Purwaning Dumadi 30:1-43

  • Bilha nglairké Dan lan Naftali (1-8)

  • Zilpa nglairké Gad lan Asyèr (9-13)

  • Léa nglairké Isakhar lan Zébulon (14-21)

  • Rakhèl nglairké Yusuf (22-24)

  • Ternaké Yakub dadi akèh (25-43)

30  Merga ora nduwé anak, Rakhèl iri karo mbakyuné. Rakhèl kandha karo Yakub, ”Wènèhana aku anak. Nèk ora, mendhing aku mati waé.”  Wektu krungu kuwi, Yakub nesu banget karo Rakhèl lan kandha, ”Apa aku iki Gusti Allah, sing nggawé kowé ora isa nduwé anak?”  Terus Rakhèl kandha, ”Turua* karo Bilha+ budhakku. Anaké bakal dadi anakku. Dadi, aku ya isa nduwé anak liwat dhèwèké.”  Mula, Rakhèl ndadèkké Bilha dadi bojoné Yakub. Terus, Yakub turu* karo Bilha.+  Akhiré Bilha meteng, terus nglairké anak lanang.  Terus Rakhèl kandha, ”Gusti Allah wis dadi hakimku lan wis ngrungokké aku, mula Dhèwèké mènèhi aku anak lanang.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Dan.*+  Bilha pembantuné Rakhèl meteng manèh lan nglairké anaké lanang sing keloro.  Terus Rakhèl kandha, ”Aku wis gelut mati-matian karo mbakyuku, lan aku menang.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Naftali.*+  Merga durung nduwé anak manèh, Léa ndadèkké Zilpa dadi bojoné Yakub.+ 10  Zilpa pembantuné Léa nglairké anak lanang. 11  Terus Léa kandha, ”Aku beja banget.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Gad.*+ 12  Sakwisé kuwi, Zilpa pembantuné Léa nglairké anaké lanang sing keloro. 13  Léa kandha, ”Aku seneng banget. Kabèh wong wédok mesthi bakal kandha nèk aku seneng banget.”+ Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Asyèr.*+ 14  Pas musim panèn gandum, Rubèn+ mlaku-mlaku ing padhang lan nemu buah sing dianggep isa nyuburké kandungan.* Rubèn mènèhké buah kuwi marang Léa. Terus Rakhèl kandha karo Léa, ”Apa aku éntuk njaluk buah sing digawa anakmu kuwi?” 15  Léa njawab, ”Apa durung cukup kowé ngrebut bojoku?+ Apa kowé ya arep njaluk buah sing digawa anakku?” Rakhèl njawab, ”Ya wis. Mengko bengi kowé éntuk turu karo Yakub nèk aku éntuk njaluk buah kuwi.” 16  Pas soré-soré Yakub bali saka padhang, Léa nemoni dhèwèké lan kandha, ”Bengi iki kowé turu karo aku, merga aku wis mbayar Rakhèl nganggo buah sing digawa anakku.” Mula, bengi kuwi Yakub turu karo Léa. 17  Gusti Allah ngrungokké lan njawab dongané Léa. Terus, Léa meteng lan nglairké anaké lanang sing kelima. 18  Léa kandha, ”Gusti Allah wis mènèhi aku upah* merga aku wis mènèhké pembantuku kanggo bojoku.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Isakhar.*+ 19  Terus, Léa meteng manèh lan nglairké anaké lanang sing keenem.+ 20  Léa kandha, ”Gusti Allah wis mènèhi aku hadiah sing apik. Akhiré bojoku bakal nampa aku,+ merga aku wis nglairké anak lanang enem.”+ Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Zébulon.*+ 21  Sakwisé kuwi, Léa nglairké anak wédok lan dijenengi Dina.+ 22  Gusti Allah ora lali karo Rakhèl. Rakhèl dadi isa meteng+ merga Gusti Allah ngrungokké lan njawab dongané. 23  Akhiré, Rakhèl meteng lan nglairké anak lanang. Rakhèl kandha, ”Gusti Allah wis nggawé aku ora diécé manèh.”+ 24  Rakhèl kandha manèh, ”Yéhuwah mènèhi aku anak lanang siji manèh.” Mula, bocah kuwi dijenengi Yusuf.*+ 25  Sakwisé Rakhèl nglairké Yusuf, Yakub cepet-cepet kandha karo Laban, ”Aku arep pamit mulih menyang tanahku+ lan keluargaku. 