Yèhèzkièl 27:1-36

  • Lagu sedhih soal Tirus (1-36)

27  Terus Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, nyanyia lagu sedhih soal Tirus,+  lan ngomonga marang Tirus,’Kowé sing manggon ing pinggir laut,Sing bisnis karo wong-wong sing manggon ing pulau-pulau,Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Hé Tirus, kowé rumangsa nèk kowé kuwi sing paling mulya.+   Wilayahmu ana ing tengah laut. Tukang bangunanmu nggawé kowé dadi saya apik.   Wong-wong kuwi nggawé kabèh papanmu saka kayu juniper Sénir.+ Wong-wong kuwi nggawa wit aras saka Lébanon kanggo nggawé cagak kapalmu.   Dayungmu digawé saka wit sing gedhé banget* saka Basyan. Bagéan ngarepmu digawé saka kayu cemara sing dilapisi gadhing saka kepulauan Kitim.+   Layarmu digawé saka linèn warna-warni saka Mesir. Téndha-téndha ing kapalmu digawé saka benang biru lan wol ungu saka kepulauan Èlisya.+   Hé Tirus, para pendayungmu wong-wong saka Sidon lan Arwad.+ Sing dadi awak kapalmu kuwi wong-wongmu dhéwé sing trampil.+   Sing ndandani kowé bèn ora bocor kuwi wong-wong Gébal+ sing ahli lan akèh pengalamané.+ Kabèh kapal laut lan para pelaut padha teka kanggo bisnis karo kowé. 10  Prajuritmu sing maju perang yaiku wong Pèrsia, Lud, lan Put.+ Tamèng lan tutup sirahé dicanthèlké ing kowé, lan wong-wong kuwi nggawé kowé saya mulya. 11  Wong Arwad sing ana ing antarané pasukanmu padha njaga ing sak ubengé témbokmu,Lan wong-wong lanang sing kendel padha ngawasi menara-menaramu. Tamèng-tamèngé sing bunder padha dicanthèlké ing sak ubengé témbokmu,Lan kuwi nggawé kowé dadi saya apik. 12  ”’”Tarsyis+ bisnis karo kowé merga kowé sugih banget.+ Tarsyis mbayar kowé nganggo pérak, wesi, timah putih, lan timah hitam bèn isa tuku barang-barangmu.+ 13  Yawan, Tubal,+ lan Mèsyèkh+ bisnis karo kowé lan mbayar kowé nganggo budhak+ lan barang-barang saka tembaga bèn isa tuku barang daganganmu. 14  Keturunané Togarma+ mbayar kowé nganggo jaran lan keledai* bèn isa tuku barang-barangmu. 15  Wong Dédan+ bisnis karo kowé. Para pedagang saka akèh pulau padha kerja kanggo kowé. Wong-wong kuwi mènèhi kowé hadiah gadhing+ lan kayu ireng. 16  Édom bisnis karo kowé merga barang-barangmu akèh banget. Édom mbayar kowé nganggo watu turkuois, wol ungu, kain warna-warni sing disulam, kain alus, koral, lan watu mirah bèn isa tuku barang-barangmu. 17  ”’”Wong Yéhuda lan wong Israèl bisnis karo kowé. Wong-wong kuwi mbayar kowé nganggo gandum saka Minit,+ panganan sing paling apik, madu,+ minyak, lan balsam*+ bèn isa tuku barang-barangmu.+ 18  ”’”Damaskus+ bisnis karo kowé merga barang-barangmu akèh lan kowé sugih banget. Damaskus dodol anggur saka Hèlbon lan wol saka Zahar.* 19  Wédan lan Yawan saka Uzal mbayar kowé nganggo wesi sing ditempa, kayu manis,* lan tanduran wangi bèn isa tuku barang-barangmu. 20  Dédan+ mènèhi kowé kain pelana* bèn isa tuku barang daganganmu. 21  Wong Arab lan kabèh pemimpin Kédar+ padha kerja kanggo kowé. Wong-wong kuwi tuku lan ngedol anak domba, domba lanang, lan kambing.+ 22  Para pedagang ing Syéba lan Rama+ bisnis karo kowé. Wong-wong kuwi mbayar kowé nganggo macem-macem minyak wangi sing paling apik, watu-watu sing berharga, lan emas bèn isa tuku barang-barangmu.+ 23  Haran,+ Kané, Èden,+ lan pedagang saka Syéba,+ Assyur,+ lan Khilmad padha bisnis karo kowé. 24  Ing pasar-pasarmu, wong-wong kuwi dodol klambi sing apik, jubah saka kain biru, kain warna-warni sing disulam, lan karpèt warna-warni. Kuwi kabèh ditalèni kenceng nganggo tali. 25  Kapal-kapal Tarsyis+ nggawa barang-barang daganganmu. Mula, kowé saya sugih lan kebak dagangan ing tengah laut. 26  Para pendayungmu nggawa kowé menyang laut sing ombaké gedhé. Kowé kleleb ing tengah laut merga kena angin saka wétan. 27  Kekayaanmu, barang-barangmu, daganganmu, para pelautmu, awak kapalmu,Wong-wong sing ndandani kowé bèn ora bocor, wong sing bisnis karo kowé,+ lan kabèh prajuritmu,+ Kuwi kabèh bakal kleleb ing tengah laut pas kowé dihancurké.+ 28  Pas awak kapalmu mbengok, dhaérah pesisir bakal gemeter. 29  Kabèh pendayung, pelaut, lan awak kapal Bakal mudhun saka kapalé lan ngadeg ing daratan. 30  Wong-wong kuwi bakal mbengok lan nangisi kowé karo sedhih banget.+ Wong-wong kuwi ya nguncalké debu ing sirahé lan gulung-gulung ing awu. 31  Wong-wong kuwi bakal mbothaki sirahé lan nganggo kain goni. Wong-wong kuwi bakal nangisi kowé karo sedhih banget lan nggero-nggero. 32  Wong-wong kuwi bakal nyanyèkké lagu sedhih karo sambat,’Sapa sing kaya Tirus, sing saiki wis disingkirké* ing tengah laut?+ 33  Pas barang-barangmu teka saka laut, kowé nggawé akèh bangsa dadi puas.+ Kekayaan lan barang-barangmu sing akèh kuwi nggawé raja-raja ing bumi dadi sugih.+ 34  Saiki kowé wis kleleb ing laut, ing banyu sing jero.+ Kabèh barang daganganmu lan wong-wongmu padha kleleb bareng kowé.+ 35  Kabèh penduduk ing pulau-pulau bakal ndelok kowé karo nggumun,+Lan raja-rajané bakal gemeter merga kewedèn.+ Wajahé bakal kétok nèk wedi. 36  Para pedagang saka bangsa-bangsa bakal ngrèmèhké* kowé merga apa sing mbok alami. Kowé bakal ujug-ujug dipatèni, lan kuwi medèni banget. Kowé ora bakal ana manèh saklawasé.’”’”+

Katrangan Tambahan

Basa Inggrisé oak.
Deloken ctn. ing 2Sam 13:29.
Utawa ”wol sing wernané abu-abu rada abang”.
Lit.: ”kasia”.
Utawa ”kain-kain sing ditenun”.
Lit.: ”dibungkem”.
Lit.: ”nyingsoti”.