Pangentasan 32:1-35

  • Nyembah patung anak sapi emas (1-35)

    • Musa krungu swara nyanyian sing béda (17, 18)

    • Musa mbanting lèmpèngan watu sing isiné hukum (19)

    • Wong Lèwi tetep setya marang Yéhuwah (26-29)

32  Wong Israèl ngrasa nèk Musa suwé banget ing gunung,+ ora ndang mudhun-mudhun. Mula, wong-wong kuwi nemoni Harun lan kandha, ”Tulung gawèkna allah kanggo aku,+ merga Musa, wong sing mimpin awaké dhéwé metu saka Mesir, ora ana kabaré.”  Harun kandha karo wong-wong kuwi, ”Kowé kudu njupuk anting-antingé+ bojomu, anak-anakmu lanang, lan anak-anakmu wédok, terus gawanen mréné.”  Mula kabèh wong Israèl nyopot anting-antingé, terus kuwi diwènèhké Harun.  Anting-anting kuwi ditampa Harun, terus dibentuk dadi patung anak sapi*+ nganggo alat ukir. Bangsa kuwi kandha, ”Wong Israèl, iki Gusti Allahé awaké dhéwé, sing nggawa awaké dhéwé metu saka Mesir.”+  Wektu ndelok kuwi, Harun nggawé mézbah ing ngarepé patung kuwi. Harun mbengok, ”Sésuk bakal ana perayaan kanggo Yéhuwah.”  Sésuké, wong-wong kuwi tangi ésuk-ésuk, terus mènèhké persembahan bakaran lan korban kerukunan. Sakwisé kuwi, wong-wong kuwi lungguh, mangan, lan ngombé. Wong-wong kuwi padha seneng-seneng.+  Yéhuwah kandha karo Musa, ”Mudhuna, merga wong Israèl sing mbok pimpin metu saka Mesir wis nggawé dosa sing gedhé.+  Cepet banget wong-wong kuwi ora manut préntah-Ku.+ Wong-wong kuwi wis nggawé patung anak sapi* lan sujud marang patung kuwi. Wong-wong kuwi ya mènèhké korban kanggo patung kuwi lan kandha, ’Wong Israèl, iki Gusti Allahé awaké dhéwé, sing nggawa awaké dhéwé metu saka Mesir.’”  Yéhuwah kandha manèh karo Musa, ”Aku wis ngerti nèk bangsa iki pancèn ndableg.+ 10  Aku nesu banget. Bèn waé wong-wong kuwi Tak patèni kabèh. Keturunanmu waé sing bakal Tak dadèkké bangsa sing gedhé.”+ 11  Musa njaluk karo Yéhuwah Gusti Allahé,+ ”Yéhuwah, ngapa Njenengan nesu banget karo umat-Mu sakwisé nggawa wong-wong kuwi metu saka tanah Mesir nganggo kuwasa sing gedhé?+ 12  Nèk Njenengan kaya ngono, wong Mesir bakal kandha, ’Gusti Allahé wong-wong kuwi nduwé niat jahat wektu nggawa metu wong-wong kuwi. Dhèwèké péngin matèni wong-wong kuwi ing gunung lan nyingkirké wong-wong kuwi saka bumi.’+ Aja nesu manèh. Tulung ubah keputusan-Mu kanggo nyingkirké umat-Mu. 13  Élinga karo Abraham, Ishak, lan Israèl abdi-Mu. Njenengan wis tenanan sumpah, ’Aku bakal nggawé keturunanmu* dadi akèh banget, kaya bintang ing langit.+ Aku bakal mènèhké tanah sing wis Tak tentokké iki kanggo keturunanmu, bèn tanah iki dadi duwèké keturunanmu nganti saklawasé.’”+ 14  Yéhuwah ngubah keputusané* lan ora sida nyingkirké umaté.+ 15  Musa mudhun saka gunung karo nggawa+ loro lèmpèngan watu Kesaksian.+ Ing sisih ngarep lan mburiné lèmpèngan watu kuwi ana tulisané. 16  Lèmpèngan watu kuwi digawé Gusti Allah dhéwé. Tulisan sing diukir ing watu kuwi tulisané Gusti Allah.+ 17  Wektu krungu ana ramé-ramé merga wong-wong padha bengok-bengok, Yosua ngomong karo Musa, ”Kok kaya ana swara perang ing perkémahan?” 