Purwaning Dumadi 35:1-29

  • Yakub nyingkirké patung allah-allah palsu (1-4)

  • Yakub bali menyang Bètel (5-15)

  • Bènyamin lair; Rakhèl mati (16-20)

  • Rolas anaké lanang Israèl (21-26)

  • Ishak mati (27-29)

35  Sakwisé kuwi, Gusti Allah kandha karo Yakub, ”Kowé kudu lunga menyang Bètel+ lan manggon ing kana. Gawéa mézbah kanggo Gusti Allah sing bener, sing nemoni kowé wektu kowé mlayu saka Ésau kakangmu.”+  Terus, Yakub kandha karo keluargané lan kabèh wong sing lunga bareng dhèwèké, ”Buwangen patung allah-allah palsu sing ana ing antaramu,+ resikana awakmu, lan gantinen klambimu.  Ayo lunga menyang Bètel. Ing kana, aku bakal nggawé mézbah kanggo Gusti Allah sing bener, sing njawab aku wektu aku susah lan sing terus ngancani aku ing endi waé aku lunga.”+  Mula, wong-wong kuwi mènèhké marang Yakub kabèh patung allah palsuné lan anting-anting sing ana ing kupingé. Terus, Yakub ngubur kabèh kuwi ing ngisor wit gedhé ing cedhak Syikhèm.  Saksuwéné Yakub lan rombongané ana ing perjalanan, Gusti Allah nggawé penduduké kutha-kutha ing sekitaré dadi wedi. Mula, wong-wong kuwi ora ngoyak* anak-anaké lanang Yakub.  Akhiré, Yakub lan kabèh wong sing lunga bareng dhèwèké tekan ing Luz,+ yaiku Bètel, ing tanah Kanaan.  Ing kana, Yakub nggawé mézbah lan njenengi panggonan kuwi Èl-bètel,* merga ing kana Gusti Allah sing bener wis tau nemoni* Yakub wektu Yakub mlayu saka kakangé.+  Sakwisé kuwi, Débora,+ sing mbiyèn momong Ribka, mati. Dhèwèké dikubur ing cedhak Bètel, ing ngisoré wit sing gedhé banget.* Kuwi sebabé Yakub njenengi panggonan kuwi Alon-bakut.*  Wektu Yakub teka saka Padan-aram, Gusti Allah nemoni Yakub manèh lan mberkahi dhèwèké. 10  Gusti Allah kandha karo Yakub, ”Jenengmu Yakub,+ ning kowé ora bakal disebut Yakub manèh. Mulai saiki jenengmu dadi Israèl.” Gusti Allah mulai nyebut dhèwèké Israèl.+ 11  Gusti Allah kandha manèh, ”Aku Gusti Allah sing Mahakuwasa.+ Aku bakal nggawé keturunanmu dadi akèh. Kowé bakal dadi bapaké akèh bangsa,+ lan raja-raja bakal lair saka keturunanmu.+ 12  Aku bakal mènèhi kowé lan keturunanmu* tanah sing wis Tak wènèhké+ marang Abraham lan Ishak.” 13  Sakwisé ngomong karo Yakub, Gusti Allah lunga saka kono. 14  Mula, Yakub ngedegké watu ing panggonan wektu Gusti Allah omongan karo Yakub. Watu kuwi didadèkké tandha pangéling-éling. Yakub ngesokké persembahan minuman ing ndhuwuré watu kuwi, terus ngesokké minyak ing ndhuwuré watu kuwi.+ 15  Yakub tetep nyebut panggonan kuwi Bètel,+ merga Gusti Allah omongan karo dhèwèké ing kono. 16  Terus, wong-wong kuwi mangkat saka Bètel. Wektu isih adoh saka Éfrat, Rakhèl wis wektuné nglairké. Ning, lairané angèl banget. 17  Pas lara-larané wektu nglairké, bidané kandha, ”Aja wedi, merga kowé bakal nglairké anak lanang manèh.”+ 18  Wektu wis arep mati (merga dhèwèké sekarat), Rakhèl njenengi anak kuwi Bèn-oni,* ning Yakub ngundang* anak kuwi Bènyamin.*+ 19  Akhiré, Rakhèl mati lan dikubur ing pinggir dalan menyang Éfrat, yaiku Bètlehèm.+ 20  Yakub ndèlèhké watu sing didadèkké tandha pangéling-éling ing ndhuwuré kuburané Rakhèl. Watu kuwi ana ing kuburané Rakhèl nganti saiki. 21  Bar kuwi, Israèl mangkat lan ngedegké kémah sakwisé ngliwati Menara Èdèr. 22  Wektu Israèl manggon ing tanah kuwi, Rubèn nindakké hubungan sèks karo Bilha, gundhiké bapaké, lan Israèl krungu soal kuwi.+ Yakub nduwé anak lanang 12. 23  Anak-anaké lanang Léa yaiku Rubèn,+ Siméon, Lèwi, Yéhuda, Isakhar, lan Zébulon. Rubèn kuwi anak pertamané Yakub. 24  Anak-anaké lanang Rakhèl yaiku Yusuf lan Bènyamin. 25  Anak-anaké lanang Bilha, pembantuné Rakhèl, yaiku Dan lan Naftali. 26  Anak-anaké lanang Zilpa, pembantuné Léa, yaiku Gad lan Asyèr. Kuwi kabèh anak-anaké lanang Yakub sing dilairké ing Padan-aram. 27  Akhiré, Yakub tekan ing omahé Ishak bapaké ing Mamré,+ dhaérah Kiriat-arba, yaiku Hébron. Ing panggonan kuwi, Abraham lan Ishak manggon dadi wong asing.+ 28  Ishak urip nganti umur 180 taun.+ 29  Ishak umuré dawa lan ngrasakké seneng saksuwéné uripé. Terus, Ishak mati lan dikubur kaya nènèk moyangé. Sing ngubur Ishak+ yaiku Ésau lan Yakub anak-anaké.

Katrangan Tambahan

Utawa ”nguber”.
Artiné ”Gusti Allahé Bètel”.
Maksudé, nemoni liwat mimpi.
Basa Inggrisé oak.
Artiné ”Wit Gedhé sing Nangis”.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”nyeluk”.
Artiné ”Tanganku Tengen”.
Artiné ”Anak Lanang sing Tak Lairké Wektu Aku Arep Mati”.