Purwaning Dumadi 20:1-18

  • Sara dislametké saka Abimèlèkh (1-18)

20  Abraham mindhahké kémahé+ ing tanah Nègèb lan manggon ing antarané Kadès+ lan Syur.+ Wektu manggon* ing Gérar,+  Abraham kerep ngomong nèk Sara kuwi adhiné.+ Mula, Abimèlèkh raja Gérar ngongkon wong bèn nggawa Sara+ ing omahé.  Bengi-bengi, Gusti Allah ngomong karo Abimèlèkh liwat mimpi, ”Kowé bakal mati merga wong wédok sing mbok jupuk+ kuwi wis nduwé bojo.”*+  Abimèlèkh durung ngapak-apakké Sara,* mula dhèwèké kandha, ”Yéhuwah, apa Njenengan bakal matèni bangsa sing ora salah?  Abraham dhéwé sing ngomong nèk wong wédok kuwi adhiné, lan wong wédok kuwi ya ngomong nèk Abraham kuwi kakangé. Aku ora nduwé niat jahat. Aku ya ora ngerti nèk kuwi salah.”  Terus Gusti Allah sing bener kandha, ”Aku ngerti kowé ora nduwé niat jahat. Mula, Aku nyegah kowé bèn ora dosa marang Aku. Kuwi sebabé, kowé aja nganti ngapak-apakké wong wédok kuwi.  Balèkna bojoné wong kuwi merga wong kuwi nabi.+ Dhèwèké bakal ndonga kanggo kowé,+ lan kowé ora bakal mati. Nèk ora mbok balèkké, kowé lan kabèh sing manggon ing omahmu mesthi bakal mati.”  Abimèlèkh tangi ésuk-ésuk lan ngundang* kabèh pembantuné, terus crita soal mimpi kuwi karo pembantuné. Wong-wong kuwi dadi wedi banget.  Abimèlèkh ngundang* Abraham, terus kandha, ”Ngapa kok kowé ngapusi aku? Aku salah apa karo kowé nganti kowé nyebabké aku lan kerajaanku nggawé dosa sing gedhé? Tumindakmu kuwi ora bener.” 10  Terus, Abimèlèkh takon karo Abraham, ”Sakjané kowé kaya ngono kuwi, karepmu apa?”+ 11  Abraham njawab, ”Aku ngono merga aku mikir nèk wong-wong ing kéné mesthi ora wedi karo Gusti Allah lan bakal matèni aku bèn isa njupuk bojoku.+ 12  Sakliyané kuwi, dhèwèké pancèn adhiku, anaké bapakku tapi béda ibu. Terus, aku nikah karo dhèwèké.+ 13  Mula, wektu Gusti Allah ngongkon aku lunga saka omahé bapakku+ lan dadi pengembara, aku ngomong karo bojoku, ’Nèk kowé pancèn sayang* karo aku, ing endi waé awaké dhéwé lunga, kowé kudu ngomong nèk aku iki kakangmu.’”+ 14  Terus, Abimèlèkh mènèhi Abraham domba, sapi, pembantu lanang, lan pembantu wédok. Dhèwèké ya mbalèkké Sara marang Abraham. 15  Abimèlèkh ya kandha, ”Kowé éntuk manggon ing endi waé ing tanah iki. Pilihen panggonan sing mbok senengi.” 16  Abimèlèkh ngomong karo Sara, ”Aku mènèhi kakangmu+ 1.000 dhuwit pérak. Kuwi dadi tandha kanggo kabèh keluargamu lan wong liyané nèk kowé ora salah. Kowé ora bakal disalahké.” 17  Terus Abraham ndonga marang Gusti Allah sing bener, lan Gusti Allah nggawé Abimèlèkh, bojoné, lan budhak-budhaké wédok isa nduwé anak manèh. 18  Sakdurungé, Yéhuwah nggawé kabèh wong wédok ing istanané Abimèlèkh dadi mandhul* merga Sara bojoné Abraham.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”manggon dadi wong asing”.
Lit.: ”wis ana sing nduwé”.
Maksudé, dhèwèké durung ngejak Sara nindakké hubungan sèks.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nduwé katresnan sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Yéhuwah nutup kandungané kabèh wong wédok ing istanané Abimèlèkh”.