Kaimaman 19:1-37

 • Hukum-hukum bèn tetep suci (1-37)

  • Aturan soal manèn (9, 10)

  • Apikan karo wong budheg lan wong wuta (14)

  • Fitnah (16)

  • Aja dendam (18)

  • Aja nggunakké ilmu gaib lan ramal (26, 31)

  • Aja nggawé tato (28)

  • Ngajèni wong sing wis tuwa (32)

  • Tumindak marang wong asing (33, 34)

19  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Kowé kudu kandha marang kabèh wong Israèl, ’Kowé kudu suci merga Aku suci.+ Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.  ”’Kowé kudu ngajèni* bapak lan ibumu.+ Kowé kudu nindakké sabat-Ku.+ Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.  Aja nyembah allah-allah sing ora ana gunané+ utawa nggawé patung brahala saka logam.+ Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu.  ”’Nèk kowé mènèhké korban kerukunan* marang Yéhuwah,+ kowé kudu mènèhké kuwi nganggo cara sing pantes bèn Gusti Allah gelem nampa kuwi.+  Kuwi kudu dipangan ing dina pas kowé mènèhké korban kuwi lan dina sésuké, ning nèk isih turah nganti dina ketelu, kuwi kudu diobong nganti entèk.+  Nèk ana sing mangan kuwi ing dina ketelu, korban kuwi ora bakal ditampa lan dianggep njijiki.  Wong sing mangan kuwi kudu nanggung akibat saka kesalahané merga wong kuwi nggawé najis persembahan suci kanggo Yéhuwah. Wong kuwi kudu dipatèni.*  ”’Wektu manèn ing ladhang, bagéan pinggir-pinggiré ladhangmu aja mbok panèn nganti entèk, lan sisa panènanmu sing tiba aja mbok jupuki.+ 10  Sisa buah ing kebon anggurmu aja mbok klumpukké, lan buah sing tiba pas mbok panèn aja mbok jupuki. Kuwi kabèh tinggalen kanggo wong mlarat+ lan penduduk asing. Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu. 11  ”’Aja nyolong,+ aja ngapusi,+ lan aja ngakali wong liya. 12  Aja sumpah palsu nganggo jeneng-Ku+ merga kuwi nggawé najis jenengé Gusti Allahmu. Aku iki Yéhuwah. 13  Aja ngapusi wong liya+ lan aja ngrampok.+ Upahé wong sing nyambut gawé kudu ndang mbok bayar dina kuwi.+ 14  ”’Aja ngutuki wong budheg lan ndèlèhké sandhungan ing ngarepé wong wuta.+ Kowé kudu wedi marang* Gusti Allahmu.+ Aku iki Yéhuwah. 15  ”’Wektu ngadili, kowé kudu adil. Aja mihak wong mung merga dhèwèké mlarat utawa sugih.+ Kowé kudu adil wektu ngadili wong liya. 16  ”’Aja mrana-mréné kanggo nyebar fitnah.+ Aja nggawé wong liya kena bahaya.*+ Aku iki Yéhuwah. 17  ”’Aja nyimpen rasa sengit marang sedulurmu.+ Kowé kudu ngélikké dhèwèké+ bèn kowé ora mèlu nanggung dosané. 18  ”’Aja mbales+ utawa dendam marang wong liya. Kowé kudu nresnani wong liya kaya nresnani awakmu dhéwé.+ Aku iki Yéhuwah. 19  ”’Kowé kudu manut peraturan-Ku iki: Aja ngawinké ternak loro sing béda jenisé. Aja nyebar rong jenis benih ing ladhangmu,+ lan aja nganggo klambi sing digawé saka rong jenis benang sing béda.+ 20  ”’Nèk ana wong lanang sing nindakké hubungan sèks karo wong wédok, padahal wong wédok kuwi budhak sing arep didadèkké bojoné wong lanang liya lan durung ditebus utawa dibébaské, wong loro kuwi kudu dihukum. Ning, wong loro kuwi aja dipatèni merga wong wédok kuwi durung dibébaské. 21  Wong lanang kuwi kudu nggawa domba lanang siji menyang lawang kémah pertemuan kanggo persembahan kesalahan marang Yéhuwah.+ 22  Imam bakal mènèhké domba kuwi ing ngarepé Yéhuwah bèn dosané wong lanang kuwi diapura, lan wong lanang kuwi bakal diapura saka dosa sing wis ditindakké. 23  ”’Nèk kowé wis mlebu ing tanah sing arep Tak wènèhké lan kowé nandur buah-buahan ing kono, buahé kudu mbok anggep najis lan haram. Telung taun suwéné buah kuwi haram kanggo kowé. Kuwi ora éntuk mbok pangan. 24  Ning, ing taun kepapat, kabèh buah kuwi bakal dadi suci. Kowé kudu ngrasa seneng wektu mènèhké kuwi marang Yéhuwah.+ 25  Terus ing taun kelima, buahé éntuk mbok pangan bèn hasil panènmu saya akèh. Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu. 26  ”’Aja mangan apa waé sing ana getihé.+ ”’Aja ngramal utawa nggunakké ilmu gaib.+ 27  ”’Aja nyukur bréwokmu utawa nyukur ujung-ujung jénggotmu.*+ 28  ”’Aja nggawé luka ing awakmu merga sedhih ditinggal mati,+ lan aja nggawé tato ing awakmu. Aku iki Yéhuwah. 29  ”’Aja nggawé anakmu wédok dadi pelacur+ merga kuwi isa nggawé dhèwèké isin. Negaramu isa dadi najis merga pelacuran lan dadi kebak tumindak bejat.+ 30  ”’Kowé kudu nindakké sabat-Ku+ lan ngajèni* panggonan suci-Ku. Aku iki Yéhuwah. 31  ”’Aja njaluk bantuan saka wong sing isa ngundang* arwah,+ lan aja njaluk petunjuk saka peramal.+ Kuwi kabèh bakal nggawé kowé dadi najis. Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu. 32  ”’Kowé kudu ngajèni wong sing wis uwanen,+ lan kowé kudu ngajèni wong sing wis tuwa.+ Kowé kudu wedi marang* Gusti Allahmu.+ Aku iki Yéhuwah. 33  ”’Nèk ana wong asing sing manggon ing negaramu, aja mbok tindhes.+ 34  Wong asing sing manggon ing antaramu kudu mbok anggep kaya wong Israèl asli.+ Kowé kudu nresnani wong-wong kuwi kaya kowé nresnani awakmu dhéwé merga kowé ya wis tau dadi penduduk asing ing Mesir.+ Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu. 35  ”’Aja nganggo ukuran, timbangan, lan wadhah takeran sing ora bener.+ 36  Kowé kudu nganggo timbangan sing bener, watu timbangan sing bener, takeran éfa sing bener,*+ lan takeran hin sing bener.* Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu sing nggawa kowé metu saka Mesir. 37  Kowé kudu manut lan nindakké kabèh peraturan lan hukum-Ku.+ Aku iki Yéhuwah.’”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”wedi marang”.
Lit.: ”disingkirké saka bangsané”.
Utawa mungkin ”Aja meneng waé wektu ndelok wong liya ngalami bahaya”.
Mungkin iki kebiasaan kafir.
Utawa ”ngrasa nggumun marang”. Lit.: ”wedi marang”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”takeran sing bener kanggo bahan kering”. Deloken Lamp. B14.
Utawa ”takeran sing bener kanggo cairan”. Deloken Lamp. B14.