Yoèl 2:1-32

 • Pasukané Yéhuwah sing gedhé lan dinané Yéhuwah (1-11)

 • Wong-wong dikongkon mertobat (12-17)

  • Duduhna nèk tenanan mertobat (13)

 • Yéhuwah njawab umaté (18-32)

  • ”Aku bakal mènèhké roh suci-Ku” (28)

  • Mukjijat ing langit lan ing bumi (30)

  • Sing nyebut jeneng Yéhuwah bakal dislametké (32)

2  ”Sebulen trompèt* ing Zion.+ Umumna ing gunung-Ku sing suci nèk bakal ana perang. Bèn waé kabèh penduduk ing tanah iki padha ndredheg merga wedi banget. Dinané Yéhuwah bakal kelakon.+ Kuwi wis ora suwé manèh.   Dina kuwi, suasanané peteng ndhedhet,+Ana mendhung sing peteng banget,+Kaya cahaya matahari ésuk sing ketutup gunung-gunung. Ana pasukan walang* sing kuwat lan jumlahé akèh banget.+ Durung tau ana sing kaya ngono,Lan ora bakal ana manèh nganti turun-temurun.   Ing ngarepé ana geni sing ngobong nganti entèk. Ing mburiné ana geni sing murub.+ Tanah ing ngarepé kétok kaya Taman Èden,+Ning tanah ing mburiné dadi kaya padhang belantara sing telantar. Ora ana sing isa slamet.   Rupané kaya jaran. Mlayuné kaya jaran sing dienggo perang.+   Wektu mlumpat ing puncak-puncak gunung,+ swarané kaya kréta sing akèh,Kaya swarané geni sing ngobong jerami. Pasukan kuwi kaya prajurit sing siap perang.+   Bangsa-bangsa liya bakal padha wedi. Wajahé saben wong bakal dadi pucet.   Pasukan kuwi nyerang kaya pejuangLan mènèk témbok kaya prajurit. Pasukan kuwi maju terusLan ora ménggok saka dalané.   Pasukan kuwi ora surung-surungan. Kabèh padha maju ing jaluré dhéwé-dhéwé. Nèk ana sing tiba merga kena senjata,Sing liyané tetep baris maju terus.   Pasukan kuwi nyerbu ing njero kutha lan mlayu ing ndhuwur témbok. Pasukan kuwi mènèk ing ndhuwur omah-omah lan mlebu liwat jendhéla kaya maling. 10  Wektu pasukan kuwi maju, tanah goyang lan langit goncang. Matahari lan bulan dadi peteng,+Lan bintang-bintang ora kétok cahayané. 11  Yéhuwah bakal mbengok banter banget ing ngarepé pasukané,+ merga pasukané akèh banget.+ Gusti Allah nindakké apa sing wis diomongké, lan Dhèwèké kuwi kuwat. Dinané Yéhuwah kuwi hébat lan luar biasa.+ Sapa sing isa kuwat ngadhepi kuwi?”+ 12  Yéhuwah kandha, ”Saiki, kowé kudu mertobat lan bali marang Aku saktulusé atimu+Karo pasa+ lan nangis. 13  Aja mung nyuwèk klambimu,+ ning bèn waé atimu sing remuk+ kuwi nduduhké nèk kowé gela.* Kowé kudu mertobat lan bali marang Yéhuwah Gusti AllahmuMerga Gusti Allah kuwi apikan, gampang mesakké, sabar,+ lan nduwé katresnan* sing gedhé banget.+ Dhèwèké ya bakal ngubah keputusané* lan ora sida ngukum kowé. 14  Sapa ngerti Dhèwèké bakal ora nesu manèh, terus ngubah keputusané*+Lan mberkahi kowé,Supaya kowé isa mènèhké persembahan biji-bijian lan persembahan minuman marang Yéhuwah Gusti Allahmu. 15  Sebulen trompèt* ing Zion! Umumna nèk wong-wong kudu pasa, lan anakna pertemuan istiméwa.+ 16  Klumpukna bangsa kuwi. Sucèkna jemaat kuwi.+ Klumpukna wong-wong lanang sing wis tuwa. Klumpukna anak-anak lan bayi sing isih nyusu.+ Bèn waé mantèn lanang lan mantèn wédok metu saka kamaré. 17  Para imam sing nglayani Yéhuwah padha nangisaIng antarané serambi lan mézbah,+ lan kandhaa,’Oh Yéhuwah, tulung umat-Mu dimesakké. Aja nggawé umat-Mu diécéLan dikuwasani bangsa-bangsa liya. Aja nganti bangsa-bangsa kuwi kandha, ”Endi Gusti Allahé wong-wong kuwi?”’