Yèhèzkièl 37:1-28

  • Wahyu soal lembah sing kebak balung (1-14)

  • Tongkat loro didadèkké siji (15-28)

    • Didadèkké sak bangsa lan dipréntah raja siji (22)

    • Perjanjian damai kanggo saklawasé (26)

37  Aku ngrasakké kekuwatané Yéhuwah. Terus nganggo roh suciné, Yéhuwah nggawa aku ing tengah-tengah lembah.+ Lembah kuwi kebak balung.  Aku dikongkon ngubengi lembah mau, lan aku ndelok ana akèh banget balung sing pating slebar ing lembah kuwi. Balung-balung kuwi garing banget.+  Gusti Allah takon, ”Hé anaké manungsa, apa balung-balung iki isa urip manèh?” Aku njawab, ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah, mung Njenengan sing ngerti.”+  Terus Dhèwèké kandha, ”Sampèkna ramalan soal balung-balung iki. Ngomonga ngéné, ’Hé balung-balung sing garing, rungokna omongané Yéhuwah:  ”’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah marang balung-balung: ”Kowé bakal Tak wènèhi napas, lan kowé bakal urip manèh.+  Kowé bakal Tak wènèhi otot lan daging, terus Tak tutupi nganggo kulit lan Tak wènèhi napas, lan kowé bakal urip manèh. Kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.”’”  Terus, aku nyampèkké ramalan kaya sing dipréntahké mau. Pas aku lagi nyampèkké ramalan, ana swara pating klothak, lan balung-balung kuwi mulai nglumpuk dadi siji, balung karo balung.  Bar kuwi, aku ndelok ana otot lan daging ing balung-balung kuwi, terus balung kuwi ketutup kulit. Ning, isih durung ana napasé.  Terus Dhèwèké kandha, ”Hé anaké manungsa, sampèkna ramalan marang angin. Sampèkna ramalan, lan ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Hé angin,* tekaa saka patang arah,* terus wong-wong sing dipatèni iki bakal nduwé napas lan urip manèh.”’” 10  Mula aku nyampèkké ramalan kaya sing wis dipréntahké mau, lan wong-wong sing dipatèni kuwi mulai ambegan,* terus urip manèh lan ngadeg.+ Jumlahé kaya pasukan sing akèh banget. 11  Terus Dhèwèké kandha, ”Hé anaké manungsa, balung-balung iki maksudé kabèh wong Israèl.+ Wong-wong kuwi kandha, ’Balung-balungku wis garing. Aku wis ora nduwé harapan manèh.+ Aku bener-bener wis dihancurké.’ 12  Mula sampèkna ramalan, lan ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Hé umat-Ku, Aku bakal mbukak kuburanmu+ lan ngetokké kowé. Terus, Aku bakal nggawa kowé menyang Israèl.+ 13  Hé umat-Ku, pas Aku mbukak kuburanmu lan ngetokké kowé, kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.”’+ 14  ’Roh suci-Ku bakal Tak wènèhké kowé, lan kowé bakal urip manèh.+ Kowé bakal Tak balèkké menyang tanahmu dhéwé, lan kowé bakal ngerti nèk Aku, Yéhuwah, wis ngomongké kuwi lan wis nindakké kuwi,’ kandhané Yéhuwah.” 15  Yéhuwah kandha manèh marang aku, 16  ”Hé anaké manungsa, njupuka tongkat, lan tulisana ngéné: ’Kanggo Yéhuda lan wong Israèl sing nggabung karo dhèwèké.’+ Bar kuwi, njupuka tongkat manèh, lan tulisana ngéné: ’Kanggo Yusuf, yaiku tongkaté Éfraim, lan kabèh wong Israèl sing nggabung karo dhèwèké.’+ 17  Terus, tongkat loro kuwi dadèkna siji bèn loro-loroné dadi tongkat siji ing tanganmu.+ 18  Nèk bangsamu kandha, ’Tulung jelasna apa maksudé kabèh kuwi.’ 19  Ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Tongkaté Yusuf sing dicekel Éfraim lan suku-suku Israèl sing ana bareng karo dhèwèké bakal Tak jupuk lan Tak dadèkké siji karo tongkaté Yéhuda.+ Tongkat loro kuwi bakal Tak dadèkké siji bèn loro-loroné dadi tongkat siji ing tangan-Ku.”’ 20  Cekelen tongkat-tongkat sing mbok tulisi kuwi bèn isa didelok wong-wong. 21  ”Kandhanana wong-wong kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Aku bakal nggawa wong Israèl saka antarané bangsa-bangsa sing ditekani wong-wong kuwi. Aku bakal nglumpukké wong-wong kuwi saka ngendi-endi lan nggawa wong-wong kuwi bali menyang tanahé.+ 22  Wong-wong kuwi bakal Tak dadèkké sak bangsa ing tanah kuwi,+ yaiku ing gunung-gunung Israèl. Kabèh bakal dipréntah raja siji+ lan ora bakal dadi bangsa loro manèh utawa kepisah dadi kerajaan loro.+ 23  Wong-wong kuwi ora bakal nggawé awaké dadi najis manèh nganggo brahala-brahalané sing njijiki,* kebiasaané sing Tak sengiti, lan kabèh pelanggarané.+ Aku bakal mbantu wong-wong kuwi bèn ora nindakké dosa-dosané manèh sing nyebabké wong-wong kuwi ora setya, lan Aku bakal nggawé wong-wong kuwi resik manèh. Wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku, lan Aku bakal dadi Gusti Allahé.+ 24  ”’”Abdi-Ku Daud* bakal dadi rajané.+ Wong-wong kuwi bakal nduwé gembala siji.+ Wong-wong kuwi bakal manut keputusan hukum-Ku lan tenanan nindakké peraturan-Ku.+ 25  Wong-wong kuwi bakal manggon ing tanah sing Tak wènèhké marang abdi-Ku Yakub, tanah sing dienggoni nènèk moyangé.+ Nènèk moyangé lan anak putuné+ bakal manggon ing kana saklawasé.+ Abdi-Ku Daud bakal dadi pemimpiné kanggo saklawasé.+ 26  ”’”Aku bakal nggawé perjanjian damai karo wong-wong kuwi,+ lan kuwi bakal dadi perjanjian kanggo saklawasé. Aku bakal nyiapké panggonan kanggo wong-wong kuwi lan nggawé wong-wong kuwi dadi tambah akèh.+ Panggonan suci-Ku bakal ana ing antarané wong-wong kuwi nganti saklawasé. 27  Kémah-Ku* bakal ana ing antarané wong-wong kuwi. Aku bakal dadi Gusti Allahé, lan wong-wong kuwi bakal dadi umat-Ku.+ 28  Pas panggonan suci-Ku ana ing antarané wong-wong kuwi saklawasé,+ bangsa-bangsa liya bakal ngerti nèk Aku, Yéhuwah, nyucèkké Israèl.”’”

Katrangan Tambahan

Utawa ”napas; roh”.
Lit.: ”saka angin papat”.
Utawa ”wong-wong sing dipatèni kuwi éntuk roh”.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.
Maksudé, keturunané Daud.
Utawa ”Panggonan-Ku”.