuf ndelok para pengurus kuwi kétok sedhih.  Mula, Yusuf takon karo para pengurus kuwi, ”Ngapa kok dina iki njenengan kétok sedhih?”  Wong-wong kuwi njawab, ”Aku ngimpi, tapi ora ana sing isa ngandhani artiné.” Yusuf kandha, ”Sing isa ngandhani artiné mung Gusti Allah.+ Coba critakna mimpi kuwi.”  Pengurus minuman nyritakké mimpiné marang Yusuf, ”Ing mimpiku, ana wit anggur ing ngarepku. 10  Ing wit kuwi ana cabang telu. Cabang-cabang kuwi metu tunasé, terus kembangé mekar, lan akhiré dadi grombolan anggur sing mateng. 11  Aku nyekel gelasé Firaun, terus anggur mau tak jupuk lan tak peres ing gelas kuwi. Bar kuwi, gelasé tak wènèhké Firaun.” 12  Yusuf kandha, ”Cabang telu mau maksudé telung dina. 13  Telung dina manèh, Firaun bakal mbébaské njenengan.+ Njenengan bakal dadi pengurus minuman+ manèh, lan njenengan bakal mènèhké minuman kanggo Firaun kaya mbiyèn manèh. 14  Ning, nèk njenengan wis bébas, tulung aja lali karo aku. Tulung mesakké* aku, lan critakna soal aku marang Firaun, bèn aku isa metu saka kéné. 15  Sakjané, aku diculik saka tanahé wong Ibrani.+ Terus, saiki aku mlebu penjara padahal aku ora nggawé salah apa-apa.”+ 16  Wektu ngerti nèk arti mimpiné pengurus minuman kuwi apik, pengurus roti kandha, ”Aku ya ngimpi. Aku nggawa kranjang telu sing isiné roti putih ing sirahku. 17  Ing kranjang sing ndhuwur dhéwé ana macem-macem roti kanggo Firaun, lan manuk-manuk mangan roti sing ana ing kranjang kuwi.” 18  Yusuf kandha, ”Iki artiné: Kranjang telu kuwi maksudé telung dina. 19  Telung dina manèh, Firaun bakal menggal sirahé njenengan lan nggantung njenengan ing cagak, terus dagingé njenengan bakal dipangan manuk-manuk.”+ 20  Telung dina sakwisé kuwi, Firaun ulang taun.+ Dhèwèké nggawé pésta kanggo para abdiné. Pengurus minuman lan pengurus roti digawa ngadhep Firaun ing ngarepé para abdiné. 21  Firaun mènèhi jabatan manèh marang pengurus minuman, lan akhiré pengurus minuman kuwi mènèhké minuman kanggo Firaun kaya mbiyèn manèh. 22  Tapi, Firaun nggantung pengurus roti, kaya sing diomongké Yusuf.+ 23  Ning, pengurus minuman lali karo Yusuf.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”duduhna katresnan sing langgeng marang”. Deloken Daftar Istilah.