Kaimaman 14:1-57

  • Nyucèkké dhiri saka kusta (1-32)

  • Nyucèkké omah sing kena kusta (33-57)

14  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang Musa,  ”Iki hukum sing kudu ditindakké wong sing kena kusta wektu wong kuwi ngadhep imam,+ yaiku wektu imam arep netepké nèk wong kuwi ora najis manèh.  Imam kudu lunga menyang njaba perkémahan lan mriksa wong kuwi. Nèk wong sing kena kusta kuwi wis mari,  imam kudu ngongkon wong kuwi nggawa manuk sing ora haram loro, kayu aras,* benang abang, lan tanduran hisop* bèn wong kuwi ora najis manèh.+  Imam kudu ngongkon bèn salah siji manuk kuwi dibelèh ing ndhuwuré wadhah saka tanah liat sing wis diisi banyu resik.  Terus, imam kudu njupuk manuk sijiné sing isih urip, kayu aras, benang abang, lan tanduran hisop* mau, terus nyelupké kuwi kabèh ing getihé manuk sing dibelèh mau.  Bar kuwi, getih kuwi dicipratké ping pitu marang wong kuwi, terus imam kudu ngumumké nèk wong kuwi ora najis. Imam kudu ngeculké manuk sing urip mau ing panggonan terbuka.+  ”Wong kuwi kudu ngumbah klambiné, nyukur kabèh rambut lan wuluné, terus adus, lan wong kuwi bakal ora najis manèh. Bar kuwi, wong kuwi éntuk mlebu ing perkémahan, ning ora éntuk manggon ing kémahé pitung dina suwéné.  Ing dina kepitu, wong kuwi kudu nyukur kabèh rambut lan wuluné nganti entèk. Sakwisé kuwi, wong kuwi kudu ngumbah klambiné lan adus. Wong kuwi bakal ora najis manèh. 10  ”Ing dina kewolu, wong kuwi kudu nggawa domba lanang enom loro sing séhat lan domba wédok siji sing séhat+ sing umuré setaun utawa kurang. Wong kuwi ya kudu nggawa telu persepuluh éfa* tepung alus sing wis dicampur minyak kanggo persembahan biji-bijian+ lan sak log* minyak.+ 11  Imam sing ngumumké nèk wong kuwi ora najis kudu nggawa wong kuwi lan kabèh persembahané menyang ngarepé Yéhuwah ing lawang kémah pertemuan. 12  Imam kudu mènèhké domba lanang enom siji dadi persembahan kesalahan,+ bareng karo sak log minyak. Imam kudu ngayun-ayun kuwi kabèh ing ngarepé Yéhuwah dadi persembahan sing diayun-ayun.+ 13  Terus, imam kudu mbelèh domba lanang enom kuwi ing panggonan mbelèh persembahan dosa+ lan persembahan bakaran, yaiku ing panggonan sing suci. Persembahan kesalahan kuwi bakal dadi bagéané imam,+ kaya persembahan dosa. Kuwi suci banget.+ 14  ”Bar kuwi, imam kudu njupuk sebagéan getihé kéwan persembahan kesalahan kuwi terus ngolèské ing kuping tengen, jempol tangan tengen, lan jempol sikil tengené wong kuwi. 15  Imam kudu ngesokké sebagéan minyak kuwi+ ing tlapak tangané dhéwé sing kiwa. 16  Terus, imam kudu nyelupké driji tengené ing minyak sing ana ing tlapak tangané sing kiwa mau lan nyipratké minyak kuwi ping pitu nganggo drijiné ing ngarepé Yéhuwah. 17  Bar kuwi, sebagéan minyak sing isih ana ing tlapak tangané imam mau diolèské ing kuping tengen, jempol tangan tengen, lan jempol sikil tengené wong kuwi, yaiku ing panggonan imam ngolèské getihé kéwan persembahan kesalahan mau. 18  Sisa minyak sing isih ana ing tlapak tangané imam kudu diolèské ing sirahé wong kuwi. Imam bakal njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong kuwi diapura ing ngarepé Yéhuwah.