Kaimaman 12:1-8

  • Nyucèkké dhiri sakwisé nglairké (1-8)

12  Terus, Yéhuwah kandha marang Musa,  ”Kowé kudu kandha marang wong Israèl, ’Nèk wong wédok meteng lan nglairké anak lanang, wong wédok kuwi bakal dadi najis pitung dina suwéné padha kaya pas dhèwèké najis merga lagi mènstruasi.+  Ing dina kewolu, anaké kuwi kudu disunat.+  Saksuwéné 33 dina, wong wédok kuwi isih dianggep najis merga ngetokké getih. Dhèwèké ora éntuk ndemèk apa waé sing suci lan ora éntuk mlebu ing panggonan suci nganti dhèwèké ora najis manèh.  ”’Nèk wong wédok kuwi meteng lan nglairké anak wédok, wong wédok kuwi bakal dadi najis 14 dina suwéné padha kaya pas dhèwèké najis merga lagi mènstruasi. Saksuwéné 66 dina, wong wédok kuwi isih dianggep najis merga ngetokké getih.  Nèk wong wédok kuwi wis ora najis manèh merga nglairké anak lanang utawa wédok, dhèwèké kudu nggawa domba lanang enom siji sing umuré setaun utawa kurang kanggo persembahan bakaran+ lan dara sing isih enom siji utawa manuk derkuku siji kanggo persembahan dosa. Kuwi kabèh kudu diwènèhké marang imam ing lawangé kémah pertemuan.  Imam bakal mènèhké kuwi ing ngarepé Yéhuwah lan njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong wédok kuwi diapura. Mula, wong wédok kuwi dadi ora najis manèh merga wis ora ngetokké getih. Kuwi hukum soal wong wédok sing nglairké anak lanang utawa wédok.  Ning, nèk wong wédok kuwi ora mampu mènèhi domba siji, dhèwèké kudu nggawa manuk derkuku loro utawa dara sing isih enom loro.+ Sing siji kanggo persembahan bakaran lan sing sijiné kanggo persembahan dosa. Imam bakal njaluk marang Gusti Allah bèn dosané wong wédok kuwi diapura, lan wong wédok kuwi bakal ora najis manèh.’”

Katrangan Tambahan