Purwaning Dumadi 22:1-24

  • Abraham dikongkon ngorbanké Ishak (1-19)

    • Berkah liwat keturunané Abraham (15-18)

  • Keluargané Ribka (20-24)

22  Sakwisé kuwi, Gusti Allah sing bener péngin ngerti sepira kuwaté imané Abraham.+ Gusti Allah kandha, ”Abraham.” Abraham njawab, ”Ya, Gusti.”  Terus Gusti Allah kandha, ”Gawanen Ishak,+ anak tunggalmu sing mbok sayangi,+ terus lungaa menyang tanah Moria.+ Anakmu dadèkna persembahan bakaran ing salah siji gunung sing bakal Tak duduhké marang kowé.”  Mula, Abraham tangi ésuk-ésuk lan nyiapké keledainé, terus ngejak pembantuné loro lan Ishak anaké. Dhèwèké mbelah kayu kanggo persembahan bakaran, terus lunga menyang panggonan sing diduduhké Gusti Allah sing bener.  Ing dina ketelu, akhiré Abraham isa ndelok panggonan kuwi saka kadohan.  Abraham kandha karo pembantuné, ”Kowé ngentèni ing kéné karo keledai iki, ya. Aku karo anakku bakal mrana kanggo ngibadah, terus bali mréné manèh.”  Abraham njupuk kayu kanggo persembahan bakaran, lan Ishak dikongkon nggéndhong kayu-kayu kuwi. Abraham dhéwé nggawa geni* lan pisau.* Terus, wong loro kuwi mlaku bareng.  Ishak ngundang* Abraham, ”Pak.” Abraham njawab, ”Ya, Lé.” Ishak takon, ”Geni karo kayuné wis ana, tapi kok domba sing dienggo persembahan bakaran ora ana?”  Abraham njawab, ”Gusti Allah sing bakal nyiapké domba kanggo persembahan bakaran kuwi,+ Lé.” Terus wong loro kuwi mlaku manèh.  Akhiré, wong loro kuwi tekan ing panggonan sing diduduhké Gusti Allah sing bener. Ing kono, Abraham nggawé mézbah lan ndèlèhké kayu-kayu mau ing ndhuwuré. Abraham nalèni tangan lan sikilé Ishak, terus ndèlèhké Ishak ing ndhuwuré mézbah kuwi.+ 10  Sakwisé kuwi, Abraham njupuk pisau kanggo matèni anaké.+ 11  Ning, malaékaté Yéhuwah ngundang* Abraham saka langit, ”Abraham, Abraham!” Terus Abraham njawab, ”Ya, Gusti.” 12  Malaékat* kuwi kandha, ”Bocah kuwi aja mbok patèni lan aja mbok apak-apakké. Saiki Aku ngerti nèk kowé wong sing wedi karo Gusti Allah, merga kowé gelem mènèhké anak tunggalmu kanggo Aku.”+ 13  Abraham ndelok ana domba lanang sing sunguné nyangkut ing semak-semak ora adoh saka kono. Abraham njupuk domba jantan kuwi, terus didadèkké persembahan bakaran kanggo nggantèni anaké. 14  Abraham njenengi panggonan kuwi Yéhuwah-yirèh.* Kuwi sebabé wong-wong biasané kandha, ”Ing gunungé Yéhuwah, kuwi bakal disedhiakké.”+ 15  Malaékaté Yéhuwah ngundang* Abraham manèh saka langit, 16  terus kandha, ”Yéhuwah kandha,+ ’Aku tenanan sumpah, merga kowé wis manut karo préntah-Ku lan gelem mènèhké anak tunggalmu kanggo Aku,+ 17  Aku mesthi bakal mberkahi kowé lan nggawé keturunanmu* dadi akèh banget kaya bintang ing langit lan kaya pasir ing pantai.+ Keturunanmu* mesthi bakal ngrebut kuthané* mungsuh-mungsuhé.+ 18  Liwat keturunanmu,*+ kabèh bangsa ing bumi bakal éntuk berkah merga kowé wis ngrungokké omongan-Ku.’”+ 19  Sakwisé kuwi, Abraham marani para pembantuné, terus wong-wong kuwi mulih bareng menyang Béèr-syéba.+ Abraham tetep manggon ing Béèr-syéba. 20  Sakwisé kuwi, Abraham dikabari, ”Milka, bojoné Nahor kakangmu, wis nglairké anak-anak lanang.+ 21  Sing pertama jenengé Uz, adhiné jenengé Buz, sing liyané jenengé Kémuèl bapaké Aram, 22  Khèsèd, Hazo, Pildas, Yidlaf, lan Bètuèl.”+ 23  Bètuèl kuwi bapaké Ribka.+ Wong wolu kuwi anak-anaké Milka bojoné Nahor kakangé Abraham. 24  Gundhiké Nahor sing jenengé Réuma ya nglairké anak-anak lanang sing jenengé Tébah, Gaham, Tahas, lan Maaka.

Katrangan Tambahan

Mungkin maksudé areng sing murub.
Utawa ”pisau kanggo mbelèh”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nyeluk”.
Malaékat iki wakilé Yéhuwah.
Artiné ”Yéhuwah Bakal Nyedhiani; Yéhuwah Bakal Nggatèkké”.
Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”Benihmu”.
Lit.: ”gerbangé”.
Lit.: ”benihmu”.