Purwaning Dumadi 2:1-25

  • Gusti Allah istirahat ing dina kepitu (1-3)

  • Gusti Allah Yéhuwah, Sing Nggawé langit lan bumi (4)

  • Wong lanang lan wong wédok ing Taman Èden (5-25)

    • Manungsa digawé saka debu (7)

    • Wit pengetahuan sing ora éntuk dipangan buahé (15-17)

    • Wong wédok diciptakké (18-25)

2  Akhiré, langit lan bumi sak isiné rampung digawé.+  Sakdurungé dina kepitu dimulai, Gusti Allah ngrampungké gawéané, lan ing dina kepitu Gusti Allah istirahat saka kabèh gawéan sing ditindakké.+  Terus, Gusti Allah mberkahi dina kepitu kuwi lan kandha nèk dina kuwi suci, merga ing dina kuwi Gusti Allah istirahat saka gawéané sakwisé nggawé kabèh sing dikarepké.  Iki sejarahé langit lan bumi wektu kabèh digawé, ing dina wektu Gusti Allah Yéhuwah* nggawé bumi lan langit.+  Ing bumi, durung ana tanduran ing ladhang lan tanduran liyané sing thukul merga Gusti Allah Yéhuwah durung mènèhi udan ing bumi lan durung ana manungsa sing nggarap lemah.  Ning, Gusti Allah nggawé kabut munggah saka lemah lan nelesi kabèh lemah kuwi.  Terus, Gusti Allah Yéhuwah nggawé manungsa saka debu.+ Gusti Allah nyebul ing irungé manungsa kuwi lan nggawé dhèwèké urip,+ lan manungsa kuwi dadi wong* sing urip.+  Sakwisé kuwi, Gusti Allah Yéhuwah nggawé taman ing Èden,+ ing sisih wétan. Gusti Allah ndèlèhké manungsa sing digawé kuwi ing kono.+  Gusti Allah Yéhuwah nggawé lemah nukulké wit-witan sing apik lan sing buahé isa dipangan, wit kehidupan+ ing tengah-tengahé taman kuwi, lan wit pengetahuan soal sing apik lan sing jahat.+ 10  Ana kali sing mili saka Èden, lan banyuné ngalir kanggo wit-witan ing taman kuwi. Kali kuwi nyabang dadi papat. 11  Kali sing pertama jenengé Pisyon. Kali kuwi ngubengi kabèh tanah Hawila, panggonan sing akèh emasé. 12  Emas ing tanah kuwi apik. Ing kono ya ana getah wangi lan watu oniks. 13  Kali sing keloro jenengé Gihon. Kali kuwi ngubengi kabèh tanah Kus. 14  Kali sing ketelu jenengé Tigris.*+ Kali kuwi mili ing wétané Asiria.+ Kali sing kepapat jenengé Éfrat.+ 15  Gusti Allah Yéhuwah ndèlèhké wong lanang kuwi ing Taman Èden bèn nggarap lan ngurus taman kuwi.+ 16  Terus, Gusti Allah Yéhuwah mènèhi wong lanang kuwi préntah iki, ”Buah saka saben wit ing taman iki éntuk mbok pangan nganti puas.+ 17  Ning, buah saka wit pengetahuan soal sing apik lan sing jahat ora éntuk mbok pangan, merga ing dina kowé mangan buah kuwi, kowé mesthi bakal mati.”+ 18  Terus, Gusti Allah Yéhuwah kandha, ”Ora apik nèk wong lanang kuwi dhèwèkan terus. Aku bakal nggawé pasangan sing cocog bèn isa nulungi dhèwèké.”+ 19  Gusti Allah Yéhuwah wis nggawé saka lemah kabèh kéwan liar ing padhang lan kabèh kéwan sing mabur ing langit. Gusti Allah nggawa kéwan-kéwan mau marang wong lanang kuwi. Gusti Allah péngin ngerti kéwan-kéwan mau bakal dijenengi apa. Jeneng sing diwènèhké wong lanang kuwi bakal dadi jenengé kéwan-kéwan* mau.+ 20  Mula, wong lanang kuwi njenengi kabèh kéwan peliharaan, kéwan sing mabur ing langit, lan kabèh kéwan liar ing padhang. Ning, wong lanang kuwi ora nduwé pasangan sing cocog sing isa nulungi dhèwèké. 21  Mula, Gusti Allah Yéhuwah nggawé wong lanang kuwi turu angler, lan wektu dhèwèké turu, Gusti Allah njupuk salah siji igané lan nutup bagéan kuwi nganggo daging. 22  Terus, saka igané wong lanang kuwi, Gusti Allah Yéhuwah nggawé wong wédok, lan wong wédok kuwi digawa marang wong lanang kuwi.+ 23  Wong lanang kuwi kandha,”Akhiré iki balung saka balungkuLan daging saka dagingku. Dhèwèké bakal disebut Wong WédokMerga dijupuk saka wong lanang.”+ 24  Kuwi sebabé wong lanang bakal ninggalké bapak ibuné, terus bakal urip bareng* karo bojoné, lan loro-loroné bakal dadi siji.*+ 25  Wong lanang lan bojoné kuwi wuda,+ ning ora ngrasa isin.

Katrangan Tambahan

Pertama kali jenengé Gusti Allah muncul, yaiku יהוה (YHWH). Deloken Lamp. A4.
Utawa ”jiwa”. Kata Ibraniné nefes, sing artiné ”makhluk sing ambegan”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Hidèkel”.
Utawa ”jiwa”.
Ing basa Ibrani, kata iki maksudé ”nèmpèl banget kaya dilém”.
Lit.: ”sak daging”.