Purwaning Dumadi 15:1-21

  • Perjanjiané Gusti Allah karo Abram (1-21)

    • Ramalan soal 400 taun kesusahan (13)

    • Gusti Allah ngomongké manèh janjiné marang Abram (18-21)

15  Abram ndelok wahyu saka Yéhuwah. Gusti Allah kandha, ”Aja wedi,+ Abram. Aku bakal nglindhungi kowé.*+ Kowé bakal éntuk berkah sing akèh banget.”+  Abram njawab, ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah, aku ora nduwé anak, lan sing bakal éntuk warisan harta saka aku yaiku Èlièzèr, wong Damaskus kuwi. Dadi, apa gunané berkah kuwi kanggo aku?”+  Abram kandha manèh, ”Njenengan durung mènèhi aku keturunan,*+ lan ana pembantu* ing omahku sing bakal dadi ahli warisku.”  Yéhuwah njawab, ”Wong kuwi ora bakal dadi ahli warismu. Anakmu dhéwé sing bakal dadi ahli warismu.”+  Gusti Allah ngongkon Abram metu lan kandha, ”Tulung deloken langit. Nèk kowé isa, étungen jumlahé bintang.” Terus, Gusti Allah kandha, ”Ya semono kuwi jumlahé keturunanmu* sukmbèn.”+  Abram nduwé iman marang Yéhuwah.+ Kuwi sebabé, Gusti Allah nganggep dhèwèké wong sing bener.+  Gusti Allah kandha, ”Aku Yéhuwah, sing nggawa kowé metu saka Ur kuthané wong Khaldéa bèn Aku isa mènèhi kowé tanah iki. Tanah iki bakal dadi duwèkmu.”+  Abram kandha, ”Yéhuwah Gusti sing Mahakuwasa, apa buktiné nèk aku bakal nduwèni tanah iki?”  Gusti Allah njawab, ”Jupuken sapi wédok sing isih enom* sing umuré telung taun, kambing wédok sing umuré telung taun, domba lanang sing umuré telung taun, manuk derkuku, lan dara sing isih enom.” 10  Mula Abram njupuk kabèh kéwan kuwi, terus dibelah dadi loro, lan saben bagéan didèlèhké adhep-adhepan. Ning, manuk loro kuwi ora dibelah. 11  Terus, manuk-manuk sing biasané mangan daging padha nyedhaki dagingé kéwan-kéwan mau, ning diusir terus karo Abram. 12  Wektu matahari mèh terbenam, Abram turu angler lan ngimpi nèk dhèwèké ana ing panggonan sing peteng lan medèni. 13  Terus, Gusti Allah kandha marang Abram, ”Kowé kudu ngerti nèk keturunanmu* bakal dadi wong asing ing negara liya, lan wong-wong kuwi bakal dadi budhak lan ditindhes 400 taun suwéné.+ 14  Ning, Aku bakal ngukum bangsa sing ndadèkké wong-wong kuwi budhak,+ lan keturunanmu bakal metu karo nggawa harta sing akèh.+ 15  Kowé bakal terus ngrasa seneng, lan kowé bakal mati pas wis tuwa banget.+ Kowé ya bakal dikubur kaya nènèk moyangmu. 16  Ning, keturunanmu sing kepapat bakal bali mréné,+ merga durung wektuné wong Amori dihukum merga kesalahané.”*+ 17  Wektu matahari wis terbenam lan wis peteng banget, ana tungku sing metu asapé lan obor sing murub sing ngliwati daging-daging sing dibelah mau. 18  Ing dina kuwi, Yéhuwah nggawé perjanjian karo Abram.+ Gusti Allah kandha, ”Aku bakal mènèhké tanah iki marang keturunanmu,*+ yaiku saka kali ing Mesir tekan kali gedhé, yaiku Kali Éfrat.+ 19  Tanah sing bakal Tak wènèhké yaiku tanahé wong Kèni,+ wong Kénaz, wong Kadmon, 20  wong Hèt,+ wong Pèriz,+ wong Réfaim,+ 21  wong Amori, wong Kanaan, wong Girgasyi, lan wong Yébus.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Aku bakal dadi tamèng kanggo kowé”.
Lit.: ”benih”.
Lit.: ”anak lanang”.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”sapi wédok sing durung tau nduwé anak”.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”merga kesalahané wong Amori durung tekan batasé”.
Lit.: ”benihmu”.