+ 19  ”Imam kudu mènèhké persembahan dosa+ lan njaluk bèn dosané wong kuwi diapura. Bar kuwi, imam kudu mbelèh kéwan persembahan bakaran. 20  Terus, imam kudu mènèhké persembahan bakaran lan persembahan biji-bijian+ ing mézbah. Imam bakal njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong kuwi diapura,+ lan wong kuwi bakal ora najis manèh.+ 21  ”Ning, nèk wong kuwi mlarat lan ora mampu, wong kuwi kudu nggawa domba lanang enom siji kanggo persembahan kesalahan sing bakal diayun-ayun supaya dosané wong kuwi diapura. Wong kuwi ya kudu nggawa sepersepuluh éfa* tepung alus sing dicampur minyak dadi persembahan biji-bijian, sak log minyak, 22  lan manuk derkuku loro utawa dara sing isih enom loro, nurut kemampuané. Manuk sing siji kanggo persembahan dosa lan sing sijiné kanggo persembahan bakaran.+ 23  Ing dina kewolu,+ wong kuwi kudu nggawa kuwi kabèh marang imam ing lawang kémah pertemuan ing ngarepé Yéhuwah+ kanggo netepké nèk wong kuwi ora najis manèh. 24  ”Imam kudu njupuk domba lanang enom kanggo persembahan kesalahan+ lan minyak sak log kuwi, terus ngayun-ayun kuwi ing ngarepé Yéhuwah dadi persembahan sing diayun-ayun.+ 25  Terus, imam kudu mbelèh domba lanang enom dadi persembahan kesalahan. Imam kudu njupuk sebagéan getih saka persembahan kesalahan kuwi lan ngolèské ing kuping tengen, jempol tangan tengen, lan jempol sikil tengené wong kuwi.+ 26  Imam kudu ngesokké sebagéan minyak kuwi ing tlapak tangané dhéwé sing kiwa,+ 27  terus imam kudu nyipratké minyak sing ana ing tlapak tangané kiwa mau ping pitu nganggo drijiné ing ngarepé Yéhuwah. 28  Bar kuwi, sebagéan minyak sing isih ana ing tlapak tangané imam mau diolèské ing kuping tengen, jempol tangan tengen, lan jempol sikil tengené wong kuwi, yaiku ing panggonan imam ngolèské getihé kéwan persembahan kesalahan mau. 29  Sisa minyak sing isih ana ing tlapak tangané imam kudu diolèské ing sirahé wong kuwi. Imam bakal njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong kuwi diapura ing ngarepé Yéhuwah. 30  ”Imam kudu mènèhké manuk derkuku siji utawa dara sing isih enom siji, nurut kemampuané wong kuwi,+ 31  yaiku sing mampu diwènèhké wong kuwi. Sing siji kanggo persembahan dosa lan sijiné manèh kanggo persembahan bakaran.+ Kuwi kabèh kudu diwènèhké bareng karo persembahan biji-bijian, lan imam bakal njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong kuwi diapura ing ngarepé Yéhuwah.+ 32  ”Kuwi hukum sing kudu ditindakké wong sing kena kusta ning ora mampu mènèhké persembahan sing dijaluk wektu imam arep netepké nèk wong kuwi ora najis manèh.” 33  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa lan Harun, 34  ”Nèk kowé mlebu ing tanah Kanaan+ sing Tak wènèhké marang kowé dadi duwèkmu,+ lan ing kono ana omah sing kétoké jamuren,+ 35  sing nduwé omah kuwi kudu marani imam lan kandha, ’Ana jamur ing témbok omahku.’ 