Pengkhotbah 11:1-10

  • Nggunakké kesempatan (1-8)

    • Uncalna rotimu ing banyu (1)

    • Sebarna benihmu saka ésuk nganti bengi (6)

  • Dadi cah enom sing tanggung jawab (9, 10)

11  Uncalna rotimu ing banyu,+ lan sakwisé kuwi, kowé bakal nemokké kuwi manèh.+  Wènèhna sebagéan duwèkmu marang wong pitu utawa malah wong wolu,+ merga kowé ora ngerti bencana apa sing bakal kelakon ing bumi.  Nèk awan-awané kebak banyu, bakal ana udan ing bumi. Nèk wit ambruk mengidul utawa ngalor, ya ing arah kuwi wité bakal tiba.  Wong sing ngamati angin ora bakal nyebar benih, lan wong sing ngamati awan ora bakal manèn.+  Padha kaya kowé ora ngerti piyé balung-balungé bayi dibentuk ing wetengé ibuné,*+ kowé ya ora ngerti apa sing ditindakké Gusti Allah sing bener, sing nindakké sak kabèhé.+  Sebarna benihmu saka ésuk, lan tanganmu aja lèrèn nganti bengi,+ merga kowé ora ngerti sing endi sing bakal thukul, sing iki utawa sing kuwi, utawa loro-loroné.  Padhang kuwi nyenengké, lan seneng rasané nèk mripat isa ndelok sinar matahari.  Wong sing umuré dawa kuduné isa ngrasakké senengé urip saben dina.+ Ning, dhèwèké kudu éling nèk mungkin ana akèh dina sing nggawé susah. Kabèh sing bakal kelakon kuwi ora ana gunané.+  Cah enom, seneng-senenga mumpung kowé isih enom, lan gawénen atimu seneng wektu kowé isih enom. Turutana kepénginané atimu lan lungaa menyang endi waé sing dipéngini mripatmu. Ning, kowé kudu ngerti nèk Gusti Allah sing bener bakal njaluk kowé tanggung jawab* kanggo kabèh kuwi.+ 10  Mula singkirna sing nggawé susah atimu, lan edohana sing bahaya kanggo awakmu, merga kekuwatané cah enom lan wektu sing digunakké pas isih enom kuwi ora ana gunané.+

Katrangan Tambahan

Ing basa Ibraniné, kuwi maksudé nyawa utawa mungkin kuwasané Gusti Allah sing mbentuk balung-balungé bayi sing durung lair.
Utawa ”bakal ngadili kowé”.