Pangentasan 8:1-32

  • Bencana ke-2: kodhok (1-15)

  • Bencana ke-3: nyamuk (16-19)

  • Bencana ke-4: laler (20-32)

    • Gosyèn ora kena bencana (22, 23)

8  Yéhuwah kandha karo Musa, ”Kowé kudu nemoni Firaun lan ngomong, ’Yéhuwah kandha, ”Kowé kudu ngéntukké umat-Ku lunga bèn isa ngibadah marang Aku.+  Nèk kowé ngèyèl lan ora ngéntukké wong Israèl lunga, tanahmu bakal Tak kebaki nganggo kodhok.+  Kali Nil bakal dikebaki kodhok. Kodhok-kodhok kuwi bakal metu saka kali, terus mlebu ing omahmu, ing kamarmu, ing panggonanmu turu, ing omahé para abdimu lan rakyatmu, ing ovenmu, lan ing baskom kanggo nggawé roti.+  Kodhok-kodhok kuwi bakal nyerbu kowé, rakyatmu, lan kabèh abdimu.”’”  Terus Yéhuwah kandha karo Musa, ”Ngomonga karo Harun, ’Ethungna tongkatmu ing kabèh kali, ing saluran-saluran banyuné Kali Nil, lan ing rawa-rawa, bèn kodhok-kodhok nyerbu tanah Mesir.’”  Mula, Harun ngethungké tongkaté ing banyu sing ana ing Mesir. Kodhok-kodhok metu lan nutupi tanah Mesir.  Ning, para ahli ilmu gaib ya isa nggawé mukjijat sing padha. Wong-wong kuwi nggawé kodhok padha metu lan nyerbu tanah Mesir.+  Firaun ngundang* Musa lan Harun, terus kandha, ”Kowé kudu njaluk bèn Yéhuwah nyingkirké kodhok-kodhok iki saka aku lan rakyatku,+ mengko wong Israèl tak éntukké lunga bèn isa mènèhké korban kanggo Yéhuwah.”  Musa kandha karo Firaun, ”Njenengan isa ngandhani aku kapan aku kudu njaluk marang Gusti Allah bèn kodhok-kodhok kuwi disingkirké saka njenengan, saka rakyaté njenengan, lan saka istanané njenengan. Kodhok-kodhok kuwi mung bakal ana ing Kali Nil.” 10  Firaun njawab, ”Sésuk.” Terus Musa kandha, ”Ya, kuwi bakal kelakon, bèn njenengan ngerti nèk ora ana sing kaya Yéhuwah Gusti Allahku.+ 11  Kodhok-kodhok kuwi ora bakal nyerbu njenengan, istanané njenengan, abdiné njenengan, lan rakyaté njenengan manèh. Kodhok-kodhok kuwi mung bakal ana ing Kali Nil.”+ 12  Musa lan Harun lunga saka kono. Musa njaluk bèn Yéhuwah nyingkirké kodhok-kodhok sing nyerbu Firaun.+ 13  Yéhuwah nindakké apa sing dijaluk Musa. Kodhok-kodhok sing ana ing omah-omah, ing halaman, lan ing tanah Mesir padha mati. 14  Wong Mesir ngumpulké kabèh bathang kodhok kuwi, lan akibaté tanah Mesir mambu bathang. 15  Wektu ndelok nèk kodhok-kodhok kuwi wis ora ana, Firaun dadi ndableg+ manèh. Firaun ora gelem ngrungokké Musa lan Harun, persis kaya sing diomongké Yéhuwah. 16  Yéhuwah ngomong karo Musa, ”Ngomonga karo Harun, ’Gebugen lemah nganggo tongkatmu, lan lemah sing ana ing tanah Mesir bakal dadi nyamuk.’”* 17  Musa lan Harun nindakké préntahé Gusti Allah. Harun nggebug lemah nganggo tongkaté, lan debu sing ana ing tanah Mesir dadi nyamuk* sing nyerbu manungsa lan kéwan.+ 18  Para ahli ilmu gaib kuwi ya péngin nggawé mukjijat+ sing padha, yaiku nggawé nyamuk,* ning ora isa. Nyamuk-nyamuk* kuwi terus nyerbu manungsa lan kéwan. 