Yèhèzkièl 16:1-63

 • Gusti Allah nresnani Yérusalèm (1-63)

  • Yérusalèm kaya bocah sing dibuwang (1-7)

  • Gusti Allah mènèhi Yérusalèm perhiasan lan nggawé perjanjian karo Yérusalèm (8-14)

  • Yérusalèm ora setya (15-34)

  • Dihukum merga dadi pelacur (35-43)

  • Dibandhingké karo Samaria lan Sodom (44-58)

  • Gusti Allah éling karo perjanjiané (59-63)

16  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, kandhanana Yérusalèm soal kabèh kebiasaané sing njijiki.+  Ngomonga ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah marang Yérusalèm: ”Asalmu saka tanahé wong Kanaan, lan kowé lair ing kana. Bapakmu wong Amori,+ lan ibumu wong Hèt.+  Pas kowé lair, tali pusermu ora dikethok, kowé ora diadusi bèn resik, ora digosok nganggo uyah, lan ora dibungkus kain.  Ora ana sing gelem nindakké kuwi kabèh merga ora ana sing mesakké kowé. Ora ana sing perduli karo kowé. Kowé malah dibuwang menyang padhang, merga pas kowé lair wong-wong padha sengit karo kowé.  ”’”Wektu Aku liwat, Aku ndelok kowé ing lemah lan kebak getih. Kowé lagi nendhang-nendhang. Aku kandha, ’Aja mati.’ Aku kandha marang kowé pas kowé kebak getih, ’Aja mati.’  Jumlahmu bakal Tak gawé dadi akèh banget kaya tanduran ing padhang sing metu tunasé. Kowé bakal dadi gedhé lan dadi prawan. Kowé ya bakal nganggo perhiasan sing paling apik. Payudaramu dadi montok, lan rambutmu dadi dawa. Ning, kowé isih wuda.”’  ”’Wektu Aku liwat lan ndelok kowé, Aku nggatèkké nèk kowé wis cukup umur kanggo jatuh cinta. Mula, Aku ngegarké klambi-Ku+ lan nutupi badanmu sing wuda. Terus, Aku sumpah lan nggawé perjanjian karo kowé,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah, ’lan kowé dadi duwèk-Ku.  Aku ya ngedusi kowé nganggo banyu lan ngresiki getihmu, terus kowé Tak olèsi nganggo minyak.+ 10  Bar kuwi, kowé Tak enggoni klambi sing disulam. Kowé ya Tak wènèhi sandhal kulit sing apik, kudhung saka linèn sing alus, lan klambi sing larang-larang. 11  Kowé Tak wènèhi perhiasan, tanganmu Tak pasangi gelang, lan gulumu Tak pasangi kalung. 12  Irung lan kupingmu Tak pasangi anting-anting, lan sirahmu Tak pasangi mahkota sing apik. 13  Kowé mesthi nganggo perhiasan saka emas lan pérak. Klambimu saka linèn sing alus, kain sing larang-larang, lan klambi sing disulam. Pangananmu tepung alus, madu, lan minyak. Kowé dadi wong wédok sing ayu banget+ lan pantes dadi ratu.’” 14  ”’Kowé* dadi terkenal ing antarané bangsa-bangsa+ merga kowé ayu. Wajahmu sing ayu kuwi sampurna, merga kowé Tak wènèhi kemuliaan-Ku,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.” 15  ”’Ning, kowé mulai terlalu percaya diri merga wajahmu ayu,+ lan kowé dadi pelacur merga kowé terkenal.+ Kowé nawak-nawakké awakmu marang sapa waé sing liwat+ lan mènèhké awakmu marang wong kuwi. 16  Kowé njupuk klambi-klambimu sing warna-warni, lan kuwi mbok gunakké kanggo hiasan ing panggonan-panggonan dhuwur,* terus kowé melacur ing kana.+ Tumindak sing kaya ngono kuwi kuduné ora kelakon lan aja nganti kelakon. 17  Kowé ya njupuk perhiasan saka emas lan pérak sing Tak wènèhké marang kowé, terus kuwi mbok gunakké kanggo nggawé patung-patung wong lanang, lan kowé melacur karo patung-patung kuwi.+ 18  Kowé nganggokké klambi-klambimu sing disulam marang patung-patung kuwi. Minyak-Ku lan dupa-Ku ya mbok wènèhké marang patung-patung kuwi.+ 19  Roti sing Tak wènèhké kowé bèn mbok pangan, sing digawé saka tepung alus, minyak, lan madu, ya mbok wènèhké marang patung-patung kuwi dadi persembahan sing ambuné nggawé seneng.*+ Kuwi sing kelakon,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.” 20  ”’Anak-anak lanang lan wédok sing mbok lairké kanggo Aku+ wis mbok korbanké dadi persembahan marang brahala.+ Apa kowé durung puas karo pelacuranmu? 21  Kabèh anak-Ku lanang mbok patèni lan mbok obong dadi korban.