Yèhèzkièl 18:1-32

  • Saben wong tanggung jawab karo dosané dhéwé (1-32)

    • Wong sing nindakké dosa bakal mati (4)

    • Anak ora bakal dihukum merga dosané bapaké (19, 20)

    • Gusti Allah ora seneng nèk wong jahat mati (23)

    • Nèk mertobat bakal urip (27, 28)

18  Terus Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Apa maksudé kowé ngomongké peribahasa iki ing Israèl, ’Sing mangan anggur kecut bapaké, ning sing ngilu untuné anak-anaké’?+  ”’Aku sumpah demi Aku sing urip,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah, ’kowé ora bakal ngomongké peribahasa kuwi manèh ing Israèl.  Uripé* kabèh wong kuwi duwèk-Ku, embuh kuwi uripé bapak utawa uripé anak, kabèh duwèk-Ku. Wong* sing nindakké dosa, ya wong kuwi sing bakal mati.  ”’Misalé ana wong bener sing nindakké apa sing adil lan sing bener.  Wong kuwi ora mangan korban sing diwènèhké marang brahala ing pegunungan,+ ora ndonga marang brahala sing njijiki duwèké wong Israèl, lan ora laku jina karo* bojoné wong liya+ utawa ora nindakké hubungan sèks karo wong wédok sing lagi mènstruasi.+  Wong kuwi ora nindhes wong,+ ning mbalèkké barang jaminan duwèké wong sing utang karo dhèwèké.+ Wong kuwi ora ngrampok,+ ning mènèhké panganané marang wong sing ngelih*+ lan mènèhké klambi marang wong sing wuda.+  Pas ngutangi wong, wong kuwi ora njaluk bunga utawa nggolèk bathi.+ Dhèwèké ya ora nindakké sing jahat.+ Wektu ngadili, keputusané mesthi adil kanggo wong sing lagi padu.+  Wong kuwi setya merga terus nindakké peraturan-Ku lan manut karo keputusan hukum-Ku. Wong kaya ngono kuwi bener lan bakal tetep urip,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. 10  ”’Ning, nèk misalé wong kuwi nduwé anak sing seneng ngrampok,+ matèni,+ utawa malah nindakké kaya sing disebutké mau, 11  (padahal bapaké ora nindakké kuwi) lan anaké kuwi mangan korban sing diwènèhké marang brahala ing pegunungan, laku jina karo* bojoné wong liya, 12  nindhes wong sing susah lan mlarat,+ ngrampok, ora mbalèkké barang jaminan, ndonga marang brahala sing njijiki,+ nindakké kebiasaan sing njijiki,+ 13  lan nggolèk bathi lan njaluk bunga+ pas ngutangi wong liya, anak kuwi bakal mati. Dhèwèké mesthi bakal dipatèni merga wis nindakké sing njijiki. Dhèwèké mati merga kesalahané dhéwé. 14  ”’Ning, misalé anaké ndelok dosa sing ditindakké bapaké, tapi anak kuwi ora mèlu-mèlu kelakuané bapaké senajan ndelok dhéwé sing ditindakké bapaké. 15  Anak kuwi ora mangan korban sing diwènèhké marang brahala ing pegunungan, ora ndonga marang brahala sing njijiki duwèké wong Israèl, ora laku jina karo* bojoné wong liya, 16  ora nindhes wong, ora ngrampas barang jaminan, ora ngrampok apa waé, mènèhké panganané marang wong sing ngelih* lan mènèhké klambi marang wong sing wuda, 17  ora nindhes wong mlarat, ora nggolèk bathi utawa njaluk bunga pas ngutangi wong liya, lan manut karo keputusan hukum-Ku lan nindakké peraturan-Ku. Wong kaya ngono kuwi ora bakal mati merga kesalahané bapaké. Dhèwèké mesthi bakal tetep urip. 18  Ning, merga bapaké ngapusi, ngrampok seduluré, lan nindakké sing ora bener ing antarané bangsané, bapaké bakal mati merga kesalahané dhéwé. 