+ 18  Yéhuwah bakal nglindhungi* negaranéLan apikan marang umaté.+ 19  Yéhuwah bakal njawab umaté,’Saiki, kowé Tak wènèhi biji-bijian, anggur anyar, lan minyak,Lan kowé bakal wareg.+ Aku ora bakal nggawé kowé dirèmèhké manèh karo bangsa liya.+ 20  Pasukan walang sing nyerang saka lor bakal Tak usirLan bakal tak pencarké menyang tanah sing gersang lan telantar. Barisan ngarepé* madhep laut sisih wétan,*Lan barisan mburiné madhep laut sisih kulon.* Bangkainé bakal mambu,Lan ambuné nyebar tekan endi-endi,+Sebab Gusti Allah bakal nindakké perkara-perkara sing luar biasa.’ 21  Oh tanah, aja wedi. Kowé kudu seneng merga Yéhuwah bakal nindakké perkara-perkara sing luar biasa. 22  Kéwan liar ing padhang, aja wedi,Merga suket ing padhang belantara bakal dadi ijo,+Lan wit-wit bakal ngetokké buah.+ Wit ara lan wit anggur bakal ngetokké buah sing akèh.+ 23  Penduduk* Zion, kowé kudu seneng merga apa sing bakal ditindakké Yéhuwah Gusti Allahmu.+ Wektu musim gugur, Gusti Allah bakal mènèhi kowé udan sing cukup. Gusti Allah ya bakal mènèhi kowé udan sing deres. Kaya sakdurungé, Gusti Allah bakal mènèhi kowé udan pas musim gugur lan pas musim semi.+ 24  Panggonan kanggo nggiles biji-bijian* bakal dikebaki biji-bijian. Panggonan kanggo meres bakal dikebaki anggur anyar lan minyak nganti lubèr.+ 25  Pirang-pirang taun Aku ngutus pasukan sing jumlahé akèh banget ing antaramu,+Yaiku walang penyerbu, walang sing ora nduwé sayap, walang sing rakus, lan walang pelahap sing ngentèkké hasil panènmu. Aku bakal ngganti apa sing wis dipangan kéwan-kéwan kuwi. 26  Kowé bakal mangan nganti wareg,+Lan kowé bakal muji jenengé Yéhuwah Gusti Allahmu,+Sing wis nindakké perkara-perkara sing luar biasa kanggo kowé. Umat-Ku ora bakal digawé isin manèh.+ 27  Kowé bakal ngerti nèk Aku ana ing antarané wong Israèl+Lan nèk Aku iki Yéhuwah Gusti Allahmu,+ ora ana liyané. Umat-Ku ora bakal digawé isin manèh. 28  Sakwisé kuwi, Aku bakal mènèhké* roh suci-Ku+ marang wong-wong,Anak-anakmu lanang lan wédok bakal ngramal,Wong-wong sing wis tuwa ing antaramu bakal éntuk mimpi,+Lan cah-cah lanang ing antaramu bakal éntuk wahyu. 29  Malah wektu kuwi, Aku bakal mènèhké* roh suci-KuMarang budhak-Ku lanang lan wédok. 30  Aku bakal nggawé mukjijat* ing langit lan ing bumi,Bakal ana getih, geni, lan asap sing kandel.+ 31  Matahari bakal dadi peteng, lan bulan dadi abang kaya getih.+ Bar kuwi, dinané Yéhuwah bakal kelakon. Kuwi hébat lan luar biasa.+ 32  Kabèh wong sing nyebut jeneng Yéhuwah bakal dislametké.+ Kaya sing wis diomongké Yéhuwah, ing Gunung Zion lan ing Yérusalèm bakal ana wong-wong sing slamet,+Yaiku wong-wong sing wis diundang* Yéhuwah.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”bangsa”.
Lit.: ”ning suwèken atimu”.
Utawa ”katresnan sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”bakal gela”.
Utawa ”bakal gela”.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”bakal semangat kanggo”.
Lit.: ”Wajahé”.
Maksudé, Laut Mati.
Maksudé, Laut Tengah.
Lit.: ”Anak-anaké lanang”.
Lit.: ”ngesokké”.
Lit.: ”ngesokké”.
Lit.: ”tandha”
Utawa ”diceluk”.