Yèhèzkièl 30:1-26

  • Ramalan soal Mesir (1-19)

    • Ramalan soal serangané Nébukhadnézar (10)

  • Lengené Firaun bakal ditugel (20-26)

30  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, sampèkna ramalan, lan ngomonga, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Nangisa sing banter, ’Adhuh. Dina kuwi ora suwé manèh.’   Dina kuwi wis cedhak. Dinané Yéhuwah wis cedhak.+ Wektu kuwi, bakal ana mendhung sing peteng banget.+ Kuwi wektuné bangsa-bangsa diadili.+   Mesir bakal diserang nganggo pedhang, lan Étiopia bakal kewedèn pas ndelok akèh wong padha dipatèni ing Mesir. Kekayaané dijarah, lan pondhasiné dihancurké.+   Étiopia,+ Put,+ Lud, kabèh wong saka bangsa-bangsa liya,Khub, lan wong-wong saka tanah Israèl sing ana ing perjanjian,*Kuwi kabèh bakal dipatèni nganggo pedhang.”’   Iki sing diomongké Yéhuwah: ’Wong-wong sing ndhukung Mesir ya bakal dipatèni. Kekuwatané Mesir sing dibanggak-banggakké bakal dihancurké.’+ ”’Ing tanah kuwi, saka Migdol+ nganti tekan Siéné,+ wong-wong kuwi bakal padha dipatèni nganggo pedhang,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.  ’Mesir bakal digawé dadi tanah sing bener-bener telantar, lan kutha-kuthané bakal bener-bener hancur.+  Pas Aku ngobong Mesir lan pas Aku ngancurké kabèh sing sekongkol karo Mesir, wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.  Wektu kuwi, Aku bakal ngirim utusan nganggo kapal-kapal bèn wong Étiopia sing terlalu percaya diri kuwi dadi wedi. Pas Mesir dihancurké, wong Étiopia kuwi bakal panik, merga kuwi mesthi bakal kelakon.’ 10  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Aku bakal nggunakké Nébukhadnézar* raja Babilon+ kanggo nyingkirké pasukan Mesir. 11  Raja kuwi lan pasukané, yaiku bangsa sing paling kejem,+ bakal ngancurké Mesir. Wong-wong kuwi bakal ngetokké pedhangé kanggo nyerang Mesir, lan ing Mesir bakal ana akèh sing dipatèni.+ 12  Saluran-salurané Kali Nil+ bakal Tak gawé dadi tanah sing garing, lan tanah kuwi bakal Tak edol marang wong-wong jahat. Aku bakal nggunakké wong asing kanggo nggawé tanah kuwi lan sak isiné dadi telantar.+ Aku, Yéhuwah, wis ngomongké kuwi.’ 13  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Brahala-brahala sing njijiki* lan allah-allah sing ora ana gunané ing Nof*+ bakal Tak hancurké. Ora bakal ana pemimpin manèh ing Mesir. Kabèh wong Mesir bakal Tak gawé wedi.+ 14  Patros+ bakal Tak gawé telantar, Zoar bakal Tak obong, lan No*+ bakal Tak hukum. 15  Aku bakal nduduhké rasa nesu-Ku marang Sin, yaiku bèntèngé Mesir, lan nyingkirké penduduk No. 16  Mesir bakal Tak obong, Sin bakal kewedèn, No bakal didhobrak, lan Nof* bakal diserang pas awan. 17  Cah-cah lanang ing On* lan Pibèsèt bakal dipatèni nganggo pedhang, lan penduduk kutha-kutha kuwi bakal ditawan. 18  Pas Aku ngancurké Mesir+ sing seneng nindhes,* Téhafnèhès bakal dadi peteng senajan isih awan. Kekuwatané Mesir sing dibanggak-banggakké bakal entèk.+ Mesir bakal ketutupan méga, lan penduduk ing kutha-kuthané bakal ditawan.+ 19  Mesir bakal Tak hukum, lan wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.’” 20  Ing dina ke-7, sasi ke-1, taun ke-11, Yéhuwah kandha marang aku, 21  ”Hé anaké manungsa, lengené Firaun raja Mesir kuwi wis Tak tugel. Lengené ora bakal diperban bèn mari utawa diblebed nganggo kain bèn isa kuwat ngangkat pedhang.” 22  ”Kuwi sebabé iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Aku bakal nglawan Firaun raja Mesir.+ Lengené loro-loroné bakal Tak tugel, yaiku sing isih kuwat lan sing wis tugel,+ lan pedhang sing dhèwèké cekel bakal tiba.+ 23  Aku bakal nggawé wong Mesir kesebar ing antarané bangsa-bangsa liya lan mencar nganti negara liya.+ 24  Aku bakal nggawé lengené raja Babilon+ dadi kuwat.* Aku bakal mènèhké pedhang-Ku marang dhèwèké.+ Terus, Aku bakal nugel lengené Firaun. Dhèwèké bakal bengok-bengok ing ngarepé* merga kelaran kaya wong sekarat. 25  Aku bakal nggawé lengené raja Babilon dadi kuwat, ning lengené Firaun bakal lemes. Aku bakal mènèhké pedhang-Ku marang raja Babilon, lan dhèwèké bakal nggunakké pedhang kuwi kanggo nyerang Mesir.+ Wong Mesir bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah. 26  Aku bakal nggawé wong Mesir kesebar ing antarané bangsa-bangsa liya lan mencar nganti negara liya.+ Wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.’”

Katrangan Tambahan

Mungkin wong Israèl sing sekongkol karo Mesir.
Lit.: ”Nébukhadrézar”, éjaan liya jeneng iki.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.
Utawa ”Mèmfis”.
Maksudé, Tèbès.
Utawa ”Mèmfis”.
Maksudé, Héliopolis.
Lit.: ”pas Aku nugel kayuné Mesir, yaiku kayu sing dipasang ing gulu”.
Utawa ”nggawé raja Babilon dadi saya kuwat”.
Maksudé, ing ngarepé raja Babilon.