Yèhèzkièl 33:1-33

  • Tanggung jawabé penjaga (1-20)

  • Berita soal Yérusalèm sing dikalahké (21, 22)

  • Berita kanggo penduduk sing manggon ing kutha-kutha sing wis dihancurké (23-29)

  • Wong-wong ora nanggepi berita kuwi (30-33)

    • Yèhèzkièl kaya wong sing nyanyèkké ”lagu cinta” (32)

    • ”Ana nabi ing antarané wong-wong kuwi” (33)

33  Terus Yéhuwah kandha marang aku,  ”Hé anaké manungsa,+ ngomonga marang bangsamu,”’Misalé ana tanah sing arep Tak serang,+ lan kabèh wong ing tanah kuwi milih wong siji dadi penjaga,  terus penjaga kuwi ndelok ana mungsuh teka, bar kuwi dhèwèké nyebul trompèt* lan ngélikké wong-wong.+  Nèk ana wong sing krungu swara trompèt* kuwi ning ora gelem nggatèkké,+ terus mungsuhé teka lan matèni wong kuwi, wong kuwi mati merga kesalahané dhéwé.+  Wong kuwi krungu swara trompèt* ning ora gelem nggatèkké. Wong kuwi mati merga kesalahané dhéwé. Nèk misalé gelem nggatèkké, wong kuwi mesthi ora bakal mati.  ”’Ning, nèk penjaga kuwi ndelok mungsuh teka tapi dhèwèké ora nyebul trompèt*+ lan ora ana sing ngandhani wong-wong, terus akhiré mungsuh teka lan matèni salah siji wong ing tanah kuwi, wong kuwi bakal mati merga kesalahané dhéwé, tapi Aku bakal nuntut penjaga kuwi bèn tanggung jawab merga nyawané* wong sing mati kuwi.’+  ”Hé kowé anaké manungsa, kowé Tak lantik dadi penjaga kanggo wong Israèl. Nèk krungu omongan-Ku, kowé kudu ngélikké wong-wong kuwi.+  Nèk Aku ngomong marang wong jahat, ’Hé wong jahat, kowé mesthi mati,’+ ning kowé ora ngélikké wong kuwi bèn mandheg nindakké sing jahat, wong kuwi bakal mati merga kesalahané dhéwé merga dhèwèké jahat.+ Tapi, Aku bakal nuntut kowé tanggung jawab merga nyawané.*  Ning, nèk kowé ngélikké wong jahat bèn mandheg nindakké sing jahat tapi kelakuané ora berubah, wong kuwi bakal mati merga kesalahané.+ Ning, kowé bakal slamet.+ 10  ”Hé anaké manungsa, ngomonga marang wong Israèl, ’Kowé padha kandha, ”Aku sengsara merga aku wis mbrontak lan nindakké dosa sing gedhé.+ Mosok aku isih isa urip?”’+ 11  Jawaben ngéné, ’Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ”Aku sumpah demi Aku sing urip. Aku ora seneng nèk wong jahat mati.+ Aku pénginé wong jahat mertobat+ lan ora mati.+ Hé wong Israèl,+ mertobata lan aja nindakké sing jahat manèh+ bèn kowé ora mati.”’ 12  ”Hé kowé anaké manungsa, ngomonga marang bangsamu, ’Nèk ana wong bener sing mbrontak,+ wong kuwi ora bakal isa dislametké senajan wis tau nindakké sing bener. Nèk ana wong jahat sing mertobat, wong kuwi ora bakal dihukum senajan wis tau nindakké sing jahat.+ Pas wong bener nindakké dosa,+ wong kuwi bakal tetep mati senajan wis tau nindakké sing bener. 13  Misalé Aku kandha marang wong sing bener, ”Kowé mesthi bakal tetep urip,” ning wong kuwi akhiré nindakké sing salah+ merga rumangsa nèk tumindaké mbiyèn isa nylametké dhèwèké. Kabèh tumindaké sing bener ora bakal ana sing diéling-éling. Dhèwèké bakal mati merga kesalahané.+ 14  ”’Misalé Aku kandha marang wong jahat, ”Kowé mesthi bakal mati,” terus wong kuwi ora nindakké dosa manèh lan nindakké sing adil lan sing bener,+ 15  mbalèkké barang jaminan sing dijupuk,+ ngijoli barang sing dirampok,+ lan ora nindakké sing salah merga manut peraturan sing isa nggawé wong kuwi tetep urip, dhèwèké bakal tetep urip.+ Dhèwèké ora bakal mati. 16  Dosané ora ana sing bakal diéling-éling.