Purwaning Dumadi 17:1-27

  • Abraham bakal dadi bapaké akèh bangsa (1-8)

    • Jeneng Abram dadi Abraham (5)

  • Perjanjian sunat (9-14)

  • Jeneng Sarai dadi Sara (15-17)

  • Janji nèk Ishak bakal lair (18-27)

17  Wektu Abram umur 99 taun, Yéhuwah nemoni Abram lan kandha, ”Aku iki Gusti Allah sing Mahakuwasa. Manuta karo kabèh sing Tak karepké, lan terus buktèkna nèk tumindakmu bener.  Aku bakal nggawé perjanjian karo kowé,+ lan Aku bakal nggawé keturunanmu dadi akèh banget.”+  Abram sujud, lan Gusti Allah kandha manèh,  ”Aku wis nggawé perjanjian karo kowé,+ lan kowé mesthi bakal dadi bapaké akèh bangsa.+  Jenengmu dudu Abram* manèh, ning dadi Abraham,* merga aku bakal ndadèkké kowé bapaké akèh bangsa.  Aku bakal mènèhi kowé keturunan sing akèh banget. Kowé bakal dadi bapaké bangsa-bangsa, lan raja-raja bakal lair saka keturunanmu.+  ”Aku bakal nepati perjanjian-Ku karo kowé+ lan karo kabèh keturunanmu.* Perjanjian iki bakal ana sakterusé. Aku bakal dadi Gusti Allahmu lan Gusti Allahé keturunanmu.*  Aku bakal mènèhi kowé lan keturunanmu* tanah sing dadi panggonanmu wektu kowé isih dadi wong asing,+ yaiku kabèh tanah Kanaan. Kuwi bakal dadi duwèkmu lan keturunanmu sakterusé, lan aku bakal dadi Gusti Allahé keturunanmu.”+  Gusti Allah kandha karo Abraham, ”Kowé lan kabèh keturunanmu* kudu nepati perjanjian-Ku karo kowé. 10  Iki perjanjian-Ku karo kowé: Kabèh wong lanang ing antaramu kudu disunat.+ Kowé lan keturunanmu* kudu manut karo perjanjian iki. 11  Kowé kudu disunat,* lan kuwi dadi tandha perjanjian-Ku karo kowé.+ 12  Saka kabèh keturunanmu, kabèh wong lanang sing umuré wolung dina kudu disunat.+ Kabèh wong sing lair ing omahmu, sapa waé sing dudu keturunanmu,* lan sapa waé sing wis dituku saka wong asing kudu disunat. 13  Kabèh wong lanang sing lair ing omahmu lan wong lanang sing wis mbok tuku kudu disunat.+ Tandha sing ana ing awakmu iki dadi bukti nèk perjanjian-Ku karo kowé bakal ana sakterusé. 14  Nèk ana wong lanang sing ora gelem disunat, wong kuwi kudu dipatèni.* Dhèwèké wis nglanggar perjanjian-Ku.” 15  Terus Gusti Allah kandha marang Abraham, ”Aja nyebut bojomu Sarai*+ manèh, merga saiki jenengé dadi Sara.* 16  Aku bakal mberkahi dhèwèké,+ lan dhèwèké bakal nglairké anak lanang. Aku bakal mberkahi dhèwèké. Dhèwèké bakal dadi ibuné akèh bangsa lan raja.” 17  Wektu krungu kuwi, Abraham sujud. Dhèwèké ngguyu lan mbatin,+ ”Apa mungkin wong lanang sing umuré 100 taun nduwé anak? Apa ya mungkin Sara, wong wédok sing umuré 90 taun, nglairké anak?”+ 18  Abraham kandha karo Gusti Allah sing bener, ”Muga-muga Njenengan mberkahi Ismaèl.”+ 19  Gusti Allah kandha, ”Sara bojomu bakal bener-bener nglairké anak lanang. Bocah kuwi kudu mbok jenengi Ishak.*+ Aku bakal nggawé perjanjian karo dhèwèké lan karo keturunané.*+ Perjanjian kuwi bakal ana sakterusé. 20  Aku wis ngrungokké apa sing mbok jaluk kanggo Ismaèl. Mula, Aku bakal mberkahi dhèwèké lan nggawé keturunané dadi akèh banget. Dhèwèké bakal dadi nènèk moyangé 12 pemimpin, lan Aku bakal nggawé dhèwèké dadi bangsa sing gedhé.+ 21  Aku bakal nggawé perjanjian karo Ishak,+ sing bakal dilairké Sara taun ngarep ing wektu sing padha kaya ngéné iki.”+ 22  Sakwisé omongan karo Abraham, Gusti Allah lunga saka kono. 23  Dina kuwi, Abraham nyunat Ismaèl anaké, kabèh wong lanang sing lair ing omahé, lan kabèh wong sing dituku dadi budhak. Kabèh wong lanang sing ana ing omahé Abraham disunat, kaya sing dipréntahké Gusti Allah.+ 24  Abraham umuré 99 taun wektu disunat.+ 25  Ismaèl umuré 13 taun wektu disunat.+ 26  Dina kuwi, Abraham lan Ismaèl anaké disunat. 27  Kabèh wong lanang sing ana ing omahé, yaiku sing lair ing omahé lan sing dituku dadi budhak, disunat bareng karo Abraham.

Katrangan Tambahan

Artiné ”Bapak Kuwi Luhur (Diluhurké)”.
Artiné ”Bapaké Wong Akèh”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”Kulit khitanmu kudu disunat”.
Lit.: ”benihmu”.
Lit.: ”disingkirké saka bangsané”.
Mungkin artiné ”Seneng Padu”.
Artiné ”Putri Raja”.
Lit.: ”benihé”.
Artiné ”Ngguyu”.