Yèhèzkièl 47:1-23

  • Banyu sing mili saka bait (1-12)

    • Banyuné saya jero (2-5)

    • Banyu laut bakal dadi seger manèh (8-10)

    • Dhaérah rawa tetep kaya ngono (11)

    • Wit sing dadi panganan lan obat (12)

  • Batas-batasé tanah (13-23)

47  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku bali menyang lawang bait.+ Ing kono, aku ndelok ana banyu mili ngétan saka ngisor lawang bait,+ merga bagéan ngarep bait kuwi madhep ngétan. Banyuné mili mudhun saka bait, yaiku saka sisih tengené bait, saka kidulé mézbah.  Terus, wong lanang kuwi nuntun aku metu liwat gerbang lor+ lan nggawa aku menyang gerbang njaba sing madhep ngétan.+ Aku ndelok ana banyu mili metu saka sisih tengen gerbang kuwi.  Pas wong lanang kuwi metu menyang arah wétan karo nggawa tali kanggo ngukur,+ dhèwèké ngukur 1.000 hasta.* Wong lanang kuwi ngongkon aku nyabrangi banyu kuwi, lan jeroné sak pergelangan sikilku.  Wong lanang kuwi ngukur 1.000 hasta manèh, terus ngongkon aku nyabrangi banyu kuwi, lan jeroné sak dhengkul. Wong lanang kuwi ngukur 1.000 hasta manèh, terus ngongkon aku nyabrangi banyu kuwi, lan jeroné sak pinggang.  Pas wong lanang kuwi ngukur 1.000 hasta manèh, banyuné deres banget nganti aku ora isa ngliwati. Banyuné jero banget nganti wong kudu renang bèn isa nyabrangi banyu kuwi. Saking deresé banyuné nganti ora isa diliwati karo mlaku.  Terus, wong lanang kuwi kandha marang aku, ”Hé anaké manungsa, deloken kabèh kuwi.” Bar kuwi, dhèwèké ngongkon aku mlaku saka tengah kali kuwi menyang pinggir kali.  Pas tekan pinggir kali, aku ndelok ana akèh banget wit ing sakiwa-tengené kali kuwi.+  Terus wong lanang kuwi kandha marang aku, ”Banyu iki mili menyang dhaérah wétan, terus menyang Araba+ lan tekan laut.* Nèk wis tekan laut,+ banyu laut bakal dadi seger manèh.  Ing panggonan ngendi waé banyu kuwi mili, akèh makhluk hidup isa urip ing kono. Ana akèh banget iwak, merga banyuné mili mrono. Banyu laut bakal dadi seger, lan ing panggonan ngendi waé kali kuwi mili, kabèh bakal urip. 10  ”Para nelayan bakal ngadeg ing pinggiré aliran banyu kuwi saka Èn-gèdi+ nganti Èn-églaim. Ing kono, bakal ana panggonan kanggo mépé jala. Iwaké ana akèh banget jenisé, kaya iwak-iwak sing ana ing Laut Besar.*+ 11  ”Ing laut kuwi, bakal ana dhaérah rawa lan berlumpur sing bakal tetep asin.+ 12  ”Ing sakiwa-tengené kali kuwi, bakal thukul akèh wit sing macem-macem. Wit-wit kuwi mesthi bakal ngetokké buah, lan godhong-godhongé ya ora bakal layu. Saben sasi mesthi bakal ngetokké buah merga éntuk banyu sing asalé saka bait.+ Buahé bakal dadi panganan, lan godhongé dadi obat.”+ 13  Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Iki dhaérah sing kudu mbok bagi-bagi dadi tanah warisané 12 suku Israèl. Yusuf bakal nampa rong bagéan.+ 14  Tanah kuwi bakal mbok warisi, lan kuwi bakal dibagi rata kanggo kowé. Aku wis sumpah arep mènèhké tanah iki marang nènèk moyangmu,+ lan saiki kuwi bakal Tak bagi-bagi marang kowé dadi warisan. 15  ”Iki batas dhaérahé tanah kuwi ing sisih lor: Dimulai saka Laut Besar. Batasé isih terus ngliwati dalan menyang Hétlon+ lan terus menyang Zédad,+ 16  Hamat,+ Bérota,+ lan Sibraim, sing ana ing antarané dhaérah Damaskus lan Hamat, terus menyang Hazèr-hatikon ing dhaérah Hauran.+ 17  Batasé isih terus saka laut menyang Hazar-énon.+ Batasé isih terus manèh ing perbatasan Damaskus sisih lor lan perbatasan Hamat.+ Kuwi batas sisih lor. 18  ”Batas sisih wétan yaiku saka antarané Hauran lan Damaskus, terus tekan sepanjang Kali Yordan sing ana ing antarané Giléad+ lan Israèl. Ukuren jarak saka ujung batas lor nganti tekan laut sisih wétan.* Kuwi batas sisih wétan. 19  ”Batas sisih kidul yaiku saka Tamar nganti tekan perairan Mèribat-kadès,+ terus menyang Wadi* lan Laut Besar.+ Kuwi batas sisih kidul. 20  ”Ing sisih kuloné ana Laut Besar, saka batas kidul nganti tekan sabrangé Lébo-Hamat.*+ Kuwi batas sisih kulon.” 21  ”Tanah iki sing kudu mbok bagi ing antaramu, ing antarané 12 suku Israèl. 22  Kuwi kudu mbok bagi-bagi ing antaramu dadi warisan. Wong asing sing manggon karo kowé, sing nduwé anak pas manggon karo kowé, ya kudu diwènèhi bagéan. Anggepen wong-wong kuwi kaya wong Israèl asli. Wong-wong kuwi bakal nampa warisan ing antarané suku-suku Israèl. 23  Kanggo penduduk asing, wènèhana warisan ing dhaérah suku sing dienggoni wong-wong kuwi,” kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.

Katrangan Tambahan

Maksudé, hasta dawa. Deloken Lamp. B14.
Maksudé, Laut Mati.
Maksudé, Laut Tengah.
Maksudé, Laut Mati.
Maksudé, Wadi Mesir.
Utawa ”dalan mlebu menyang Hamat”.