Purwaning Dumadi 38:1-30

  • Yéhuda lan Tamar (1-30)

38  Wektu kuwi, Yéhuda ninggalké kakang lan adhiné, terus ngedegké kémah ing cedhak panggonané wong Adulam sing jenengé Hira.  Ing kana, Yéhuda weruh anaké wédok Syua, wong Kanaan.+ Terus, Yéhuda nikah lan nindakké hubungan sèks karo wong wédok kuwi.  Akhiré, wong wédok kuwi meteng lan nglairké anak lanang sing dijenengi Èr.+  Dhèwèké meteng manèh lan nglairké anak lanang sing dijenengi Onan.  Terus, dhèwèké nglairké anak lanang manèh sing dijenengi Syéla. Yéhuda lagi ana ing Akhzib+ wektu anak kuwi lair.  Terus, Yéhuda nikahké anaké sing pertama, yaiku Èr, karo Tamar.+  Ning, tumindaké Èr, anaké Yéhuda sing pertama, nggawé Yéhuwah ora seneng. Mula, dhèwèké dipatèni Yéhuwah.  Terus Yéhuda kandha karo Onan, ”Kowé kudu nikah karo bojoné kakangmu bèn kakangmu isa nduwé keturunan liwat kowé.”+  Ning, Onan ngerti nèk keturunan kuwi ora bakal dadi keturunané dhèwèké.+ Mula, wektu nindakké hubungan sèks karo bojoné kakangé, Onan mbuwang air maniné ing lemah bèn kakangé ora nduwé keturunan.+ 10  Tumindaké Onan nggawé Yéhuwah ora seneng. Mula, dhèwèké ya dipatèni Gusti Allah.+ 11  Yéhuda kandha karo Tamar mantuné, ”Muliha lan manggona ing omahé bapakmu, lan aja nikah manèh nganti Syéla anakku gedhé.” Yéhuda mikir, ’Isa waé Syéla mati kaya kakang-kakangé.’+ Mula, Tamar mulih lan manggon ing omahé bapaké. 12  Terus, bojoné Yéhuda, anaké Syua,+ mati. Yéhuda nangis terus nganti pirang-pirang dina. Sakwisé kuwi, dhèwèké lunga menyang Timna+ marani wong-wong sing nggunting wulu dombané. Dhèwèké lunga karo Hira kancané, wong Adulam+ kuwi. 13  Tamar dikandhani, ”Bapak maratuwamu lagi lunga menyang Timna kanggo nggunting wulu dombané.” 14  Mula, Tamar nyopot klambiné sing dadi tandha nèk dhèwèké randha, terus dhèwèké nganggo kudhung. Dhèwèké lungguh ing gerbang kutha Énaim, ing pinggir dalan menyang Timna. Dhèwèké ndelok nèk Syéla wis gedhé, tapi durung dinikahké karo dhèwèké.+ 15  Wektu Yéhuda ndelok Tamar, Tamar dikira pelacur merga Tamar nutupi wajahé. 16  Mula, Yéhuda nyedhaki dhèwèké ing pinggir dalan lan kandha, ”Apa kowé gelem turu* karo aku?” Yéhuda ora ngerti nèk wong wédok kuwi mantuné.+ Wong wédok kuwi njawab, ”Apa bayarané nèk aku gelem turu karo njenengan?” 17  Yéhuda njawab, ”Aku bakal ngirim kambing enom siji saka ternakku.” Wong wédok kuwi njawab, ”Apa jaminané nèk njenengan bakal ngirim kambing enom kuwi?” 18  Yéhuda takon, ”Kowé njaluk jaminan apa?” Wong wédok kuwi njawab, ”Cincin cap,+ tali, lan tongkat sing digawa njenengan kuwi.” Mula, Yéhuda mènèhké barang-barang kuwi lan nindakké hubungan sèks karo dhèwèké. Akhiré, wong wédok kuwi meteng. 19  Sakwisé kuwi, Tamar lunga lan nyopot kudhungé, terus dhèwèké nganggo manèh klambiné sing dadi tandha nèk dhèwèké kuwi randha. 20  Terus, Yéhuda ngongkon kancané, wong Adulam+ kuwi, kanggo nggawa kambing enom lan njaluk manèh barang-barangé sing dadi jaminan. Ning, wong wédok kuwi ora ketemu. 21  Wong Adulam kuwi takon karo wong-wong ing panggonané wong wédok mau, ”Pelacur* sing biasané ana ing pinggir dalan menyang Énaim kuwi ing endi?” Wong-wong kuwi njawab, ”Ora tau ana pelacur ing kéné.” 22  Akhiré, wong Adulam kuwi bali nemoni Yéhuda lan kandha, ”Aku ora ketemu karo wong wédok kuwi, terus wong-wong ing kana ya ngomong nèk ora tau ana pelacur* ing kana.” 23  Mula Yéhuda kandha, ”Ya wis lah, barang-barang kuwi bèn dipèk waé. Ora usah digolèki manèh timbang awaké dhéwé isin. Sing penting aku wis ngirim kambing enom kuwi, tapi kowé ora ketemu karo dhèwèké.” 24  Kira-kira telung sasi sakwisé, Yéhuda dikabari, ”Tamar mantumu dadi pelacur, lan gara-gara kuwi dhèwèké meteng.” Mula Yéhuda kandha, ”Gawanen metu lan bakaren dhèwèké.”+ 25  Wektu wong wédok kuwi digawa metu, dhèwèké ngirim pesen karo bapak maratuwané, ”Aku meteng karo wong lanang sing nduwé barang-barang iki.” Wong wédok kuwi ya kandha, ”Tulung deloken cincin cap, tali, lan tongkat iki duwèké sapa.”+ 26  Yéhuda ndelok barang-barang kuwi lan kandha, ”Dhèwèké sing bener, aku sing salah, merga aku ora nikahké dhèwèké karo Syéla anakku.”+ Yéhuda ora nindakké hubungan sèks manèh karo wong wédok kuwi. 27  Pas wis wektuné nglairké, jebulé anaké kembar. 28  Pas wong wédok kuwi nglairké, salah siji bayiné ngetokké tangané, terus bidané cepet-cepet njupuk tali abang lan nalèkké tali kuwi ing tangané bayi mau. Bidan kuwi kandha, ”Sing iki metu luwih dhisik.” 29  Ning, bayi kuwi nglebokké manèh tangané, terus kembarané metu. Terus bidan kuwi kandha, ”Ngapa kok kowé nyuwèk rahimé ibumu?” Kuwi sebabé dhèwèké dijenengi Pèrèz.*+ 30  Bar kuwi, bayi sing tangané ditalèni tali abang mau metu, lan dhèwèké dijenengi Zérah.*+

Katrangan Tambahan

Maksudé, nindakké hubungan sèks.
Utawa ”Wong wédok sing dadi pelacur ing kuil”.
Utawa ”wong sing dadi pelacur ing kuil”.
Artiné ”Suwèk”.
Artiné ”Terbit”.