Galatia 4:1-31

  • Dudu budhak manèh, ning anaké Gusti Allah (1-7)

  • Paulus kuwatir karo jemaat Galatia (8-20)

  • Hagar lan Sara: perjanjian loro (21-31)

    • Yérusalèm sing ana ing ndhuwur, ibuné awaké dhéwé, kuwi bébas (26)

4  Wektu sing dadi ahli waris isih cilik, dhèwèké ora ana bédané karo budhak. Senajan dhèwèké sing nduwèni kabèh,  dhèwèké isih diawasi karo wong sing diwènèhi tanggung jawab lan para pengurus nganti dina sing wis ditentokké karo bapaké.  Awaké dhéwé ya kaya ngono. Wektu isih cilik, awaké dhéwé dadi budhak sing manut karo pandhangané* donya iki.+  Sakwisé tekan wektuné, Gusti Allah ngutus Anaké, sing dilairké wong wédok+ lan sing uripé manut hukum.+  Dhèwèké diutus kanggo nebus awaké dhéwé sing uripé manut hukum+ bèn awaké dhéwé isa diangkat dadi anak-anaké Gusti Allah.+  Merga saiki kowé wis dadi anak-anaké Gusti Allah, Gusti Allah mènèhké roh suciné+ ing atiné awaké dhéwé,+ yaiku roh suci sing ana ing Anaké. Roh suci kuwi nggawé awaké dhéwé ngomong, ”Abba,* Bapak.”+  Mula, kowé dudu budhak manèh, ning anaké Gusti Allah. Merga kowé kuwi anaké Gusti Allah, Dhèwèké ya bakal nggawé kowé dadi ahli waris.+  Ning wektu kowé durung kenal Gusti Allah, kowé dadi budhaké allah-allah palsu.  Saiki kowé wis kenal Gusti Allah lan dikenal Gusti Allah. Ngapa kok kowé péngin dadi budhak manèh+ sing manut karo pandhangané* donya iki?+ 10  Kowé nganggep ana dina, sasi,+ musim, lan taun sing istiméwa sing kudu dirayakké. 11  Aku kuwatir nèk upayaku mbantu kowé ora ana gunané. 12  Aku mbiyèn ya kaya kowé. Mula sedulur-sedulur, aku tenanan njaluk marang kowé bèn dadi kaya aku sing saiki.+ Mbiyèn, kowé ora tumindak salah marang aku. 13  Kowé ngerti aku pertama kali éntuk kesempatan martakké kabar apik marang kowé kuwi merga penyakitku. 14  Senajan penyakitku nggawé kowé susah, kowé ora ngrèmèhké aku utawa jijik karo aku. Kowé malah nampa aku kaya malaékaté Gusti Allah, utawa kaya Kristus Yésus. 15  Ngapa kok kowé ora bahagia manèh kaya mbiyèn? Aku yakin, nèk isa, mbiyèn kowé mesthi bakal nyungkil mripatmu lan mènèhké kuwi marang aku.+ 16  Tapi, apa aku saiki dadi mungsuhmu merga aku ngandhani apa sing bener marang kowé? 17  Ana wong-wong sing ngupaya tenanan njupuk atimu, ning tujuané ora apik, yaiku kanggo ngedohké kowé saka aku bèn kowé gelem manut karo wong-wong kuwi. 18  Tapi, sedulur-sedulur, nèk ana wong-wong sing njupuk atimu lan tujuané apik, terus ora mung pas aku ana bareng karo kowé, kuwi ora apa-apa. 19  Anak-anakku,+ aku kaya ngrasakké larané wong wédok sing arep nglairké. Aku bakal terus ngrasakké kaya ngono nganti kowé isa nduduhké sipat-sipaté Kristus. 20  Aku péngin ana bareng karo kowé saiki lan ngomong luwih alus, merga aku bingung kowé kudu tak apakké. 21  Kowé sing péngin manut karo hukum, apa kowé ngerti sing diomongké Hukum Musa? 22  Contoné, Kitab Suci kandha nèk Abraham nduwé anak loro, sing siji saka pembantuné wédok,+ lan sing sijiné saka wong wédok sing bébas.*+ 23  Sing lair saka pembantuné wédok kuwi padha kaya kabèh bocah liyané,+ ning sing lair saka wong wédok sing bébas kuwi lair merga janjiné Gusti Allah.+ 24  Kuwi dadi gambaran. Wong wédok loro kuwi nggambarké perjanjian loro. Hagar nggambarké perjanjian sing digawé ing Gunung Sinai,+ lan kabèh sing mèlu ing perjanjian kuwi dadi budhak. 25  Hagar artiné Gunung Sinai,+ sing ana ing negara Arab. Dhèwèké padha karo Yérusalèm sing saiki, merga dhèwèké lan anak-anaké dadi budhak. 26  Ning, Yérusalèm sing ana ing ndhuwur kuwi bébas, lan dhèwèké kuwi ibuné awaké dhéwé. 27  Kitab Suci kandha, ”Hé wong wédok sing ora tau nglairké anak, kowé kudu ngrasa bahagia. Hé wong wédok sing ora ngrasakké lara pas nglairké, kowé kudu sorak-sorak, merga wong wédok sing ditinggalké bakal nduwé anak luwih akèh timbang wong wédok sing nduwé bojo.”+ 28  Sedulur-sedulur, kowé kuwi anak-anak sing dilairké merga janjiné Gusti Allah, padha kaya Ishak.+ 29  Mbiyèn, anak sing lair kaya bocah liyané kuwi mulai nganiaya anak sing lair merga roh suci,+ lan saiki ya isih kaya ngono.+ 30  Ning, Kitab Suci ngomong apa? ”Pembantu wédok karo anaké kuwi diusir waé, merga anaké pembantu wédok kuwi ora bakal éntuk warisan bareng karo anaké wong wédok sing bébas kuwi.”+ 31  Dadi sedulur-sedulur, awaké dhéwé iki dudu anaké pembantu wédok, ning anaké wong wédok sing bébas.

Katrangan Tambahan

Utawa ”pathokan dhasaré”.
Kata Ibrani utawa Aram sing artiné ”Bapak”.
Utawa ”pathokan dhasaré”.
Maksudé, wong wédok sing dudu budhak.