Purwaning Dumadi 29:1-35

  • Yakub ketemu Rakhèl (1-14)

  • Yakub seneng karo Rakhèl (15-20)

  • Yakub nikah karo Léa lan Rakhèl (21-29)

  • Anaké Yakub lan Léa: Rubèn, Siméon, Lèwi, lan Yéhuda (30-35)

29  Sakwisé kuwi, Yakub neruské perjalanané ing dhaérah Wétan.*  Yakub weruh ana sumur ing padhang rumput lan ana telung kelompok domba sing lagi lèrèn ing cedhaké sumur kuwi. Para gembala biasané mènèhi ngombé domba-domba saka sumur kuwi. Ana watu gedhé sing nutupi sumur mau.  Nèk kabèh kelompok domba mau wis ngumpul ing kono, para gembala mau bakal mbukak tutupé sumur kuwi lan mènèhi ngombé domba-dombané, terus sumur kuwi ditutup manèh.  Yakub takon karo para gembala kuwi, ”Pak, njenengan asalé saka ngendi?” Wong-wong kuwi njawab, ”Saka Haran.”+  Yakub takon karo wong-wong kuwi, ”Njenengan kenal karo Pak Laban+ putuné Nahor?”+ Wong-wong kuwi njawab, ”Ya, kenal.”  Yakub takon, ”Piyé kabaré Pak Laban?” Wong-wong kuwi njawab, ”Apik-apik waé. Sing lagi teka karo domba-dombané kuwi Rakhèl anaké.”+  Yakub kandha, ”Iki isih awan. Durung wektuné nglebokké domba-domba ing kandhang. Wènèhana domba-domba kuwi ngombé. Domba-domba kuwi ya bèn mangan suket.”  Para gembala kuwi kandha, ”Domba-domba kuwi éntuk diwènèhi ngombé nèk wis ngumpul kabèh ing kéné lan nèk aku wis mbukak tutupé sumur.”  Wektu Yakub isih omong-omongan karo wong-wong kuwi, Rakhèl teka karo domba-dombané bapaké merga Rakhèl gembala. 10  Wektu Yakub weruh Rakhèl, anaké Laban, pakdhéné, Yakub langsung nyedhak lan mbukak tutupé sumur, terus mènèhi ngombé domba-domba kuwi. 11  Terus, Yakub ngambung Rakhèl lan nangis banter banget. 12  Yakub ngomong karo Rakhèl nèk dhèwèké anaké Ribka lan seduluré bapaké Rakhèl. Terus, Rakhèl cepet-cepet mulih ngandhani bapaké. 13  Wektu krungu soal Yakub, Laban+ cepet-cepet nemoni Yakub ponakané. Laban ndhekep lan ngambung Yakub, terus ngejak Yakub ing omahé. Yakub crita marang Laban soal kabèh sing wis dialami Yakub. 14  Laban kandha, ”Kowé pancèn sedulurku.”* Terus, Yakub manggon sesasi karo Laban. 15  Laban kandha karo Yakub, ”Kowé pancèn ponakanku,+ ning kowé tetep kudu tak bayar. Kowé njaluk tak bayar pira?”+ 16  Laban nduwé anak loro. Sing pertama jenengé Léa, lan adhiné jenengé Rakhèl.+ 17  Rakhèl kuwi ayu lan menarik, ning Léa ora menarik.* 18  Yakub seneng karo Rakhèl, mula dhèwèké kandha karo Laban, ”Aku gelem kerja pitung taun kanggo Pakdhé bèn isa nikah karo Rakhèl.”+ 19  Laban kandha, ”Luwih apik nèk Rakhèl nikah karo kowé waé timbang nikah karo wong liya. Kowé tetep manggon karo aku waé.” 20  Yakub kerja pitung taun bèn isa nikah karo Rakhèl.+ Ning, kanggoné Yakub kuwi mung kaya pirang dina waé merga dhèwèké sayang banget karo Rakhèl. 21  Terus Yakub ngomong karo Laban, ”Wis pitung taun aku kerja. Saiki wis wektuné aku nikah* karo Rakhèl.” 22  Mula, Laban nggawé pésta pernikahan lan ngundang* kabèh wong sing manggon ing kono. 23  Tapi benginé, Laban malah nggawa Léa bèn turu* karo Yakub. 24  Laban nduwé pembantu wédok sing jenengé Zilpa. Terus, Laban ndadèkké Zilpa dadi pembantuné+ Léa. 25  Ésuké, Yakub lagi ngerti nèk kuwi Léa. Mula Yakub ngomong karo Laban, ”Ngapa kok Pakdhé ngapusi aku?+ Aku kan kerja kanggo Pakdhé bèn isa nikah karo Rakhèl.” 26  Laban njawab, ”Ing kéné ora biasa nèk adhiné nikah dhisik sakdurungé mbakyuné nikah. 27  Kowé ngrayakké pésta pernikahanmu sik karo Léa seminggu iki. Bar kuwi, adhiné ya bakal tak nikahké karo kowé, ning mengko kowé kudu kerja pitung taun manèh kanggo aku.”+ 28  Akhiré, Yakub manut karo omongané Laban lan ngrayakké pésta pernikahané karo Léa nganti seminggu. Sakwisé kuwi, Laban nikahké Rakhèl karo Yakub. 29  Laban nduwé pembantu wédok liyané sing jenengé Bilha.+ Terus, Laban ndadèkké Bilha dadi pembantuné+ Rakhèl. 30  Terus, Yakub turu* karo Rakhèl. Dhèwèké luwih sayang karo Rakhèl timbang karo Léa. Yakub kerja pitung taun manèh+ kanggo Laban. 31  Wektu weruh nèk Léa ora disayangi,* Yéhuwah nggawé Léa isa nduwé anak,+ ning Rakhèl mandhul.+ 32  Terus, Léa meteng lan nglairké anak lanang. Léa kandha, ”Yéhuwah wis nggatèkké kesusahanku.+ Saiki bojoku bakal sayang karo aku.” Mula, bocah kuwi dijenengi Rubèn.*+ 33  Terus, Léa meteng manèh lan nglairké anak lanang. Léa kandha, ”Yéhuwah krungu nèk aku ora disayangi, mula Dhèwèké mènèhi aku anak iki.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Siméon.*+ 34  Léa meteng manèh lan nglairké anak lanang. Léa kandha, ”Saiki bojoku bakal luwih cedhak karo aku merga aku wis nglairké anak lanang telu.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Lèwi.*+ 35  Léa meteng manèh lan nglairké anak lanang. Léa kandha, ”Saiki aku bakal ngluhurké Yéhuwah.” Kuwi sebabé bocah kuwi dijenengi Yéhuda.*+ Bar kuwi, Léa ora nglairké anak manèh.

Katrangan Tambahan

Maksudé, ”wétané Kanaan”.
Lit.: ”balungku lan dagingku”.
Lit.: ”ning mripaté Léa sayu”.
Utawa ”nindakké hubungan sèks”.
Utawa ”nyeluk”.
Maksudé, nindakké hubungan sèks.
Maksudé, nindakké hubungan sèks.
Lit.: ”Léa disengiti”.
Artiné ”Iki lho, Anak Lanang”.
Artiné ”Ngrungokké”.
Artiné ”Nèmpèl; Dadi Siji”.
Artiné ”Diluhurké; Sing Diluhurké”.