Kaimaman 20:1-27

  • Nyembah Déwa Molèkh; nggunakké ilmu gaib (1-6)

  • Kudu suci lan ngajèni wong tuwa (7-9)

  • Sing nglanggar aturan soal hubungan sèks kudu dipatèni (10-21)

  • Kudu suci bèn isa tetep manggon ing negara kuwi (22-26)

  • Wong sing ngundang arwah utawa peramal kudu dipatèni (27)

20  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Kowé kudu kandha marang wong Israèl, ’Nèk ana wong Israèl utawa wong asing sing manggon ing Israèl sing mènèhké anaké marang Déwa Molèkh, wong kuwi kudu dibandhemi* watu nganti mati.+  Aku bakal nolak lan matèni wong kuwi* merga wis mènèhké anaké marang Déwa Molèkh lan nggawé panggonan suci-Ku lan jeneng-Ku sing suci dadi najis.+  Nèk wong-wong ing negara kuwi ndelok ana wong sing mènèhké anaké marang Déwa Molèkh, ning éthok-éthok ora ngerti lan wong kuwi ora dipatèni,+  Aku mesthi bakal nolak wong kuwi lan keluargané.+ Aku bakal matèni* wong kuwi lan wong-wong sing mèlu nyembah* Déwa Molèkh.  ”’Nèk ana sing njaluk bantuan para peramal+ utawa wong sing isa ngundang* arwah,+ Aku mesthi bakal nolak wong kuwi lan matèni dhèwèké*+ merga wong kuwi ora setya karo Aku lan nyembah allah-allah liya.  ”’Kowé kudu murni bèn dadi suci+ merga Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.  Kowé kudu manut lan nindakké peraturan-Ku.+ Aku iki Yéhuwah, sing nggawé kowé suci.+  ”’Wong sing ngutuki bapaké utawa ibuné kudu dipatèni.+ Wong kuwi wis ngutuki bapaké utawa ibuné, mula dhèwèké mati merga kesalahané dhéwé.* 10  ”’Iki hukum soal wong lanang sing laku jina karo bojoné wong liya: Wong lanang sing laku jina karo bojoné wong liya kudu dipatèni. Wong lanang lan wong wédok sing laku jina kuwi loro-loroné kudu dipatèni.+ 11  Wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo bojoné bapaké wis nggawé bapaké isin.+ Wong loro kuwi kudu dipatèni. Loro-loroné mati merga kesalahané dhéwé. 12  Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo mantuné wédok, loro-loroné kudu dipatèni. Kuwi nglanggar hukum alam. Wong loro kuwi mati merga kesalahané dhéwé.+ 13  ”’Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo wong lanang kaya nèk nindakké hubungan sèks karo wong wédok, wong loro kuwi nglakoni tumindak sing njijiki kanggoné Gusti Allah.+ Loro-loroné kudu dipatèni. Wong loro kuwi mati merga kesalahané dhéwé. 14  ”’Nèk ana wong lanang sing nikah karo wong wédok, terus nindakké hubungan sèks karo ibuné wong wédok kuwi, kuwi tumindak kurang ajar.*+ Wong lanang lan wong wédok loro kuwi kudu dipatèni lan diobong*+ bèn tumindak kaya ngono kuwi ora ana manèh ing antaramu. 15  ”’Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo kéwan, wong kuwi kudu dipatèni, lan kéwan mau ya kudu dipatèni.+ 16  Nèk ana wong wédok sing nindakké hubungan sèks karo kéwan,+ wong wédok lan kéwan kuwi kudu dipatèni. Wong lanang lan wong wédok kuwi mati merga kesalahané dhéwé. 17  ”’Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo mbakyu utawa adhiné wédok, yaiku anaké wédok bapaké utawa ibuné, kuwi tumindak sing ngisin-isini.