36  Imam kudu ngongkon bèn kabèh sing ana ing omah kuwi ditokké sakdurungé imam kuwi teka kanggo mriksa jamur ing omah kuwi. Kuwi ditindakké bèn kabèh sing ana ing omah kuwi ora dianggep najis. Bar kuwi, imam kudu mriksa omah mau. 37  Nèk pas mriksa témbok omah kuwi imam ndelok ana jamur ijo rada kuning utawa rada abang lan kétoké kuwi wis ngresep tekan njero, ora mung ing permukaan témbok, 38  imam kudu metu saka omah kuwi lan nutup rapet omah kuwi pitung dina suwéné.+ 39  ”Ing dina kepitu, imam kudu mriksa manèh omah kuwi. Nèk jamur kuwi wis nyebar ing témbok-témbok ing omah kuwi, 40  imam kudu mréntahké bèn watu-watu ing témbok sing jamuren kuwi dicongkèl lan dibuwang menyang njaba kutha, ing panggonan mbuwang barang-barang sing najis. 41  Bar kuwi, imam kudu ngongkon bèn kabèh témbok bagéan njero omah kuwi dikeruk. Kerukan saka témbok kuwi kudu dibuwang menyang njaba kutha, ing panggonan mbuwang barang-barang sing najis. 42  Terus, wong-wong kudu masang watu-watu sing anyar kanggo nggentèni watu-watu sing wis dibuwang mau. Semèné ya kudu sing anyar, lan témboké kudu diplèster manèh. 43  ”Ning, nèk sakwisé watu-watuné dicongkèl lan sakwisé témboké dikeruk lan diplèster manèh, jamuré metu manèh, 44  imam kudu mriksa manèh omah kuwi. Nèk jamur kuwi wis nyebar ing omah kuwi, berarti kuwi jamur sing ganas.+ Omah kuwi najis. 45  Terus, imam kudu ngongkon bèn omah kuwi dihancurké, yaiku kabèh watuné, kayuné, termasuk plèster lan semèn ing témboké. Kuwi kabèh kudu dibuwang menyang njaba kutha, ing panggonan mbuwang barang-barang sing najis.+ 46  Ning, sapa waé sing mlebu ing omah kuwi pas omah kuwi ditutup rapet,+ wong kuwi bakal dadi najis nganti matahari terbenam.+ 47  Sapa waé sing turu utawa mangan ing omah kuwi kudu ngumbah klambiné. 48  ”Ning, nèk pas imam mriksa omah kuwi manèh lan jebulé jamuré ora nyebar sakwisé témboké diplèster, imam kudu ngumumké nèk omah kuwi ora najis merga jamuré wis ilang. 49  Imam kudu njupuk manuk loro, kayu aras, benang abang, lan tanduran hisop+ bèn omah kuwi ora najis manèh. 50  Imam kudu mbelèh salah siji manuk kuwi ing ndhuwuré wadhah saka tanah liat sing wis diisi banyu resik. 51  Bar kuwi, imam kudu njupuk manuk sijiné sing isih urip, kayu aras, tanduran hisop, lan benang abang mau, terus nyelupké kuwi kabèh ing getihé manuk sing dibelèh. Imam ya kudu nyiprati omah kuwi ping pitu nganggo getih kuwi.+ 52  Imam kudu nggawé omah kuwi ora najis manèh nganggo getih manuk, banyu resik, manuk urip, kayu aras, tanduran hisop, lan benang abang kuwi. 53  Bar kuwi, imam kudu ngeculké manuk sing urip mau ing panggonan terbuka. Nganggo cara kuwi, imam nggawé omah kuwi dadi suci lan ora najis manèh. 54  ”Kuwi hukum soal macem-macem penyakit kusta, infèksi ing kulit kepala utawa jénggot,+ 55  jamur ing klambi+ utawa ing omah,+ 56  soal bénjolan, korèng, lan blentong-blentong+ 57  kanggo nentokké endi sing najis lan sing ora najis.+ Kuwi hukum soal kusta.”+

Katrangan Tambahan

Wit iki bentuké kaya wit cemara lan mbiyèn ana akèh ing Lébanon.
3/10 éfa = 6,6 L. Deloken Lamp. B14.
1 log = 0,31 L. Deloken Lamp. B14.
1/10 éfa = 2,2 L. Deloken Lamp. B14.