Pangentasan 15:1-27

  • Nyanyiané Musa lan wong Israèl wektu menang (1-19)

  • Miriam mbales nyanyiané wong-wong kuwi (20, 21)

  • Banyu sing pait dadi legi (22-27)

15  Wektu kuwi, Musa lan wong Israèl nyanyi lagu iki kanggo Yéhuwah,+”Aku péngin nyanyi kanggo Yéhuwah, merga Dhèwèké bener-bener diluhurké.+ Jaran lan sing numpaki wis diuncalké ing laut.+   Yah* kuwi kekuwatan lan kuwasaku. Dhèwèké sing nylametké aku.+ Dhèwèké Gusti Allahku, lan aku bakal muji Dhèwèké.+ Dhèwèké kuwi Gusti Allahé bapakku,+ lan aku bakal ngluhurké Dhèwèké.+   Yéhuwah kuwi prajurit sing kuwat.+ Yéhuwah kuwi jenengé.+   Dhèwèké nguncalké kréta perangé Firaun lan prajurité ing laut,+Para prajurité Firaun sing paling hébat kleleb ing Laut Merah.+   Ombak ing laut nutupi wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi kaya watu sing kleleb ing laut sing jero.+   Oh Yéhuwah, tangan-Mu tengen kuwat banget.+ Oh Yéhuwah, tangan-Mu tengen isa ngremuk mungsuh.   Njenengan hébat banget nganti isa nyingkirké wong-wong sing nglawan Njenengan.+ Njenengan nesu banget, nesuné Njenengan ngobong wong-wong kuwi kaya ngobong jerami.   Napasé Njenengan nggawé banyu laut dadi munggah jejeg kaya témbok. Banyuné dadi kaya témbok. Ing tengah-tengah laut, banyuné dadi jejeg.   Mungsuh-mungsuh-Mu kandha, ’Wong-wong kuwi bakal tak oyak* lan tak cekel! Aku bakal mbagi-mbagi jarahan nganti aku puas! Aku bakal nggunakké pedhangku! Tanganku bakal ngalahké wong-wong kuwi!’+ 10  Wektu Njenengan nyebul angin, laut nutupi wong-wong kuwi.+ Wong-wong kuwi kaya watu sing kleleb ing laut sing ombaké gedhé banget. 11  Oh Yéhuwah,+ ora ana allah sing kaya Njenengan. Ora ana allah sing luwih suci+ saka Njenengan. Njenengan pantes dimulyakké nganggo lagu pujian, Njenengan nggawé mukjijat.+ 12  Njenengan ngethungké tangan tengen-Mu, lan wong-wong kuwi dipangan bumi.+ 13  Nganggo katresnan-Mu,* Njenengan mimpin wong-wong sing wis Njenengan slametké;+Nganggo kekuwatan-Mu, Njenengan nuntun wong-wong kuwi menyang panggonan-Mu sing suci. 14  Bangsa-bangsa sing krungu+ soal kuwi bakal ndredheg merga wedi. Penduduk Filistia bakal sedhih banget. 15  Wektu kuwi, kepala sukuné Édom bakal kewedèn,Lan para pemimpiné Moab+ sing kuwat bakal ndredheg merga wedi. Kabèh penduduk Kanaan bakal wedi banget.+ 16  Wong-wong kuwi bakal dadi wedi banget.+ Merga kuwasa-Mu sing gedhé,* wong-wong kuwi kaya watu sing ora bakal isa obahNganti umat-Mu liwat, oh Yéhuwah,Nganti umat sing dipilih+ Njenengan liwat.+ 17  Yéhuwah Gusti Allahku, Njenengan bakal nuntun umat-Mu bèn isa manggon ing gunung-Mu,+Panggonan sing wis Njenengan pilih dadi panggonan-Mu,Oh Yéhuwah, kuwi panggonan sing suci, sing dibangun nganggo tangan-Mu. 18  Yéhuwah bakal mréntah dadi raja nganti saklawasé.+ 19  Wektu kabèh jarané Firaun, kréta perangé, lan prajurité sing numpak jaran ngoyak* tekan laut,+Yéhuwah nggawé banyuné laut mbalik manèh lan nerjang wong-wong kuwi.+ Ning, wong Israèl nyabrang ing tengah laut, ing lemah sing garing.”+ 20  Terus, nabi wédok sing jenengé Miriam, yaiku mbakyuné Harun, njupuk rebana, lan kabèh wong wédok ya mèlu njupuk rebana lan nari. 21  Miriam mbales nyanyiané wong-wong lanang kuwi lan nyanyi,”Nyanyia kanggo Yéhuwah, merga Dhèwèké bener-bener diluhurké.+ Dhèwèké wis nguncalké jaran lan sing numpak jaran kuwi menyang laut.”+ 22  Terus, Musa mimpin wong Israèl lunga saka Laut Merah menyang Padhang Belantara Syur. Wong-wong kuwi telung dina mlaku ing padhang belantara, tapi wong-wong kuwi ora nemokké banyu. 23  Akhiré wong-wong kuwi tekan ing Marah,*+ tapi wong-wong kuwi ora isa ngombé banyu ing Marah merga rasané pait. Kuwi sebabé panggonan kuwi dijenengi Marah. 24  Mula, wong-wong kuwi sambat karo Musa,+ ”Awaké dhéwé arep ngombé apa?” 25  Musa njaluk tulung marang Yéhuwah,+ lan Yéhuwah nduduhi Musa wit sing cilik. Wektu Musa nguncalké wit kuwi ing banyu, banyuné dadi legi. Ing kana, Gusti Allah mènèhi wong-wong kuwi hukum lan dhasar kanggo ngadili wong-wong kuwi. Gusti Allah péngin ngerti wong-wong kuwi manut apa ora.+ 26  Gusti Allah kandha, ”Nèk kowé tenanan ngrungokké Yéhuwah Gusti Allahmu, nindakké apa sing bener nurut Aku, nggatèkké kabèh préntah lan peraturan-Ku,+ Aku ora bakal ngukum kowé nganggo penyakit kaya Aku ngukum Mesir.+ Aku, Yéhuwah, bakal nggawé kowé tetep séhat.”+ 27  Terus, wong-wong kuwi tekan ing Èlim. Ing kana, ana mata air 12 lan wit palem 70. Wong-wong kuwi kémah ing pinggir mata air mau.

Katrangan Tambahan

”Yah” kuwi singkatan saka jeneng Yéhuwah.
Utawa ”uber”.
Utawa ”katresnan-Mu sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”tangan-Mu sing kuwat”.
Utawa ”nguber”.
Artiné ”Pait”.