Purwaning Dumadi 4:1-26

  • Kain lan Habèl (1-16)

  • Keturunané Kain (17-24)

  • Sèt lan Énos anaké lanang (25, 26)

4  Adam nindakké hubungan sèks karo bojoné, yaiku Hawa, lan akhiré Hawa meteng.+ Wektu nglairké Kain,+ Hawa kandha, ”Aku wis nglairké anak lanang nganggo bantuané Yéhuwah.”  Terus Hawa nglairké Habèl,+ adhiné Kain. Habèl dadi gembala domba, lan Kain dadi petani.  Terus, Kain nggawa hasil panèn saka ladhangé kanggo persembahan marang Yéhuwah.  Ning, Habèl nggawa domba-domba sing isih enom*+ sak gajihé. Yéhuwah seneng karo Habèl lan persembahané,+  ning Dhèwèké ora seneng karo Kain lan persembahané. Mula, Kain dadi nesu banget lan kecéwa.  Terus Yéhuwah kandha marang Kain, ”Ngapa kok kowé nesu banget lan kecéwa?  Nèk kowé berubah lan nindakké apa sing apik, kowé bakal nggawé seneng ati-Ku. Tapi, nèk kowé ora berubah lan ora nindakké apa sing apik, dosa wis ngincer kowé ing ngarep lawang lan péngin banget nguwasani kowé. Kuwi kudu mbok kalahké.”  Sakwisé kuwi, Kain kandha marang Habèl adhiné, ”Ayo lunga menyang padhang.” Ing padhang, Kain nyerang lan matèni Habèl adhiné.+  Terus, Yéhuwah kandha marang Kain, ”Habèl adhimu ing endi?” Kain njawab, ”Aku ora ngerti. Apa aku iki penjagané adhiku?” 10  Gusti Allah kandha, ”Ngapa kowé matèni adhimu? Rungokna. Saka lemah, getihé adhimu mbengok marang Aku.+ 11  Saiki, kowé dikutuk lan diusir saka panggonan iki, merga ing lemah iki kowé wis matèni adhimu nganggo tanganmu dhéwé.+ 12  Lemah sing mbok garap ora bakal ngetokké hasil. Kowé bakal mlayu lan dadi pengembara ing bumi.” 13  Mula Kain kandha marang Yéhuwah, ”Hukuman kanggo kesalahanku kuwi abot banget. 14  Dina iki Njenengan ngusir aku saka tanah iki, lan Njenengan ora bakal ndelok aku manèh. Aku bakal mlayu lan dadi pengembara ing bumi, lan sapa waé sing nemokké aku mesthi bakal matèni aku.” 15  Dadi, Yéhuwah kandha marang Kain, ”Nèk ngono, sapa waé sing matèni Kain bakal dihukum ping pitu.” Terus, Yéhuwah mènèhi tandha* kanggo Kain bèn sapa waé sing ketemu dhèwèké ora bakal matèni dhèwèké. 16  Terus, Kain lunga saka ngarepé Yéhuwah lan manggon ing tanah Pelarian,* ing sisih wétané Èden.+ 17  Sakwisé kuwi, Kain nindakké hubungan sèks karo bojoné.+ Akhiré bojoné meteng lan nglairké Hénokh. Terus, Kain mbangun kutha lan njenengi kutha kuwi kaya jenengé anaké, yaiku Hénokh. 18  Hénokh nduwé anak jenengé Irad. Irad kuwi bapaké Méhuyaèl, Méhuyaèl kuwi bapaké Métusyaèl, lan Métusyaèl kuwi bapaké Lamèkh. 19  Lamèkh nduwé bojo loro. Sing pertama jenengé Ada lan sing keloro jenengé Zila. 20  Ada nglairké Yabal. Yabal kuwi wong pertama sing manggon ing kémah lan nduwé ternak. 21  Adhiné jenengé Yubal. Yubal kuwi wong sing pertama kali main harpa lan suling. 22  Zila nglairké Tubal-kain, sing nggawé alat-alat saka tembaga lan wesi. Mbakyuné* Tubal-kain jenengé Naama. 23  Terus, Lamèkh nggawé puisi kanggo bojo-bojoné, yaiku Ada lan Zila: ”Bojo-bojoné Lamèkh, rungokna swaraku. Rungokna omonganku: Ana wong lanang sing tak patèni merga dhèwèké nyerang aku,Aku matèni cah lanang kuwi merga dhèwèké nyerang aku. 24  Nèk sapa waé sing matèni Kain bakal dihukum ping 7,+Mula sapa waé sing matèni Lamèkh bakal dihukum ping 77.” 25  Adam nindakké hubungan sèks manèh karo bojoné. Terus, bojoné meteng lan nglairké anak lanang, lan anak kuwi dijenengi Sèt,*+ lan dhèwèké kandha, ”Gusti Allah wis mènèhi aku* keturunan* liyané gantiné Habèl merga dhèwèké wis dipatèni Kain.”+ 26  Sèt nduwé anak lanang sing dijenengi Énos.+ Wektu kuwi, wong-wong mulai nyebut jenengé Yéhuwah.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”anak-anak pertamané domba”.
Maksudé, peraturan kanggo sing liyané.
Utawa ”tanah Nod”.
Ora pasti nèk Naama kuwi mbakyuné utawa adhiné Tubal-kain.
Artiné ”Ditunjuk; Didèlèhké; Ditetapké”.
Utawa ”Gusti Allah wis netapké kanggo aku”.
Lit.: ”benih”.