Filipi 2:1-30

  • Muridé Kristus kudu rendah hati (1-4)

  • Kristus rendah hati lan diluhurké (5-11)

  • Kudu ngupaya bèn dislametké (12-18)

    • Kaya cahaya sing bersinar (15)

  • Timotius lan Épafroditus diutus (19-30)

2  Kowé kudu ngupaya tenanan kanggo nguwatké liyané merga bersatu karo Kristus. Kowé ya kudu perduli karo sedulur seiman, mènèhi penghiburan merga tresna, nduwé rasa sayang, lan nduwé rasa mesakké.  Aku bakal seneng banget nèk kowé nindakké kuwi. Kowé kudu rukun, nresnani liyané, bener-bener bersatu, lan nduwé pikiran sing padha.+  Aja seneng iri+ lan mikirké kepentinganmu dhéwé.+ Ning, kowé kudu rendah hati nganggep wong liya luwih unggul timbang kowé.+  Gatèkna kepentingané wong liya,+ dudu mung kepentinganmu dhéwé.+  Kowé kudu nduwé pikiran sing padha karo Kristus Yésus.+  Senajan dhèwèké kaya Gusti Allah,+ dhèwèké ora tau mikir kanggo ngrebut kedudukané Gusti Allah bèn isa dadi padha karo Gusti Allah.+  Dhèwèké ninggalké kabèh sing diduwèni lan gelem dadi kaya budhak.+ Dhèwèké dadi manungsa.+  Malah wektu dadi manungsa, dhèwèké ngrendhahké dhiri lan manut nganti mati,+ yaiku mati ing cagak hukuman.*+  Kuwi sebabé Gusti Allah mènèhi dhèwèké kedudukan sing luwih dhuwur timbang sing sakdurungé+ lan mènèhi dhèwèké jeneng sing luwih unggul timbang kabèh jeneng liyané.+ 10  Gusti Allah nindakké kuwi bèn kabèh sing ana ing swarga, ing bumi, lan ing ngisor lemah*+ ngajèni jenengé Yésus. 11  Kabèh kudu ngakoni ing ngarepé wong akèh nèk Yésus Kristus kuwi Gusti+ bèn isa ngluhurké Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé. 12  Sedulur-sedulur sing tak tresnani, kowé terus manut wektu aku ana bareng karo kowé, lan saiki kowé luwih manut wektu aku ora ana bareng karo kowé. Kowé kudu ngupaya tenanan bèn dislametké, lan kowé kudu terus ngajèni lan ngrasa wedi wektu nindakké kuwi. 13  Gusti Allah nguwatké kowé bèn kowé isa nyenengké Dhèwèké. Dhèwèké ya mènèhi kowé kepénginan lan kekuwatan kanggo nindakké kuwi. 14  Aja sambat+ utawa padu+ wektu nindakké apa waé, 15  bèn kowé isa dadi anak-anaké Gusti Allah+ sing murni lan ora salah. Nèk kowé tetep ora salah, kowé bakal dadi kaya cahaya sing bersinar+ senajan kowé urip ing antarané wong-wong* sing jahat lan bejat.+ 16  Kowé kudu urip manut karo* omongané Gusti Allah sing marahi urip.+ Mula, aku nduwé alesan kanggo ngrasa seneng wektu Kristus teka, merga aku ngerti nèk upaya lan kerja kerasku mesthi ana gunané. 17  Senajan aku dadi kaya persembahan minuman+ sing diesokké ing ndhuwuré korbanmu,+ yaiku tugas suci sing mbok tindakké merga kowé nduwé iman, aku ngrasa seneng lan bahagia bareng kowé kabèh. 18  Mula, kowé ya kudu ngrasa bahagia bareng aku. 19  Aku berharap Gusti Yésus ngéntukké aku ngutus Timotius+ marani kowé bèn aku isa dikuwatké wektu krungu kabarmu. 20  Ora ana wong liya sing isa tak utus sing sikapé kaya dhèwèké, sing bakal tulus nggatèkké kebutuhanmu. 21  Kabèh wong liyané mung mikirké kepentingané dhéwé, dudu kepentingané Kristus Yésus. 22  Ning, kowé ngerti nèk Timotius wis mbuktèkké dhèwèké kerja keras demi kabar apik bareng karo aku, kaya anak+ karo bapaké. 23  Sakwisé aku ngerti apa sing bakal tak alami mengko, aku berharap isa ndang ngutus dhèwèké marani kowé. 24  Sakjané, aku yakin nèk Gusti bakal ngéntukké aku teka marani kowé sedhéla manèh.+ 25  Saiki, aku mikir nèk aku perlu ngutus Épafroditus marani kowé. Dhèwèké kuwi sedulurku, kanca sing nyambut gawé bareng aku, lan kanca sing berjuang bareng aku. Dhèwèké mbiyèn mbok utus kanggo ngurus kebutuhanku.+ 26  Dhèwèké péngin banget ketemu karo kowé. Dhèwèké sedhih banget merga kowé krungu nèk dhèwèké lara. 27  Dhèwèké pancèn lara nganti mèh mati. Ning, Gusti Allah ngrasa mesakké karo dhèwèké lan karo aku, bèn aku ora tambah sedhih. 28  Dadi, aku cepet-cepet ngutus dhèwèké marani kowé, bèn kowé isa seneng wektu ketemu karo dhèwèké. Aku ya dadi ora pati kuwatir manèh. 29  Mula, kowé kudu ngrasa seneng lan apikan wektu dhèwèké teka, kaya sing biasa mbok tindakké wektu murid-muridé Gusti teka. Kowé kudu terus nresnani sedulur-sedulur sing kaya ngono kuwi.+ 30  Dhèwèké nganti mèh mati merga ngabdi marang Kristus.* Dhèwèké ya toh nyawa kanggo ngurus kebutuhanku. Dhèwèké nggantèni kowé merga kowé ora ana ing kéné.+

Katrangan Tambahan

Maksudé, wong mati sing bakal diuripké manèh.
Lit.: ”generasi”.
Lit.: ”kudu nggegem kenceng”.
Utawa mungkin ”mèh mati demi gawéané Gusti”.