19  Akhiré, para ahli ilmu gaib kuwi ngomong karo Firaun, ”Kuwi kuwasané* Gusti Allah.”+ Ning, Firaun* tetep ndableg lan ora gelem ngrungokké, persis kaya sing diomongké Yéhuwah. 20  Yéhuwah kandha karo Musa, ”Kowé kudu tangi ésuk-ésuk lan nemoni Firaun wektu dhèwèké arep lunga menyang Kali Nil. Ngomonga karo dhèwèké, ’Yéhuwah kandha, ”Kowé kudu ngéntukké umat-Ku lunga bèn isa ngibadah marang Aku. 21  Nèk kowé ora ngéntukké umat-Ku lunga, Aku bakal nggawé laler* nyerbu kowé, para abdimu, rakyatmu, lan istanamu. Omahé wong Mesir bakal kebak laler. Lemah ya bakal kebak laler. 22  Wektu kuwi, Aku bakal nglindhungi tanah Gosyèn, tanah sing dienggoni umat-Ku. Ora bakal ana laler ing kono.+ Kowé bakal ngerti nèk Aku, Yéhuwah, sing nguwasani bumi iki.+ 23  Aku bakal nggawé keadaané umat-Ku béda karo keadaané rakyatmu. Mukjijat iki bakal kelakon sésuk.”’” 24  Yéhuwah tumindak kaya sing diomongké mau. Akèh banget laler sing nyerbu istanané Firaun, omahé para abdiné, lan kabèh wilayah ing tanah Mesir.+ Kabèh wong ing Mesir sengsara banget merga laler-laler+ kuwi. 25  Akhiré, Firaun ngundang* Musa lan Harun. Firaun kandha, ”Kowé éntuk mènèhké korban kanggo Gusti Allahmu ing tanah iki.” 26  Ning, Musa kandha, ”Wong Mesir+ mesthi bakal nesu nèk ndelok korban sing bakal tak wènèhké kanggo Yéhuwah Gusti Allahku. Nèk aku lan wong Israèl nganti mènèhké korban ing ngarepé wong Mesir, aku lan wong Israèl mesthi bakal dibandhemi* watu. 27  Aku lan wong Israèl arep mènèhké korban kanggo Yéhuwah Gusti Allahku ing padhang belantara, persis kaya préntahé Gusti Allah.+ Butuh wektu telung dina bèn isa tekan kana.” 28  Terus Firaun kandha, ”Kowé éntuk mènèhké korban kanggo Yéhuwah Gusti Allahmu ing padhang belantara. Ning, aja lunga adoh-adoh. Njaluka karo Gusti Allahmu bèn laler-laler iki disingkirké.”+ 29  Musa njawab, ”Saiki aku tak lunga saka kéné. Aku bakal ndonga bèn sésuk Yéhuwah nyingkirké laler-laler iki saka njenengan, saka para abdiné njenengan, lan saka rakyaté njenengan. Ning, njenengan aja ngapusi aku manèh. Njenengan kudu ngéntukké wong Israèl lunga bèn isa mènèhké korban kanggo Yéhuwah.”+ 30  Sakwisé kuwi, Musa lunga saka kono lan ndonga marang Yéhuwah.+ 31  Yéhuwah nindakké sing dijaluk Musa. Laler-laler kuwi ora nyerbu Firaun, para abdiné, lan rakyaté manèh. Ora ana laler siji-sijia ing kono. 32  Ning, Firaun tetep ndableg lan ora ngéntukké wong Israèl lunga.

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Maksudé serangga cilik kaya nyamuk sing biasa ana ing Mesir.
Maksudé serangga cilik kaya nyamuk sing biasa ana ing Mesir.
Maksudé serangga cilik kaya nyamuk sing biasa ana ing Mesir.
Maksudé serangga cilik kaya nyamuk sing biasa ana ing Mesir.
Lit.: ”drijiné”.
Lit.: ”atiné Firaun”.
Laler sing isa nyokot.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”dibalangi”.