+ 22  Pas kowé melacur lan nindakké kabèh kebiasaan sing njijiki kuwi, kowé ora kèlingan pas isih bayi, yaiku pas kowé wuda, kebak getih, lan lagi nendhang-nendhang. 23  Cilaka, cilaka tenan kowé. Kowé wis nindakké kejahatan,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. 24  ’Kowé mbangun mézbah kanggo nyembah allah-allah palsu lan mbangun panggonan dhuwur* ing saben lapangan. 25  Kowé mbangun panggonan dhuwurmu* ing panggonan sing paling kétok ing saben dalan. Kowé nawak-nawakké awakmu marang saben wong sing liwat,+ lan kuwi nggawé wajahmu sing ayu dadi njijiki. Kowé ya dadi saya kerep melacur.+ 26  Kowé melacur karo wong-wong Mesir,+ tanggamu sing nafsu kuwi, lan kowé terus-terusan nglarani ati-Ku, merga kowé bola-bali melacur. 27  Aku bakal nggunakké kekuwatan-Ku kanggo nglawan kowé lan ngurangi persediaan panganmu.+ Aku bakal nyerahké kowé+ marang wong Filistin, lan wong-wong kuwi bakal tumindak sak karepé marang kowé. Wong-wong kuwi sengit karo kowé lan jijik ndelok kelakuanmu sing bejat.+ 28  ”’Kowé ora tau puas, mula kowé ya melacur karo wong Asiria.+ Ning, bar melacur karo wong-wong kuwi, kowé isih durung puas. 29  Mula, kowé saya kerep melacur. Kowé melacur ing tanah Kanaan* lan melacur karo wong Khaldéa,+ ning bar kuwi, kowé ya isih durung puas. 30  Kowé ora isa nolak godhaan.* Kowé nindakké kuwi kabèh. Kelakuanmu kuwi kaya pelacur sing ora nduwé isin,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. 31  ’Ning, pas kowé mbangun mézbah kanggo nyembah allah-allah palsu ing panggonan sing paling kétok ing saben dalan lan pas mbangun panggonan dhuwur* ing saben lapangan, kowé ora kaya pelacur merga kowé ora gelem dibayar. 32  Kowé kuwi wong wédok sing seneng laku jina, sing nindakké hubungan sèks karo wong sing ora dikenal, dudu karo bojoné.+ 33  Pelacur biasané dikèki hadiah,+ ning kowé malah ngekèki hadiah marang kabèh wong sing nduwé nafsu marang kowé.+ Kowé mènèhi suap marang wong-wong saka ngendi waé bèn padha teka lan gelem melacur karo kowé.+ 34  Ora ana pelacur sing kaya kowé. Kowé béda banget karo pelacur-pelacur wédok liyané. Kowé ora dibayar, ning malah kowé sing mbayar. Kowé pancèn béda banget karo pelacur-pelacur liyané.’ 35  ”Hé kowé pelacur,+ rungokna omongané Yéhuwah. 36  Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Kowé wis nguja nafsumu. Kowé ya wuda pas melacur karo kabèh kekasihmu lan karo kabèh brahalamu sing njijiki lan sing ora Tak senengi.*+ Kowé ya wis ngorbanké getihé anak-anakmu lanang marang kabèh brahala kuwi.+ 37  Kuwi sebabé kabèh kekasihmu sing mbok seneng-senengké kuwi, yaiku kabèh sing mbok senengi, lan kabèh sing mbok sengiti bakal Tak klumpukké dadi siji. Aku bakal nglumpukké wong-wong kuwi saka ngendi waé bèn padha nglawan kowé. Aku bakal nggawé kowé wuda ing ngarepé wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal ndelok kowé wuda.+ 38  ”’Aku bakal ngukum kowé nganggo hukuman sing pantes ditampa wong wédok sing laku jina+ lan wong wédok sing seneng matèni.+ Pas Aku nesu banget lan cemburu, kowé bakal Tak patèni.+ 39  Aku bakal nyerahké kowé marang wong-wong kuwi, lan wong-wong kuwi bakal ngambrukké mézbah-mézbahmu lan panggonan-panggonan dhuwurmu.*+ Klambimu bakal diuculi,+ perhiasanmu sing apik bakal dirampas,+ lan kowé bakal dadi wuda. 40  Wong-wong kuwi bakal nggerakké grombolan+ wong bèn mbandhemi* kowé nganggo watu+ lan matèni kowé nganggo pedhang.+ 41  Omah-omahmu bakal diobong,+ lan kowé bakal dihukum ing ngarepé akèh wong wédok. Aku bakal nggawé kowé ora nindakké pelacuran manèh,+ lan kowé ora bakal mbayar kekasihmu manèh. 42  Aku bakal nduduhké rasa nesu-Ku marang kowé nganti puas+ lan ora bakal nesu manèh.+ Bar kuwi, Aku bakal tenang lan ora lara ati manèh.’ 