+ Wong loro kuwi wis padha-padha ndelok pas lagi wuda. Loro-loroné kudu dipatèni. Wong loro kuwi kudu dipatèni ing ngarepé wong akèh. Wong lanang kuwi wis nggawé isin mbakyuné utawa adhiné wédok. Dhèwèké kudu nanggung kesalahané. 18  ”’Nèk wong lanang nindakké hubungan sèks karo wong wédok sing lagi mènstruasi, berarti wong loro kuwi ora nganggep nèk getih kuwi suci.+ Loro-loroné kudu dipatèni.* 19  ”’Aja nindakké hubungan sèks karo mbakyuné utawa adhiné wédok bapakmu utawa ibumu merga kuwi isa nggawé isin seduluré bapakmu utawa ibumu.+ Wong sing nindakké kuwi, loro-loroné, kudu nanggung akibat saka kesalahané dhéwé. 20  Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo bojoné pakdhéné utawa bojoné pakliké, dhèwèké wis nggawé isin pakdhéné utawa pakliké.+ Wong sing nindakké kuwi, loro-loroné, kudu nanggung akibat saka dosané dhéwé. Nganti mati, wong loro kuwi ora bakal nduwé anak. 21  Nèk ana wong lanang sing nikah karo bojoné kakangé utawa bojoné adhiné lanang, kuwi tumindak sing njijiki kanggoné Gusti Allah.+ Wong kuwi wis nggawé isin kakangé utawa adhiné lanang. Wong sing nindakké kuwi, loro-loroné, ora bakal nduwé anak. 22  ”’Kowé kudu manut lan nindakké+ kabèh peraturan lan hukum-Ku+ supaya kowé ora diusir+ saka tanah sing arep Tak wènèhké kowé dadi panggonanmu. 23  Aja niru kebiasaané bangsa-bangsa sing bakal Tak usir saka ngarepmu+ merga bangsa-bangsa kuwi wis nindakké perkara-perkara mau. Aku jijik karo bangsa-bangsa kuwi.+ 24  Kuwi sebabé Aku tau kandha, ”Kowé bakal ngrebut tanahé bangsa-bangsa kuwi, lan Aku bakal mènèhké tanah kuwi marang kowé, yaiku tanah sing akèh susu lan maduné.+ Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu, sing wis misahké kowé saka bangsa-bangsa liya.”+ 25  Kowé kudu isa mbédakké endi kéwan sing haram lan sing ora haram, endi manuk sing haram lan sing ora haram.+ Aku wis nentokké kéwan, manuk, utawa kéwan liyané* sing kudu mbok anggep haram. Aja nganti kowé dadi najis merga kuwi kabèh.+ 26  Kowé kudu suci nurut pandhangan-Ku merga Aku suci.+ Aku iki Yéhuwah. Aku misahké kowé saka bangsa-bangsa liya bèn dadi duwèk-Ku.+ 27  ”’Wong lanang utawa wong wédok sing dadi peramal utawa wong sing ngundang* arwah kudu dipatèni.*+ Wong-wong kudu mbandhemi* dhèwèké nganggo watu nganti mati. Wong kuwi mati merga kesalahané dhéwé.’”

Katrangan Tambahan

Utawa ”dibalangi”.
Lit.: ”bakal nyingkirké wong kuwi saka bangsané”.
Lit.: ”bakal nyingkirké saka bangsané”.
Lit.: ”sing nindakké hubungan sèks sing ora pantes karo”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”lan nyingkirké wong kuwi saka bangsané”.
Lit.: ”mula dhèwèké nanggung getihé dhéwé”.
Utawa ”tumindak ora nduwé isin; bejat”.
Mungkin alesané merga wong wédok loro kuwi wis setuju nglakoni tumindak sing ngisin-isini kuwi.
Lit.: ”kudu disingkirké saka bangsané”.
Ing basa Ibrani, iki maksudé tikus, kadal, lan serangga.
Utawa ”nyeluk”.
Lit.: ”kudu disingkirké saka bangsané”.
Utawa ”mbalangi”.