Pangentasan 3:1-22

  • Musa lan semak berduri sing metu geniné (1-12)

  • Yéhuwah njelaské arti jenengé (13-15)

  • Yéhuwah mènèhi Musa préntah (16-22)

3  Musa dadi gembala ternaké Yitro+ bapak maratuwané, sing dadi imam ing Midian. Musa nggiring ternaké menyang kuloné padhang belantara lan akhiré tekan ing Horèb,+ gunung sing dipilih Gusti Allah sing bener.  Terus, malaékaté Yéhuwah nemoni dhèwèké ing geni sing murub saka semak berduri.+ Musa terus ndelok semak kuwi. Semak kuwi metu geniné, tapi ora kobong.  Musa kandha, ”Anèh banget. Kok semak kuwi ora kobong? Coba tak deloké.”  Wektu Yéhuwah ndelok Musa nyedhaki semak kuwi, Gusti Allah ngundang* dhèwèké saka semak kuwi, ”Musa! Musa!” Terus Musa njawab, ”Ya, Gusti.”  Gusti Allah kandha, ”Aja nyedhak. Copoten sandhalmu merga kowé ngadeg ing panggonan sing suci.”  Gusti Allah kandha, ”Aku Gusti Allahé nènèk moyangmu,* Gusti Allahé Abraham,+ Gusti Allahé Ishak,+ lan Gusti Allahé Yakub.”+ Terus, Musa nutupi wajahé merga ora wani ndelok Gusti Allah sing bener.  Yéhuwah kandha manèh, ”Aku wis ndelok kesusahané umat-Ku sing ana ing Mesir, lan Aku wis ngrungokké wong-wong kuwi sambat merga dikongkon kerja paksa. Aku ngerti banget kesusahané wong-wong kuwi.+  Aku bakal mudhun* lan nylametké wong-wong kuwi saka wong Mesir lan nggawa wong-wong kuwi metu saka tanah Mesir.+ Terus, wong-wong kuwi bakal Tak gawa menyang tanah sing subur lan amba, sing akèh susu lan maduné,+ yaiku tanahé wong Kanaan, wong Hèt, wong Amori, wong Pèriz, wong Hèwi, lan wong Yébus.+  Aku wis krungu wektu wong Israèl padha sambat, lan Aku ya wis ndelok wong Mesir kejem banget nindhes wong-wong kuwi.+ 10  Saiki, Aku bakal ngutus kowé nemoni Firaun, lan kowé bakal nggawa wong Israèl metu saka Mesir.”+ 11  Ning, Musa kandha karo Gusti Allah sing bener, ”Aku ora pantes ngadhep Firaun lan nggawa wong Israèl metu saka Mesir.” 12  Gusti Allah njawab, ”Aku bakal ndhukung kowé.+ Iki tandhané nèk Aku sing ngutus kowé: Sakwisé kowé nggawa wong-wong kuwi metu saka Mesir, kowé kabèh bakal nyembah Gusti Allah sing bener ing gunung iki.”+ 13  Ning Musa kandha karo Gusti Allah sing bener, ”Nèk aku nemoni wong Israèl lan kandha, ’Gusti Allahé nènèk moyangmu wis ngutus aku nemoni kowé,’ terus wong-wong kuwi takon, ’Sapa jenengé?’+ Aku kudu njawab apa?” 14  Gusti Allah njawab, ”Aku Bakal Dadi Apa Waé sing Tak Péngini.”*+ Terus Gusti Allah kandha manèh, ”Iki sing kudu mbok omongké marang wong Israèl, ’Aku diutus karo Gusti Allah sing arti jenengé yaiku ”Aku Bakal Dadi”.’”+ 15  Gusti Allah ngomong manèh karo Musa, ”Iki sing kudu mbok omongké marang wong Israèl, ’Aku diutus Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangmu, Gusti Allahé Abraham,+ Gusti Allahé Ishak,+ lan Gusti Allahé Yakub.’+ Iki jeneng-Ku nganti saklawasé,+ lan nganggo jeneng kuwi Aku bakal dikenal kabèh wong nganti turun-temurun. 16  Saiki lungaa lan kumpulna para pemimpiné* Israèl, terus ngomonga, ’Yéhuwah Gusti Allahé nènèk moyangmu, Gusti Allahé Abraham, Gusti Allahé Ishak, lan Gusti Allahé Yakub wis nemoni aku lan kandha, ”Aku wis nggatèkké kowé+ lan apa sing mbok alami ing Mesir. 17  Aku janji bakal mbébaské kowé saka kesusahan+ sing disebabké wong Mesir. Aku bakal nggawa kowé menyang tanah sing akèh susu lan maduné,+ yaiku tanahé wong Kanaan, wong Hèt, wong Amori,+ wong Pèriz, wong Hèwi, lan wong Yébus.”’+ 18  ”Wong-wong kuwi mesthi bakal ngrungokké kowé.+ Terus, kowé lan para pemimpiné Israèl kudu ngadhep raja Mesir lan kandha, ’Yéhuwah Gusti Allahé wong Ibrani+ wis omongan karo aku. Dadi, tulung, wong Israèl bèn lunga menyang padhang belantara kanggo mènèhké korban marang Yéhuwah Gusti Allahku.+ Butuh wektu telung dina bèn isa tekan kana.’ 19  Ning, Aku ngerti nèk raja Mesir ora bakal ngéntukké kowé lunga nèk ora dipeksa.+ 20  Mula, Aku bakal nggunakké kekuwatanku kanggo ngukum Mesir, lan Aku bakal nduduhké kuwi nganggo cara sing luar biasa. Bar kuwi, raja Mesir bakal ngongkon kowé lunga.+ 21  Aku bakal nggawé wong Mesir apikan karo kowé. Pas kowé lunga, kowé bakal nggawa akèh barang.+ 22  Kowé bakal njarah wong Mesir. Saben wong wédok Israèl kudu njaluk klambi lan barang-barang saka pérak lan emas saka tanggané lan wong wédok Mesir sing manggon ing omahé. Klambi-klambi kuwi kudu dianggokké ing anak-anakmu lanang lan wédok.”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”bapakmu”.
Utawa ”nggatèkké”.
Utawa ”Tak Pilih”. Deloken Lamp. A4.
Utawa ”para sesepuhé”.