43  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Kowé ora kèlingan nèk Aku ngopèni kowé pas kowé isih cilik,+ lan kowé nindakké kabèh perkara sing marahi Aku nesu iki, mula Aku bakal mbales kowé sesuai karo kelakuanmu. Kabèh tumindakmu sing bejat lan kebiasaanmu sing njijiki kuwi ora bakal mbok tindakké manèh. 44  ”’Wong bakal ngelokké kowé nganggo peribahasa iki, ”Ibuné kaya ngono, anaké wédok ya kaya ngono.”+ 45  Kowé kaya ibumu sing sengit karo bojoné lan anak-anaké. Kowé ya kaya mbakyumu lan adhimu wédok sing sengit karo bojoné lan anak-anaké. Ibumu wong Hèt, lan bapakmu wong Amori.’”+ 46  ”’Mbakyumu kuwi Samaria,+ sing manggon ing lor* bareng karo anak-anaké wédok.*+ Adhimu wédok kuwi Sodom,+ sing manggon ing kidul* bareng karo anak-anaké wédok.+ 47  Kowé ora mung niru kelakuané lan kebiasaané sing njijiki. Ning ora let suwé, kelakuanmu dadi luwih bejat timbang mbakyu lan adhimu kuwi.+ 48  Demi Aku sing urip,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah, ’Sodom adhimu wédok lan anak-anaké durung tau nindakké apa sing kowé lan anak-anakmu wédok tindakké. 49  Iki kesalahané Sodom adhimu: Dhèwèké lan anak-anaké+ kuwi sombong.+ Panganané akèh+ lan uripé tenang lan kepénak,+ ning ora gelem nulungi wong sing susah lan mlarat.+ 50  Dhèwèké lan anak-anaké isih tetep sombong+ lan padha nindakké kebiasaan sing njijiki ing ngarep-Ku.+ Mula, wong-wong kuwi mémang kudu Tak singkirké.+ 51  ”’Dosané Samaria+ kuwi ora ana separoné dosamu. Kowé nindakké luwih akèh kebiasaan sing njijiki timbang Samaria. Merga kowé bola-bali nindakké kebiasaan sing njijiki, kuwi sebabé mbakyu lan adhimu kuwi kétok ora salah.+ 52  Mula, saiki kowé mesthi kisinan merga wis nggawé kelakuané mbakyu lan adhimu kétok ora salah. Kowé dosa merga kelakuanmu luwih njijiki timbang mbakyu lan adhimu kuwi, mula mbakyu lan adhimu kuwi kétok ora salah. Dadi, merga kowé wis nggawé mbakyu lan adhimu kétok ora salah, saiki kowé bakal digawé isin lan dirèmèhké.’ 53  ”’Terus, Aku bakal nglumpukké wong sing wis ditawan, yaiku sing ditawan saka Sodom lan anak-anaké, lan sing ditawan saka Samaria lan anak-anaké. Aku ya bakal nglumpukké wong-wongmu sing ditawan bareng karo Sodom lan Samaria.+ 54  Kowé bakal digawé isin. Kowé bakal ngrasa isin merga wis nggawé mbakyu lan adhimu kuwi ngrasa luwih apik. 55  Mbakyu lan adhimu wédok, yaiku Samaria lan anak-anaké karo Sodom lan anak-anaké, bakal dadi kaya mbiyèn manèh. Kowé lan anak-anakmu ya bakal dadi kaya mbiyèn manèh.+ 56  Pas kowé sombong, Sodom adhimu kuwi mbok anggep rèmèh, 57  yaiku sakdurungé kejahatanmu disingkapké.+ Saiki wong Siria lan tangga-tanggané bakal ngrèmèhké kowé, lan wong Filistin+ ya bakal ngécé kowé. 58  Kowé bakal ngrasakké akibat saka tumindakmu sing bejat lan kebiasaanmu sing njijiki,’ kandhané Yéhuwah.” 59  ”Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ’Aku bakal ngukum kowé sesuai karo tumindakmu,+ merga kowé ngrèmèhké sumpahmu wektu kowé nglanggar perjanjian-Ku.+ 60  Ning, Aku bakal éling karo perjanjian sing Tak gawé karo kowé pas kowé isih cilik, lan Aku bakal nggawé perjanjian kanggo saklawasé karo kowé.+ 61  Kowé bakal éling kelakuanmu lan bakal isin+ pas kowé nyambut mbakyu-mbakyumu lan adhi-adhimu wédok. Mbakyu lan adhimu kuwi bakal Tak wènèhké kowé bèn dadi anak-anakmu, ning dudu merga perjanjianmu.’ 62  ”’Aku bakal nggawé perjanjian karo kowé, lan kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah. 63  Terus, pas Aku ngapura kowé ora soal apa sing wis mbok tindakké,+ kowé bakal éling karo kelakuanmu nganti kowé ora isa ngomong apa-apa merga kisinan banget,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.”

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Jenengmu”.
Utawa ”tenang”.
Utawa ”tanahé para pedagang”.
Utawa mungkin ”Aku nesu banget karo kowé”.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.
Utawa ”mbalangi”.
Lit.: ”ing kiwamu”.
Mungkin maksudé kutha-kutha ing sekitaré.
Lit.: ”ing tengenmu”.