Kaimaman 27:1-34

  • Tebusan kanggo apa sing wis dijanjèkké (1-27)

  • Kabèh sing wis dikhususké kanggo Yéhuwah tanpa syarat (28, 29)

  • Tebusan kanggo sepersepuluh bagéan (30-34)

27  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Kowé kudu kandha marang wong Israèl, ’Nèk ana sing nggawé janji+ khusus arep mènèhké wong marang Yéhuwah, ning dhèwèké ora sida mènèhké wong kuwi, dhèwèké kudu mènèhi dhuwit sing nilainé wis ditentokké.  Nilai sing ditentokké kanggo wong lanang sing umuré 20 nganti 60 taun yaiku 50 syèkel* pérak nurut syèkel* panggonan suci.  Nèk wong wédok nilainé 30 syèkel.  Wong lanang sing umuré 5 nganti 20 taun nilainé 20 syèkel, ning nèk wong wédok 10 syèkel.  Wong lanang sing umuré sesasi nganti limang taun nilainé limang syèkel pérak, ning nèk wong wédok nilainé telung syèkel pérak.  ”’Wong lanang sing umuré 60 taun munggah nilainé 15 syèkel, ning nèk wong wédok nilainé 10 syèkel.  Tapi, nèk wong sing nggawé janji kuwi mlarat banget nganti ora isa mbayar nilai sing wis ditentokké,+ wong sing arep diwènèhké mau kudu marani imam, lan imam bakal nentokké nilainé nurut kemampuané wong sing nggawé janji.+  ”’Nèk ana wong sing nggawé janji arep mènèhké kéwan sing isa dienggo persembahan marang Yéhuwah, kéwan apa waé sing diwènèhké marang Yéhuwah bakal dianggep suci. 10  Kéwan kuwi ora éntuk diganti utawa diijoli sing luwih apik utawa sing luwih èlèk. Nèk diijoli kéwan liyané, kéwan loro kuwi bakal dianggep suci. 11  Nèk sing diwènèhké kuwi kéwan haram+ sing ora éntuk diwènèhké dadi persembahan marang Yéhuwah, wong sing janji mau kudu nggawa kéwan kuwi marang imam. 12  Terus, imam bakal nentokké nilainé nurut kualitasé kéwan kuwi.* Nilai sing ditentokké imam kuwi ora éntuk diubah. 13  Nèk dhèwèké arep nebus kéwan kuwi, dhèwèké kudu mbayar padha karo nilai kuwi ditambah 20 persèn saka nilainé.+ 14  ”’Nèk ana wong sing arep nggawé omahé dadi suci bèn isa diwènèhké marang Yéhuwah, imam kudu nentokké nilainé omah kuwi nurut kondhisiné omah kuwi.* Pira waé nilai sing wis ditentokké imam, kuwi nilainé omah kuwi.+ 15  Ning, nèk wong sing mènèhké omah kuwi arep nebus omah kuwi, dhèwèké kudu mbayar padha karo nilai kuwi ditambah 20 persèn saka nilainé, lan omah kuwi bakal dadi duwèké. 16  ”’Nèk ana wong sing arep mènèhké* sebagéan ladhangé marang Yéhuwah, nilainé ladhang kuwi kudu ditentokké saka sepira akèhé benih sing isa disebar ing kono. Sak homèr* benih barli nilainé 50 syèkel pérak. 17  Nèk ladhang kuwi diwènèhké ing taun Yobèl,+ nilai sing ditentokké ora berubah. 18  Nèk ladhang kuwi diwènèhké sakwisé taun Yobèl, imam kudu nentokké rega sing luwih murah nurut sisa taun sing isih ana nganti taun Yobèl sakwisé kuwi.+ 19  Ning, nèk wong sing mènèhké ladhang kuwi arep nebus ladhang kuwi, dhèwèké kudu mbayar padha karo nilai kuwi ditambah 20 persèn saka nilainé, lan ladhang kuwi bakal dadi duwèké. 20  Nèk dhèwèké ora nebus ladhang kuwi, lan ladhang kuwi diedol marang wong liya, dhèwèké ora éntuk nebus ladhang kuwi. 21  Pas ladhang kuwi dibébaské ing taun Yobèl, ladhang kuwi bakal dadi suci kanggo Yéhuwah. Ladhang kuwi dikhususké kanggo Gusti Allah lan dadi duwèké imam.+ 22  ”Nèk ladhang sing diwènèhké marang Yéhuwah kuwi ladhang sing dituku, dudu ladhang warisan,+ 23  imam kudu nentokké regané ladhang kuwi nganti taun Yobèl. Terus, wong kuwi kudu mbayar rega sing wis ditentokké mau langsung ing dina kuwi.+ Dhuwit sing dibayar kuwi suci kanggo Yéhuwah. 24  Ing taun Yobèl, ladhang kuwi bakal dibalèkké manèh marang wong sing nduwé, sing mbiyèn ngedol ladhang kuwi.+ 25  ”’Kabèh nilai kudu ditentokké nurut syèkel* panggonan suci, sing aboté 20 géra.* 26  ”’Anak pertamané kéwan ora isa diwènèhké* marang Gusti Allah merga kèt lair kuwi wis dadi duwèké Yéhuwah.+ Embuh kuwi sapi utawa domba, kuwi wis dadi duwèké Yéhuwah.+ 27  Ning, nèk kuwi kéwan haram* lan arep ditebus, wong kuwi kudu mbayar nurut nilai sing wis ditentokké ditambah 20 persèn saka nilainé.+ Tapi nèk ora ditebus, imam bakal ngedol kéwan kuwi nganggo rega sing wis ditentokké. 28  ”’Apa waé sing wis dikhususké kanggo Yéhuwah tanpa syarat, embuh kuwi manungsa, kéwan, utawa ladhang, kuwi kabèh ora éntuk diedol utawa ditebus karo wong sing nduwé kuwi. Kabèh sing wis dikhususké kuwi suci banget kanggo Yéhuwah.+ 29  Wong sing wis ditentokké arep dipatèni ora isa ditebus.+ Wong kuwi kudu dipatèni.+ 30  ”’Sepersepuluh saka hasil tanah,+ embuh kuwi hasil ladhang utawa buah-buahan, kuwi duwèké Yéhuwah. Kuwi suci kanggo Yéhuwah. 31  Nèk wong arep nebus sepersepuluh bagéan kuwi, dhèwèké kudu mbayar nurut nilai sing wis ditentokké ditambah 20 persèn saka nilai kuwi. 32  Wektu sapi, kambing, utawa domba diétung, saben kéwan* kesepuluh sing liwat ing ngisoré tongkat gembala kudu diwènèhké marang Yéhuwah lan bakal dianggep suci. 33  Gembala ora éntuk mriksa apa kéwan kuwi apik utawa èlèk, lan kéwan kuwi ora éntuk diijoli. Nèk nganti diijoli kéwan liyané, kéwan loro kuwi bakal dianggep suci.+ Kuwi ora éntuk ditebus.’” 34  Kuwi préntah sing diwènèhké Yéhuwah marang wong Israèl liwat Musa ing Gunung Sinai.+

Katrangan Tambahan

1 syèkel = 11,4 g. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”ukuran berat”.
Utawa ”nurut apik orané kéwan kuwi”.
Utawa ”nurut apik èlèké omah kuwi”.
Utawa ”nyucèkké”.
1 homèr = 220 L. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”ukuran berat”.
1 géra = 0,57 g. Deloken Lamp. B14
Utawa ”disucèkké”.
Mungkin maksudé kéwan sing cacad.
Utawa ”endhas”.