Galatia 1:1-24

  • Salam (1-5)

  • Ora ana kabar apik liya (6-9)

  • Kabar apik sing diwartakké Paulus asalé saka Gusti Allah (10-12)

  • Paulus dadi wong Kristen lan awal kegiatané (13-24)

1  Surat saka Paulus, rasul sing ora dilantik karo manungsa, ning dilantik karo Yésus Kristus+ lan Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé,+ sing wis nguripké manèh Yésus saka antarané wong mati.  Aku nulis surat iki kanggo kowé, jemaat-jemaat ing Galatia. Kabèh sedulur sing bareng karo aku ngirim salam kanggo kowé.  Muga-muga Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé, lan Gusti Yésus Kristus apikan banget karo kowé lan nggawé kowé ayem.  Kristus wis masrahké uripé kanggo nebus dosané awaké dhéwé,+ bèn dhèwèké isa nylametké awaké dhéwé saka donya* sing jahat iki,+ sesuai karo karepé Gusti Allah, Bapak awaké dhéwé.+  Muga-muga Gusti Allah diluhurké nganti saklawasé. Amin.  Aku nggumun merga kowé cepet banget ngedoh saka Gusti Allah, sing wis milih kowé liwat Kristus sing apikan banget. Kowé malah ngrungokké kabar apik liya.+  Sakjané ora ana kabar apik liya. Ning, ana wong-wong sing nggawé masalah+ ing antaramu lan ngubah kabar apik soal Kristus.  Nèk ana sing martakké kabar apik liya, sing béda karo sing wis tak wartakké marang kowé, dhèwèké pantes dikutuk, embuh dhèwèké kuwi salah siji saka antaraku utawa malaékat ing swarga.  Kowé tak omongi manèh: Sapa waé sing martakké kabar apik liya marang kowé, sing béda karo sing wis mbok tampa, wong kuwi pantes dikutuk. 10  Sakjané, aku lagi ngupaya nyenengké manungsa utawa Gusti Allah? Nèk aku isih ngupaya nyenengké manungsa, aku dudu budhaké Kristus. 11  Sedulur-sedulur, aku péngin kowé ngerti nèk kabar apik sing tak wartakké marang kowé, asalé dudu saka manungsa,+ 12  merga sing mènèhké lan mulangké kuwi marang aku dudu manungsa, ning Yésus Kristus dhéwé sing nduduhké kuwi marang aku. 13  Kowé mesthi wis krungu soal tumindakku wektu agamaku isih agama Yahudi.*+ Aku kejem banget* wektu nganiaya lan ngupaya nyingkirké jemaaté Gusti Allah.+ 14  Ing agama Yahudi* aku luwih maju timbang akèh wong sing sak umuran lan sak bangsa karo aku, lan aku luwih semangat nindakké tradhisiné nènèk moyangku.+ 15  Ning Gusti Allah, sing nggawé aku dilairké, milih aku merga Dhèwèké apikan banget karo aku.+ Gusti Allah seneng 16  nggunakké aku kanggo martakké kabar apik marang bangsa liya+ bèn padha kenal karo Anaké. Wektu dipilih, aku ora njaluk naséhaté manungsa. 17  Aku ya ora lunga menyang Yérusalèm kanggo nemoni wong-wong sing wis dadi rasul sakdurungé aku. Ning, aku lunga menyang Arab, terus bali manèh menyang Damaskus.+ 18  Telung taun sakwisé kuwi, aku lunga menyang Yérusalèm+ merga arep marani Kéfas,*+ lan aku manggon karo dhèwèké nganti 15 dina. 19  Ning, aku ora ketemu karo rasul-rasul liyané, sakliyané Yakobus+ adhiné Gusti. 20  Kabèh sing tak tulis marang kowé kuwi bener. Aku sumpah ing ngarepé Gusti Allah nèk aku ora ngapusi. 21  Sakwisé kuwi, aku lunga menyang wilayah Siria lan Kilikia.+ 22  Ning, jemaat-jemaat ing Yudéa sing dadi muridé Kristus durung kenal karo aku. 23  Wong-wong kuwi mung krungu soal iki, ”Wong sing mbiyèn péngin nyingkirké agamané awaké dhéwé lan nganiaya awaké dhéwé,+ saiki martakké kabar apik.”+ 24  Mula, wong-wong kuwi mulai ngluhurké Gusti Allah merga sing tak alami.

Katrangan Tambahan

Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Aku kebangeten”.
Utawa ”Yudaisme”.
Utawa ”Yudaisme”.
Jeneng liyané yaiku Pétrus.