26  Bojo-bojoku lan anak-anakku bèn mèlu aku, merga wis tak bayar lunas nganggo kerja kerasku. Pakdhé ngerti dhéwé nèk aku wis kerja keras kanggo Pakdhé.”+ 27  Laban ngomong karo Yakub, ”Tulung aja lunga. Aku ndelok tandha* sing nduduhké nèk Yéhuwah mberkahi aku merga kowé.” 28  Laban ngomong manèh, ”Omonga, kowé njaluk upah apa, lan kuwi bakal tak wènèhké kanggo kowé.”+ 29  Yakub kandha, ”Pakdhé ngerti nèk aku wis kerja keras lan ternaké Pakdhé dadi akèh merga tak opèni.+ 30  Sakdurungé aku teka, ternaké Pakdhé mung sithik. Ning sakwisé aku teka, ternaké Pakdhé dadi tambah akèh lan Yéhuwah ya mberkahi Pakdhé. Terus kapan aku isa kerja kanggo keluargaku dhéwé?”+ 31  Laban takon, ”Kowé njaluk apa?” Yakub njawab, ”Aku ora njaluk apa-apa. Ning, nèk Pakdhé gelem nuruti sing tak jaluk, aku bakal terus dadi gembala kanggo ternaké Pakdhé.+ 32  Aku arep ndelok ternaké Pakdhé dina iki. Pakdhé isa misahké domba sing bercak-bercak lan tutul-tutul. Pakdhé ya isa misahké domba lanang enom sing wernané coklat tuwa lan kambing wédok sing bercak-bercak lan tutul-tutul. Mulai saiki, kuwi sing dadi upahku.+ 33  Sukmbèn Pakdhé isa ngerti aku jujur apa ora wektu Pakdhé mriksa ternakku. Nèk ana kambingku wédok sing ora bercak-bercak lan ora tutul-tutul, utawa nèk ana dombaku lanang sing enom sing wernané ora coklat tuwa, berarti aku nyolong duwèké Pakdhé.” 34  Laban njawab, ”Ya, aku setuju.”+ 35  Ing dina kuwi, Laban misahké kambing lanang lan kambing wédok sing tutul-tutul. Dhèwèké misahké kabèh ternak sing ana tutul putihé, lan dhèwèké ya misahké kabèh domba lanang enom sing wernané coklat tuwa. Terus, dhèwèké ngongkon anak-anaké lanang ngurusi kéwan-kéwan kuwi. 36  Bar kuwi, Laban karo ternaké ninggalké Yakub lan lunga menyang panggonan sing adohé telung dina perjalanan. Yakub ngopèni ternaké Laban sing ora digawa Laban. 37  Yakub motong cabangé wit storaks,* wit almond, lan wit platanus.* Terus, kulité cabang kuwi diklèthèki nganti bagéan njeroné sing wernané putih isa kétok. 38  Terus, Yakub ndèlèhké cabang-cabang sing wis diklèthèki kuwi ing ngarepé ternaké, yaiku ing wadhah ngombéné ternak, bèn ternaké kawin ing ngarepé cabang-cabang kuwi wektu padha teka kanggo ngombé. 39  Mula, ternaké kawin ing ngarepé cabang-cabang kuwi, terus nglairké anak-anak sing lorèng-lorèng, bercak-bercak, lan tutul-tutul. 40  Yakub misahké anak-anaké ternak kuwi, terus ternaké Laban diadhepké ternak sing lorèng-lorèng lan sing wernané coklat tuwa. Bar kuwi, Yakub misahké ternaké dhéwé bèn ora kecampur karo ternaké Laban. 41  Nèk kéwan sing séhat arep kawin, Yakub ndèlèhké cabang-cabang kuwi ing wadhah ngombéné ternak, bèn kéwan kuwi kawin karo ndelok cabang-cabang mau. 42  Ning, nèk kéwan kuwi ora séhat, Yakub ora bakal ndèlèhké cabang-cabang kuwi ing kono. Dadi, kéwan sing ora séhat bakal dadi duwèké Laban, ning sing séhat dadi duwèké Yakub.+ 43  Yakub dadi tambah sugih. Dhèwèké nduwé akèh ternak, unta, keledai, pembantu lanang, lan pembantu wédok.+

Katrangan Tambahan

Maksudé, nindakké hubungan sèks.
Maksudé, nindakké hubungan sèks.
Artiné ”Hakim”.
Artiné ”Aku Gelut”.
Artiné ”Beja”.
Artiné ”Bahagia”.
Ora ana bukti nèk buah kuwi pancèn isa nyuburké kandungan.
Utawa ”upahé wong diséwa”.
Artiné ”Dhèwèké Kuwi Upah”.
Artiné ”Nampa”.
Singkatan saka Yosifia sing artiné ”Muga-Muga Yah Nambahi”.
Utawa ”bukti”.
Wit sing kembangé putih lan wangi.
Wit sing cabange akèh lan kulit njabané nglèthèk.