Yèhèzkièl 38:1-23

  • Gog nyerang Israèl (1-16)

  • Yéhuwah nesu karo Gog (17-23)

    • ’Bangsa-bangsa bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah’ (23)

38  Terus Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, deloken Gog saka tanah Magog,+ pemimpin utamané Mèsyèkh lan Tubal.+ Sampèkna ramalan soal dhèwèké.+  Ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Hé Gog, pemimpin utamané Mèsyèkh lan Tubal, Aku bakal nglawan kowé.  Aku bakal nggèrèt kowé lan masang kait ing rahangmu,+ terus nggawa kowé metu bareng karo kabèh pasukanmu,+ yaiku jaran lan sing numpak. Kuwi pasukan sing akèh banget, sing nggawa tamèng gedhé, tamèng cilik,* lan pedhang. Kabèh padha nganggo klambi apik.  Pèrsia, Étiopia, lan Put+ ya mèlu pasukan kuwi. Kabèh padha nggawa tamèng cilik lan tutup sirah.  Gomèr lan pasukané bareng karo keturunané Togarma+ saka bagéan sing paling adoh ing lor lan pasukané ya padha mèlu. Ana akèh bangsa sing mèlu kowé.+  ”’”Kowé lan kabèh pasukan sing nglumpuk karo kowé kudu siap-siap. Kowé bakal dadi pemimpiné pasukan kuwi.  ”’”Suwé sakwisé kuwi, kowé bakal diundang.* Ing akhir taun-taun kuwi, kowé bakal nyerang tanah sing penduduké wis digawa bali lan dislametké saka serangan pedhang. Penduduk tanah kuwi diklumpukké saka akèh bangsa menyang gunung-gunung Israèl sing wis suwé ditelantarké. Penduduk tanah kuwi dibébaské saka akèh bangsa lan manggon aman.+  Kowé bakal nyerang wong-wong kuwi kaya badai. Kowé, kabèh pasukanmu, lan akèh bangsa sing mèlu kowé bakal nutupi tanah kuwi kaya méga.”’ 10  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Ing dina kuwi, kowé bakal nduwé niat ing atimu lan nggawé rencana jahat. 11  Kowé bakal kandha, ”Aku arep nyerang dhaérah pedésaan sing ora ana bèntèngé.+ Aku bakal nyerang wong-wong sing manggon aman lan tenang. Wong-wong kuwi manggon ing désa-désa sing ora dilindhungi karo témbok, palang, utawa gerbang.” 12  Kowé bakal njupuk akèh jarahan. Kowé bakal nyerang panggonan-panggonan sing wis hancur sing wis dienggoni manèh.+ Kowé ya bakal nyerang umat sing diklumpukké saka bangsa-bangsa,+ yaiku umat sing nglumpukké kekayaan lan barang-barang.+ Umat kuwi manggon ing tengah-tengahé bumi. 13  ”’Syéba,+ Dédan,+ para pedagang saka Tarsyis,+ lan kabèh pejuangé bakal kandha marang kowé, ”Apa kowé nyerang bèn isa éntuk akèh jarahan? Apa kowé nglumpukké pasukanmu bèn isa nggawa pérak lan emas, njupuk kekayaan lan barang-barangé, lan ngrampas jarahan sing akèh banget?”’ 14  ”Hé anaké manungsa, sampèkna ramalan, lan ngomonga marang Gog, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Ing dina kuwi, kowé bakal ngerti tenan nèk umat-Ku Israèl manggon aman.+ 15  Kowé bakal teka saka panggonanmu, saka panggonan sing paling adoh ing lor.+ Kowé bakal teka bareng karo akèh bangsa. Bangsa-bangsa kuwi padha numpak jaran lan jumlahé akèh banget. Kuwi pasukan sing gedhé.+ 16  Hé Gog, kowé bakal nyerang umat-Ku Israèl kaya méga sing nutupi daratan. Ing dina-dina terakhir, Aku bakal nggawé kowé nyerang tanah-Ku,+ bèn bangsa-bangsa liya padha ngerti soal Aku, yaiku pas Aku nggunakké kowé kanggo nggawé bangsa-bangsa ngerti nèk Aku iki Gusti Allah sing suci.”’+ 17  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Ya kowé kuwi sing Tak maksudké pas Aku mbiyèn ngomong liwat para nabi-Ku ing Israèl. Para nabi-Ku kuwi nyampèkké ramalan nganti pirang-pirang taun nèk kowé bakal nyerang umat-Ku.’ 18  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Ing dina kuwi, yaiku pas Gog nyerang tanah Israèl, Aku bakal nesu banget.+ 19  Nesu-Ku bakal kaya geni sing ngobong. Aku bakal ngomong karo nesu banget, lan ing dina kuwi bakal ana gempa bumi sing gedhé ing Israèl. 20  Iwak ing laut, manuk ing langit, kéwan liar ing padhang, kabèh kéwan sing nggremet ing lemah, lan kabèh manungsa bakal ndredheg merga Aku. Gunung-gunung bakal ambruk,+ tebing-tebing bakal longsor, lan témbok-témbok bakal rubuh ing lemah.’ 21  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Aku bakal nyebabké ana perang* nglawan Gog ing kabèh gunung-Ku. Saben prajurit bakal patèn-patènan nganggo pedhang.+ 22  Dhèwèké bakal Tak adili. Dhèwèké, pasukané, lan bangsa-bangsa sing mèlu dhèwèké bakal kena wabah penyakit,+ udan sing deres banget, udan watu,+ geni,+ lan belérang.+ Wong-wong kuwi bakal padha mati.+ 23  Ing ngarepé akèh bangsa, Aku mesthi bakal nduduhké kuwasa-Ku, nduduhké nèk Aku iki Gusti Allah sing suci, lan nduduhké sapa Aku iki. Bangsa-bangsa kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.’

Katrangan Tambahan

Tamèng sing kerep digawa para pemanah.
Utawa ”diceluk”.
Lit.: ”pedhang”.