Yèhèzkièl 12:1-28

  • Ramalan nèk wong-wong bakal ditawan (1-20)

    • Barang-barang sing arep digawa ing penawanan (1-7)

    • Pemimpin bakal lunga pas wis peteng (8-16)

    • Mangan roti karo kuwatir lan ngombé banyu karo kewedèn (17-20)

  • Omongan sing ngapusi akhiré ora kelakon (21-28)

    • ’Apa waé sing Tak omongké ora bakal telat’ (28)

12  Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, kowé manggon ing antarané bangsa sing seneng mbrontak. Wong-wong kuwi nduwé mripat kanggo ndelok ning ora isa ndelok, lan nduwé kuping kanggo ngrungokké ning ora isa krungu,+ merga wong-wong kuwi bangsa sing seneng mbrontak.+  Hé anaké manungsa, siapna barang-barangmu, lan éthok-éthoka arep ditawan. Terus pas awan, pas wong-wong padha ndelok kowé, kowé kudu éthok-éthok ditawan. Pas wong-wong kuwi lagi padha ndelok kowé, lungaa saka omahmu menyang panggonan liya kaya wong sing arep ditawan. Sapa ngerti wong-wong kuwi bakal nggatèkké senajan wong-wong kuwi bangsa sing seneng mbrontak.  Pas awan, pas wong-wong kuwi lagi ndelok kowé, gawanen metu barang-barang sing wis mbok siapké mau. Terus pas bengi, pas wong-wong kuwi lagi ndelok kowé, lungaa kaya wong sing arep ditawan.+  ”Pas wong-wong kuwi lagi ndelok kowé, jebolen témbok omahmu, lan gawanen barang-barangmu metu liwat kono.+  Pas wong-wong kuwi lagi ndelok kowé, panggulen barang-barangmu ing pundhakmu, terus gawanen metu pas wis peteng. Tutupana wajahmu bèn kowé ora isa ndelok lemah, merga Aku nggawé kowé dadi tandha kanggo Israèl.”+  Aku nindakké persis kaya sing wis dipréntahké. Pas awan, aku nggawa metu barang-barangku kaya wong sing arep ditawan. Pas bengi, aku njebol témbok nganggo tanganku. Terus pas wis peteng, aku nggawa metu barang-barang kuwi. Aku manggul kuwi ing pundhakku ing ngarepé wong-wong kuwi.  Ésuké, Yéhuwah kandha manèh marang aku,  ”Hé anaké manungsa, wong Israèl sing seneng mbrontak kuwi kan takon soal apa sing lagi mbok tindakké, ta? 10  Jawaben ngéné, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Ana pengumuman kanggo para pemimpin+ ing Yérusalèm lan kabèh wong Israèl ing kutha kuwi.”’ 11  ”Ngomonga nèk kowé kuwi dadi tandha+ lan nèk apa sing mbok tindakké kuwi bakal dilakoni wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi bakal digawa lunga dadi tawanan.+ 12  Pemimpin sing ana ing antarané wong-wong kuwi bakal manggul barang-barangé ing pundhaké lan lunga pas wis peteng. Dhèwèké bakal njebol témbok lan metu saka kono karo nggawa barang-barangé.+ Dhèwèké bakal nutupi wajahé bèn ora isa ndelok lemah. 13  Aku bakal nguncalké jaring-Ku, lan dhèwèké bakal ketangkep ing jaring kuwi.+ Aku bakal nggawa dhèwèké menyang Babilon, menyang tanahé wong Khaldéa, ning dhèwèké ora bakal isa ndelok tanah kuwi. Dhèwèké bakal mati ing kana.+ 14  Kabèh sing ana ing sekitaré, pembantuné, lan pasukané bakal Tak pencarké tekan ngendi-endi.+ Aku bakal ngetokké pedhang kanggo ngoyak* wong-wong kuwi.+ 15  Wektu Aku nyebar wong-wong kuwi ing antarané bangsa-bangsa liya lan mencarké wong-wong kuwi ing akèh negara, wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah. 16  Ning, ana wong sithik sing bakal Tak slametké saka pedhang, kelaparan, lan wabah penyakit. Kuwi kelakon supaya menyang negara ngendi waé wong-wong kuwi lunga, wong-wong kuwi isa nyritakké kabèh kebiasaané sing Tak sengiti, lan wong-wong kuwi bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.” 17  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku, 18  ”Hé anaké manungsa, mangana rotimu karo ndredheg merga kewedèn, lan ngombéa banyumu karo wedi lan kuwatir.+ 19  Kandhaa marang rakyat ing tanah iki, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah soal penduduk Yérusalèm ing Israèl: ”Wong-wong kuwi bakal mangan roti karo kuwatir lan ngombé banyu karo kewedèn, sebab tanah iki bakal bener-bener telantar+ merga kejahatan sing ditindakké kabèh sing manggon ing kono.+ 20  Kutha-kutha sing ana penduduké bakal dihancurké, lan tanah kuwi bakal dadi panggonan sing gersang.+ Kowé bakal ngerti nèk Aku iki Yéhuwah.”’”+ 21  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku, 22  ”Hé anaké manungsa, ana peribahasa ing Israèl sing kandha, ’Wektuné wis suwé, ning ora ana ramalan sing kelakon.’+ 23  Mula ngomonga marang wong-wong kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Peribahasa sing kaya ngono kuwi bakal Tak gawé ora ana manèh, lan wong-wong kuwi ora bakal ngucapké kuwi manèh ing Israèl.”’ Ning, kowé ngomonga ngéné marang wong-wong kuwi, ’Wektuné wis ora suwé manèh,+ lan saben ramalan bakal kelakon.’ 24  Ing antarané wong Israèl,+ ora bakal ana manèh ramalan sing ngapusi utawa wahyu sing ora kelakon. 25  ’”Aku, Yéhuwah, bakal ngomong. Apa waé sing Tak omongké bakal kelakon+ lan ora bakal telat.+ Hé bangsa sing seneng mbrontak, ing jamanmu Aku bakal ngomong, lan kuwi mesthi bakal kelakon,” kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.’” 26  Terus, Yéhuwah kandha manèh marang aku, 27  ”Hé anaké manungsa, wong Israèl padha kandha, ’Wahyu sing dhèwèké delok kuwi kelakoné isih suwé, lan ramalan sing dhèwèké omongké kuwi isih dienggo sukmbèn.’+ 28  Mula ngomonga marang wong-wong kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”’Apa waé sing Tak omongké mesthi bakal kelakon lan ora bakal telat,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah.”’”

Katrangan Tambahan

Utawa ”nguber”.