Purwaning Dumadi 14:1-24

  • Abram nylametké Lot (1-16)

  • Mèlkhizèdèk mberkahi Abram (17-24)

14  Ing jaman kuwi, Amrafèl raja Syinar,+ Ariokh raja Élasar, Khédorlaomèr+ raja Élam,+ lan Tidal raja Goyim,  perang nglawan Béra raja Sodom,+ Birsya raja Gomora,+ Syinab raja Adma, Syémèbèr raja Zéboyim,+ lan raja Béla sing disebut Zoar.  Lima raja sing disebutké terakhir kuwi ngumpulké prajurité dadi siji ing Lembah Sidim,+ yaiku Laut Garam.*+  Lima raja kuwi wis nglayani Khédorlaomèr 12 taun suwéné. Tapi, ing taun ke-13, wong-wong kuwi mbrontak.  Mula ing taun ke-14, Khédorlaomèr lan raja-raja sing dadi balané teka lan ngalahké wong Réfaim ing Astérot-karnaim, wong Zuzim ing Ham, wong Èmim+ ing Syawé-kiriataim,  lan wong Hori+ ing Gunung Séir+ tekan Èl-paran sing ana ing padhang belantara.  Terus, raja-raja kuwi mbalik ing Èn-mispat, yaiku Kadès,+ lan nguwasani kabèh dhaérahé wong Amalèk+ lan ngalahké wong Amori+ sing manggon ing Hazazon-tamar.+  Wektu kuwi, raja Sodom, raja Gomora, raja Adma, raja Zéboyim, lan raja Béla sing disebut Zoar, ngatur pasukan ing Lembah Sidim kanggo perang  nglawan Khédorlaomèr raja Élam, Tidal raja Goyim, Amrafèl raja Syinar, lan Ariokh raja Élasar.+ Lima lawan papat. 10  Ing Lembah Sidim, ana akèh lubang sing isiné aspal. Wektu arep mlayu, raja Sodom lan raja Gomora tiba ing lubang-lubang kuwi, tapi sing liyané isa mlayu ing dhaérah pegunungan. 11  Papat raja sing menang njupuk kabèh harta lan panganan sing ana ing Sodom lan Gomora, terus lunga saka kono.+ 12  Raja-raja kuwi ya nggawa Lot, ponakané Abram sing manggon ing Sodom,+ lan kabèh hartané Lot. Terus, raja-raja kuwi lunga saka kono. 13  Ana wong sing berhasil mlayu saka kono. Terus, dhèwèké ngandhani Abram, wong Ibrani kuwi. Wektu kuwi, Abram manggon ing cedhak wit-wit gedhé duwèké wong Amori+ sing jenengé Mamré, kakangé* Éskol lan Anèr.+ Wong-wong kuwi balané Abram. 14  Terus, Abram ngerti nèk ponakané+ digawa lunga. Mula, dhèwèké ngumpulké wong-wong sing wis dilatih, yaiku 318 pelayan sing lair ing omahé, lan ngoyak* raja-raja kuwi tekan Dan.+ 15  Bengi-bengi, Abram mbagi pasukané, terus dhèwèké lan para pelayané nyerang lan ngalahké raja-raja kuwi. Abram ngoyak* raja-raja kuwi tekan Hoba, sing ana ing sisih loré Damaskus. 16  Abram mbébaské Lot ponakané, wong-wong wédok, lan wong liyané. Dhèwèké ya njupuk manèh hartané Lot lan kabèh harta sing wis dirampas raja-raja kuwi. 17  Sakwisé ngalahké Khédorlaomèr lan raja-raja sing dadi balané, Abram bali lan ketemu karo raja Sodom ing Lembah Syawé, yaiku Lembah Raja.+ 18  Raja Mèlkhizèdèk+ saka Salèm+ mènèhi Abram roti lan anggur. Mèlkhizèdèk kuwi imamé Gusti Allah sing Mahaluhur.+ 19  Terus, Mèlkhizèdèk mberkahi Abram lan kandha,”Muga-muga Abram diberkahi Gusti Allah sing Mahaluhur,Sing nggawé langit lan bumi. 20  Muga-muga Gusti Allah sing Mahaluhur dipuji,Sing wis nyerahké mungsuhmu ing tanganmu.” Terus, Abram mènèhi Mèlkhizèdèk sepersepuluh saka kabèh jarahané.+ 21  Sakwisé kuwi, raja Sodom kandha karo Abram, ”Jupuken kabèh harta kuwi, ning balèkna wong-wongku.” 22  Ning Abram kandha marang raja Sodom, ”Aku nggawé sumpah* marang Yéhuwah Gusti Allah sing Mahaluhur, Sing Nggawé langit lan bumi, 23  nèk aku ora bakal njupuk apa waé saka kowé. Malah, benang utawa tali sandhal waé ora bakal tak jupuk bèn kowé ora kandha, ’Aku sing nggawé Abram sugih.’ 24  Aku ora bakal njupuk apa-apa kecuali sing wis dipangan cah-cah enom iki. Ning, wong-wong sing lunga karo aku, yaiku Anèr, Éskol, lan Mamré,+ bèn njupuk bagéané dhéwé-dhéwé.”

Katrangan Tambahan

Maksudé, Laut Mati.
Utawa ”adhiné”.
Utawa ”nguber”.
Utawa ”nguber”.
Lit.: ”ngangkat tanganku”.