18  Ning Musa kandha,”Kuwi dudu swarané wong nyanyi merga menang. Kuwi ya dudu swarané wong nangis merga kalah. Swara nyanyiané béda.” 19  Wektu saya cedhak ing perkémahan, Musa ndelok patung anak sapi+ kuwi lan ndelok wong Israèl padha nari. Musa nesu banget lan langsung mbanting lèmpèngan-lèmpèngan watu kuwi ing ngisor gunung nganti remuk.+ 20  Musa njupuk patung anak sapi kuwi, terus kuwi diobong lan diremuk dadi awu.+ Musa nyebar awu kuwi ing banyu lan ngongkon wong Israèl ngombé banyu kuwi.+ 21  Musa kandha karo Harun, ”Kowé diapakké karo wong Israèl nganti kowé nyebabké wong-wong kuwi nggawé dosa gedhé?” 22  Harun njawab, ”Mbok aja nesu. Njenengan ngerti nèk wong-wong iki seneng tumindak jahat.+ 23  Wong-wong kuwi ngomong karo aku, ’Tulung gawèkna allah kanggo aku, merga Musa, wong sing mimpin awaké dhéwé metu saka Mesir, ora ana kabaré.’+ 24  Mula aku kandha karo wong-wong kuwi, ’Sapa waé sing nduwé emas, copoten emasmu lan wènèhna aku.’ Terus, emas kuwi tak uncalké ing geni lan dadi patung anak sapi iki.” 25  Musa ndelok nèk wong-wong kuwi dadi ora isa diatur merga Harun ora nyegah wong-wong kuwi. Tumindaké wong-wong kuwi nggawé isin wong-wong kuwi dhéwé ing ngarepé mungsuhé. 26  Terus Musa ngadeg ing gerbang perkémahan lan kandha, ”Wong sing mihak Yéhuwah ayo mara mréné!”+ Terus, kabèh wong Lèwi ngumpul ing cedhaké Musa. 27  Musa ngomong karo wong-wong kuwi, ”Iki sing diomongké Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ’Jupuken pedhangmu, lan kowé kudu mlaku ing perkémahan, saka gerbang ing gerbang liyané, kanggo matèni sedulur-sedulurmu, tanggamu, lan kanca akrabmu.’”+ 28  Wong Lèwi manut karo omongané Musa. Dina kuwi, ana kira-kira 3.000 wong lanang sing dipatèni. 29  Terus Musa kandha, ”Dina iki, kowé kudu siap-siap bèn isa nindakké tugas saka Yéhuwah. Dina iki kowé bakal diberkahi+ merga wis nglawan anak lan sedulurmu dhéwé.”+ 30  Sésuké, Musa kandha marang wong Israèl, ”Kowé wis nggawé dosa sing gedhé banget. Saiki aku bakal munggah gunung kanggo nemoni Yéhuwah. Aku bakal njaluk marang Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah gelem ngapura dosamu.”+ 31  Musa munggah gunung kanggo nemoni Yéhuwah lan kandha, ”Wong-wong kuwi wis nggawé dosa sing gedhé banget merga nggawé patung saka emas.+ 32  Nèk Njenengan gelem, tulung dosané wong-wong kuwi diapura.+ Nèk ora, tulung jenengku dihapus saka buku-Mu.”+ 33  Yéhuwah njawab, ”Wong sing dosa marang Aku, jenengé bakal Tak hapus saka buku-Ku. 34  Saiki gawanen wong-wong kuwi menyang panggonan sing wis Tak omongké marang kowé. Malaékat-Ku bakal nuntun ing ngarepmu.+ Mengko wektu Aku ngongkon wong-wong kuwi tanggung jawab, Aku bakal ngukum wong-wong kuwi merga dosa-dosané.” 35  Terus, Yéhuwah ngukum wong Israèl merga wis nggawé patung anak sapi, yaiku patung sing digawé Harun.

Katrangan Tambahan

Utawa ”patung anak sapi saka logam sing dilebur”.
Utawa ”patung anak sapi saka logam sing dilebur”.
Lit.: ”benihmu”.
Utawa ”gela”.