19  ”’Ning, kowé bakal takon, ”Ngapa anak kuwi ora dihukum padahal bapaké wis nindakké kesalahan?” Anak kuwi bakal tetep urip merga dhèwèké nindakké apa sing adil lan sing bener. Dhèwèké ya manut lan nindakké peraturan-Ku.+ 20  Wong* sing nindakké dosa, ya wong kuwi sing bakal mati.+ Anak ora bakal dihukum merga kesalahané bapaké, lan bapak ora bakal dihukum merga kesalahané anaké. Wong sing nindakké apa sing bener bakal diberkahi merga tumindaké sing bener, lan wong sing jahat bakal dihukum merga kejahatané.+ 21  ”’Nèk ana wong jahat sing mertobat saka kabèh dosa sing wis ditindakké lan nindakké apa sing adil lan sing bener, dhèwèké mesthi bakal tetep urip. Dhèwèké ora bakal mati.+ 22  Aku ora bakal ngukum wong kuwi merga kesalahan sing wis ditindakké.+ Dhèwèké bakal tetep urip, merga dhèwèké nindakké sing bener.’+ 23  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Apa Aku seneng nèk wong jahat mati?+ Ora. Aku pénginé wong kuwi mertobat lan ora mati.’+ 24  ”’Ning, nèk ana wong bener sing ora nindakké apa sing bener manèh lan malah nindakké sing salah, terus dhèwèké nindakké kabèh sing njijiki sing ditindakké wong jahat, apa dhèwèké bakal tetep urip? Kabèh tumindaké sing bener ora bakal ana sing diéling-éling.+ Dhèwèké bakal mati merga ora manut lan nindakké dosa.+ 25  ”’Ning, kowé bakal ngomong, ”Sing ditindakké Yéhuwah kuwi ora adil.”+ Hé wong Israèl, rungokna. Sakjané sing ora adil kuwi tumindak-Ku+ apa tumindakmu?+ 26  ”’Nèk ana wong bener sing ora nindakké apa sing bener manèh lan malah nindakké sing salah, wong kuwi bakal mati merga tumindaké. Dhèwèké bakal mati merga kesalahané dhéwé. 27  ”’Nèk ana wong jahat sing mertobat saka kejahatané lan nindakké apa sing adil lan sing bener, dhèwèké bakal nylametké nyawané dhéwé.+ 28  Pas dhèwèké sadhar nèk sing ditindakké kuwi jahat lan dhèwèké ora nindakké kuwi manèh, dhèwèké mesthi bakal tetep urip. Dhèwèké ora bakal mati. 29  ”’Ning, wong Israèl bakal ngomong, ”Sing ditindakké Yéhuwah kuwi ora adil.” Hé wong Israèl,+ sakjané sing ora adil kuwi tumindak-Ku apa tumindakmu?’ 30  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Hé wong Israèl, kuwi sebabé Aku bakal ngukum kowé sesuai karo kelakuanmu.+ Padha mertobata, lan aja nindakké kabèh kesalahanmu manèh bèn kowé ora dianggep salah merga wis nyebabké wong liya nindakké dosa. 31  Hé wong Israèl, aja nindakké kabèh kesalahanmu manèh.+ Kowé kudu ngubah ati lan pikiranmu,+ bèn kowé ora mati.’+ 32  ”’Aku ora seneng nèk wong padha mati,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. ’Mula, padha mertobata bèn kowé tetep urip.’”+

Katrangan Tambahan

Utawa ”Jiwané”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Jiwa”. Deloken Daftar Istilah.
Lit.: ”ora nggawé najis”.
Utawa ”luwé”.
Lit.: ”nggawé najis”.
Lit.: ”ora nggawé najis”.
Utawa ”luwé”.
Utawa ”Jiwa”. Deloken Daftar Istilah.