+ Dhèwèké bakal tetep urip merga nindakké sing adil lan sing bener.’+ 17  ”Ning bangsamu kandha, ’Sing ditindakké Yéhuwah kuwi ora adil,’ padahal sakjané tumindaké wong-wong kuwi sing ora adil. 18  ”Nèk ana wong bener sing ora nindakké apa sing bener manèh ning malah nindakké sing salah, dhèwèké kudu mati merga tumindaké sing salah kuwi.+ 19  Tapi, nèk ana wong jahat sing mertobat saka kejahatané lan nindakké apa sing adil lan sing bener, dhèwèké mesthi bakal tetep urip merga wis nindakké kuwi.+ 20  ”Ning kowé kandha, ’Sing ditindakké Yéhuwah kuwi ora adil.’+ Hé wong Israèl, Aku bakal ngadili kowé sesuai karo kelakuanmu.” 21  Akhiré ing dina ke-5, sasi ke-10, taun ke-12, sakwisé aku lan bangsaku ditawan, ana wong sing lolos saka Yérusalèm sing marani aku+ lan kandha, ”Kutha kuwi wis dikalahké.”+ 22  Bengi sakdurungé wong kuwi teka, Aku ngrasakké kuwasané* Yéhuwah, lan Gusti Allah nggawé aku isa ngomong manèh. Ésuké, pas wong kuwi teka, aku ora bisu manèh.+ 23  Terus, Yéhuwah kandha marang aku, 24  ”Hé anaké manungsa, penduduk sing manggon ing kutha-kutha sing wis dihancurké+ kuwi kandha soal Israèl, ’Abraham sing mung dhèwèkan waé isa ngrebut tanah iki,+ apa manèh awaké dhéwé sing jumlahé akèh. Tanah iki mesthi dadi duwèké awaké dhéwé.’ 25  ”Mula, ngomonga marang wong-wong kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Kowé mangan daging sak getihé,+ percaya karo brahalamu sing njijiki,* lan terus matèni wong.+ Apa pantes tanah iki dadi duwèkmu? 26  Kowé ngendelké pedhangmu,+ nindakké kebiasaan sing njijiki, lan turu karo bojoné wong liya.+ Mula, apa pantes tanah iki dadi duwèkmu?”’+ 27  ”Iki sing kudu mbok omongké marang wong-wong kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Aku sumpah demi Aku sing urip, wong-wong sing manggon ing kutha-kutha sing wis dihancurké bakal dipatèni nganggo pedhang. Wong sing ana ing padhang bakal Tak pakakké kéwan buas. Wong sing ana ing bèntèng lan guwa bakal mati merga penyakit.+ 28  Aku bakal nggawé tanah kuwi dadi panggonan sing bener-bener gersang lan telantar.+ Kekuwatan sing dibanggak-banggakké bakal lenyap. Gunung-gunung Israèl bakal telantar,+ lan ora ana manèh sing bakal liwat ing kono. 29  Wong-wong kuwi nindakké kabèh sing njijiki,+ mula Aku bakal nggawé tanah kuwi dadi panggonan sing bener-bener gersang lan telantar.+ Wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.”’ 30  ”Hé anaké manungsa, bangsamu padha ngrasani kowé ing cedhak témbok lan lawang omah.+ Wong-wong kuwi padha ngomong karo seduluré, ’Ayo ngrungokké omongané Yéhuwah.’ 31  Wong-wong kuwi bakal nglumpuk lan lungguh ing ngarepmu dadi umat-Ku lan ngrungokké omonganmu. Ning, wong-wong kuwi ora bakal nindakké sing mbok omongké.+ Wong-wong kuwi muji kowé, ning sakjané mung péngin terus nggolèk keuntungan nganggo cara sing ora jujur. 32  Kanggoné wong-wong kuwi, kowé kuwi kaya wong sing swarané apik sing pinter mainké alat musik bersenar lan nyanyèkké lagu cinta. Wong-wong kuwi ngrungokké omonganmu, ning ora nindakké. 33  Pas ramalan kuwi kelakon tenan, lan pancèn kuwi mesthi bakal kelakon, wong-wong kuwi bakal ngerti nèk ana nabi ing antarané wong-wong kuwi.”+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”sungu”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”getihé”.
Lit.: ”getihé”.
Lit.: ”tangané”.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.