Purwaning Dumadi 21:1-34

  • Ishak lair (1-7)

  • Ismaèl ngécé Ishak (8, 9)

  • Hagar lan Ismaèl dikongkon lunga (10-21)

  • Perjanjiané Abraham karo Abimèlèkh (22-34)

21  Kaya sing diomongké Yéhuwah, Yéhuwah nggatèkké Sara lan nepati janjiné.+  Terus, Sara meteng+ lan nglairké anak lanang wektu Abraham wis tuwa. Bocah kuwi lair ing wektu sing wis dijanjèkké Gusti Allah marang Abraham.+  Abraham njenengi bocah sing dilairké Sara kuwi Ishak.+  Kaya sing dipréntahké Gusti Allah,+ Abraham nyunat Ishak wektu umuré Ishak wolung dina.  Umuré Abraham 100 taun wektu Ishak lair.  Terus Sara kandha, ”Gusti Allah wis nggawé aku ngguyu. Saben wong sing krungu soal iki bakal ngguyu bareng aku.”*  Sara kandha manèh, ”Sapa sing ngira nèk Sara bojoné Abraham bakal nyusoni anak? Nyatané, aku nglairké anak lanang wektu Abraham wis tuwa.”  Bocah kuwi dadi saya gedhé lan ora disusoni manèh karo Sara. Abraham nggawé pésta gedhé wektu Sara ora nyusoni Ishak manèh.  Ning, Sara bola-bali ndelok nèk anaké Hagar,*+ wong wédok Mesir kuwi, lagi ngécé Ishak.+ 10  Mula Sara kandha marang Abraham, ”Budhak wédok karo anaké kuwi diusir waé, merga anaké budhak wédok kuwi ora bakal éntuk warisan bareng karo anakku Ishak!”+ 11  Ning, Abraham+ ora seneng krungu omongané Sara soal anaké.* 12  Terus Gusti Allah kandha marang Abraham, ”Aja nesu krungu omongané Sara soal budhakmu wédok lan anaké. Rungokna omongané Sara, merga keturunan* sing dijanjèkké marang kowé kuwi asalé saka Ishak.+ 13  Soal anaké budhak wédok kuwi,+ keturunané bakal Tak dadèkké bangsa merga dhèwèké+ kuwi ya anakmu.”* 14  Mula Abraham tangi ésuk-ésuk. Abraham njupuk roti lan wadhah saka kulit sing isiné banyu, terus diwènèhké marang Hagar. Roti lan wadhah kuwi didèlèhké ing pundhaké Hagar, terus Abraham ngongkon Hagar lan anaké lunga.+ Hagar lunga lan dadi pengembara ing padhang belantara ing Béèr-syéba.+ 15  Akhiré, banyu ing wadhah kuwi entèk. Terus, Hagar ninggal anaké ing ngisor semak-semak. 16  Hagar mlaku rada adoh lan lungguh dhèwèkan. Hagar kandha, ”Aku ora téga ndelok bocah kuwi mati.” Dadi, Hagar lungguh ing kono lan nangis banter banget. 17  Bocah lanang+ kuwi ya nangis, lan Gusti Allah krungu swara nangisé. Mula saka langit, malaékaté Gusti Allah ngomong karo Hagar,+ ”Hagar, ngapa kowé nangis? Aja wedi merga Gusti Allah wis ngrungokké swarané bocah lanang sing nangis kuwi. 18  Kowé kudu marani anakmu, terus kudu mbok bantu bèn dhèwèké ngadeg. Anakmu kudu mbok opèni merga keturunané bakal Tak dadèkké bangsa sing gedhé.”+ 19  Terus, Gusti Allah nggawé Hagar isa ndelok nèk ana sumur ing kono. Hagar mrono lan ngisèni wadhahé nganggo banyu, terus anaké diwènèhi ngombé. 20  Bocah kuwi+ saya gedhé lan terus diopèni Gusti Allah. Dhèwèké manggon ing padhang belantara lan dadi pemanah. 21  Dhèwèké tetep manggon ing Padhang Belantara Paran,+ lan ibuné nikahké dhèwèké karo wong wédok saka Mesir. 22  Wektu kuwi, Abimèlèkh karo Pikol pemimpin pasukané kandha karo Abraham, ”Gusti Allah mesthi ndhukung kabèh tumindakmu.+ 23  Saiki, kowé kudu sumpah demi Gusti Allah nèk kowé ora bakal curang karo aku lan karo anak putuku, lan kowé bakal apikan* karo aku lan penduduk ing tanah sing tau mbok enggoni, kaya aku wis apikan karo kowé.”+ 24  Mula Abraham kandha, ”Aku sumpah.” 25  Terus, Abraham lapor karo Abimèlèkh soal sumur sing direbut+ para pembantuné Abimèlèkh. 26  Abimèlèkh njawab, ”Aku blas ora ngerti apa-apa soal kuwi. Kowé ora tau ngandhani aku. Aku lagi ngerti saiki.” 27  Mula, Abraham mènèhi Abimèlèkh domba lan sapi. Terus, wong loro kuwi nggawé perjanjian. 28  Wektu Abraham misahké anak domba* pitu saka ternaké, 29  Abimèlèkh takon karo Abraham, ”Ngapa kok kowé misahké anak domba pitu kuwi?” 30  Abraham njawab, ”Kowé kudu nampa anak domba pitu iki kanggo tandha nèk aku sing nggali sumur iki.” 31  Kuwi sebabé Abraham nyebut panggonan kuwi Béèr-syéba,*+ merga ing kono wong loro kuwi nggawé sumpah. 32  Sakwisé wong loro kuwi nggawé perjanjian+ ing Béèr-syéba, Abimèlèkh lan Pikol pemimpin pasukané bali menyang tanahé wong Filistin.+ 33  Sakwisé kuwi, Abraham nandur wit tamariska* ing Béèr-syéba, lan ing kana dhèwèké ndonga lan muji Yéhuwah,+ Gusti Allah sing ana sakterusé.+ 34  Abraham manggon* suwé ing tanahé wong Filistin.+

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”ngguyu aku”.
Lit.: ”anaké lanang Hagar sing dilairké kanggo Abraham”.
Maksudé, Ismaèl.
Lit.: ”benih”.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”anak domba sing wédok”.
Mungkin artiné ”Sumur Sumpah” utawa ”Sumur Pitu”.
Wit iki godhongé cilik-cilik, lan kembangé werna pink lan putih.
Utawa ”manggon dadi wong asing”.