Yèhèzkièl 7:1-27

  • Akhir kuwi wis tekan (1-27)

    • Bencana sing luar biasa (5)

    • Dhuwit bakal dibuwang ing dalan-dalan (19)

    • Bait bakal digawé najis (22)

7  Terus Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah marang Israèl: ’Akhir kuwi wis tekan. Israèl bakal berakhir.  Akhirmu wis tekan. Aku bakal nduduhké nèk Aku nesu karo kowé. Aku bakal ngadili kowé sesuai karo kelakuanmu lan ngukum kowé merga kabèh tumindakmu sing njijiki.  Aku ora bakal ngrasa mesakké, lan Aku ya ora bakal perduli karo kowé.+ Aku bakal mbales kowé sesuai karo kelakuanmu, lan kowé bakal ngrasakké akibat saka tumindakmu sing njijiki.+ Kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.’+  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Bencana bakal teka. Bencana sing luar biasa.+  Akhir kuwi wis cedhak. Akhir kuwi bakal teka. Kuwi bakal ujug-ujug mbok alami. Kuwi bakal teka.  Kowé sing manggon ing tanah iki, akhirmu wis teka. Bakal tekan wektuné, dinané wis cedhak.+ Ing pegunungan, ora bakal ana swara wong sing sorak-sorak, anané mung wong-wong sing padha bingung.  ”’Sedhéla manèh, Aku bakal nduduhké rasa nesu-Ku.+ Aku bakal bener-bener nduduhké nèk Aku nesu karo kowé.+ Aku bakal ngadili kowé sesuai karo kelakuanmu lan ngukum kowé merga kabèh tumindakmu sing njijiki.  Aku ora bakal ngrasa mesakké, lan Aku ya ora bakal perduli karo kowé.+ Aku bakal mbales kowé sesuai karo kelakuanmu, lan kowé bakal ngrasakké akibat saka tumindakmu sing njijiki. Kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah, lan Aku iki sing ngukum kowé.+ 10  ”’Bakal tekan wektuné lan kuwi wis cedhak.+ Akhirmu wis teka. Tongkat kanggo ngukum kowé wis siap Tak gunakké. Mungsuhmu wis saya sombong. 11  Tumindak kejem bakal dadi kaya tongkat kanggo ngukum kejahatan.+ Ora ana sing bakal slamet. Harta, kumpulan wong, utawa kemuliaanmu bakal entèk kabèh. 12  Bakal tekan wektuné, malah wis mèh teka dinané. Sing tuku aja seneng, sing dodol aja susah, merga Aku nesu banget karo kabèh wong kuwi.*+ 13  Sing ngedol ora bakal nduwèni manèh tanahé sing wis diedol senajan dhèwèké isih urip, merga kabèh sing disingkapké ing wahyu kuwi bakal dirasakké kabèh wong. Ora ana sing bakal lolos saka bencana kuwi. Kabèh sing tumindaké jahat bakal mati. 14  ”’Trompèt wis disebul,+ lan kabèh wong wis siap. Ning ora ana sing maju perang, merga Aku nesu karo kabèh wong kuwi.+ 15  Ing njaba ana pedhang,+ lan ing njero ana wabah penyakit lan kelaparan. Wong-wong sing ana ing njaba kutha bakal dipatèni nganggo pedhang, lan wong sing ana ing njero kutha bakal mati merga penyakit lan kelaparan.+ 16  Wong-wong sing slamet bakal mlayu menyang pegunungan, lan kaya manuk dara ing lembah, saben wong bakal nangis merga kesalahané.+ 17  Tangané padha lemes, lan dhengkulé teles.*+ 18  Wong-wong kuwi nganggo kain goni+ lan ndredheg banget merga kewedèn. Kabèh wong digawé isin, lan kabèh sirahé bakal dadi bothak.*+ 19  ”’Péraké bakal dibuwang ing dalan-dalan, lan emasé bakal dianggep dadi barang sing njijiki. Wektu Yéhuwah nesu,+ pérak lan emas ora bakal isa nylametké wong-wong kuwi. Kuwi kabèh ora bakal isa nggawé wong-wong kuwi puas utawa wareg, sebab kuwi kabèh wis* nyebabké wong-wong kuwi nindakké kesalahan. 20  Wong-wong kuwi bangga karo perhiasané sing apik-apik lan nggunakké pérak lan emas kanggo nggawé patung sing njijiki, brahala sing njijiki.+ Kuwi sebabé Aku bakal nggawé wong-wong kuwi jijik karo kuwi kabèh. 21  Kuwi* bakal Tak serahké marang wong-wong asing bèn dirampas lan marang wong jahat bèn dijarah. Wong-wong kuwi bakal nggawé kuwi kabèh dadi najis. 22  ”’Aku bakal ninggalké wong-wong kuwi,*+ lan wong-wong kuwi bakal nggawé panggonan-Ku sing berharga* dadi najis.* Para perampok bakal mlebu lan nggawé kuwi dadi najis.+ 23  ”’Nggawéa ranté,*+ merga ing kabèh wilayah ing tanah kuwi ana akèh banget sing mati akibat pengadilan sing ora adil.+ Akèh banget sing nindakké kejahatan ing kutha kuwi.+ 24  Aku bakal nggawé bangsa sing paling jahat nyerang wong-wong kuwi.+ Bangsa kuwi bakal ngrampas omahé wong-wong kuwi.+ Wong-wongé sing kuwat bakal Tak gawé bèn ora sombong manèh. Kabèh panggonan suciné bakal dadi najis.+ 25  Pas ngalami sengsara, wong-wong kuwi ngarep-arep bèn ayem tentrem, ning kuwi ora kelakon.+ 26  Bakal terus-terusan ana bencana lan laporan-laporan. Ora ana gunané wong-wong kuwi nggolèk wahyu saka nabi.+ Sing diwulangké para imam lan naséhat saka para pemimpin*+ ya ora ana gunané babar blas. 27  Raja bakal sedhih,+ lan para pemimpin bakal putus asa. Tangané kabèh rakyat bakal ndredheg merga kewedèn. Aku bakal mbales wong-wong kuwi sesuai karo tumindaké. Aku bakal ngadili wong-wong kuwi sesuai karo carané wong-wong kuwi ngadili wong liya. Wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.’”+

Katrangan Tambahan

Maksudé, sing dodol utawa sing tuku tanah ora bakal untung merga kabèh bakal kena bencana.
Maksudé, merga saking kewedèné nganti kepuyuh-puyuh.
Maksudé, wong-wong kuwi nyukur rambuté merga sedhih.
Utawa ”wis dadi sandhungan sing”.
Maksudé, pérak lan emas sing dienggo nggawé brahala.
Maksudé, umaté Gusti Allah.
Mungkin maksudé Ruang Mahasuci ing baité Gusti Allah.
Maksudé, para mungsuh.
Maksudé, ranté kanggo para tawanan.
Utawa ”para sesepuh”.